ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

page410.

Vipākattikaṃ paṭiccavāro [1238] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā . Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [1239] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page411.

Ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1240] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1241] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page412.

Hetupaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1242] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1243] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1244] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1245] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati ārammaṇapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page413.

Khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. [1246] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. [1247] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti adhipatipaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vipākadhammadhammaṃ paṭicca tīṇi. [1248] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page414.

Kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ [1249] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1250] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati adhipatipaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1251] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati anantarapaccayā ... samanantarapaccayā ... ārammaṇapaccayasadisaṃ . sahajātapaccayā ... Sahajātaṃ sabbaṃ hetupaccayasadisaṃ. [1252] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati sahajātapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ. Sahajāte imaṃ nānākaraṇaṃ. [1253] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca vatthu . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page415.

Uppajjanti aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthu ca. [1254] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1255] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā. [1256] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati aññamaññapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. [1257] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nissayapaccayā. Saṅkhittaṃ. Upanissayapaccayā purejātapaccayā. [1258] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page416.

Dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1259] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati āsevanapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1260] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati kammapaccayā. Saṅkhittaṃ. Vipākapaccayā tīṇi. [1261] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1262] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati vipākapaccayā .pe. Nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati vipākapaccayā .pe. vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti vipākapaccayā. [1263] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati āhāra- paccayā . saṅkhittaṃ . ... indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page417.

Sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [1264] Hetuyā terasa ārammaṇe pañca adhipatiyā nava anantare pañca samanantare pañca sahajāte terasa aññamaññe satta nissaye terasa upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane dve kamme terasa vipāke nava āhāre terasa indriye terasa jhāne terasa magge terasa sampayutte pañca vippayutte terasa atthiyā terasa natthiyā pañca vigate pañca avigate terasa. [1265] Hetupaccayā ārammaṇe pañca .pe. avigate terasa. Yathā kusalattikassa gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. [1266] Āsevanapaccayā hetuyā dve ... ārammaṇe dve adhipatiyā dve anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe dve nissaye dve upanissaye dve purejāte dve kamme dve āhāre dve indriye dve jhāne dve magge dve sampayutte dve vippayutte dve atthiyā dve natthiyā dve vigate dve avigate dve. [1267] Vipākapaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā pañca anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe cha nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ kamme nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page418.

Āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. Anulomagaṇanā niṭṭhitā. [1268] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā. Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukavipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [1269] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

[1270] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1271] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukavipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1272] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1273] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1274] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

[1275] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1276] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naārammaṇapaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1277] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā. Yathā anulomaṃ sahajātasadisaṃ saṅkhittaṃ. [1278] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naanantarapaccayā ... nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ imaṃ nānattaṃ naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā. [1279] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ . saṅkhittaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipāke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe . saṅkhittaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [1280] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1281] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā āruppe nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vipākā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1282] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vipāke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [1283] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati napurejātapaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati napacchājātapaccayā. Saṅkhittaṃ . ... naāsevanapaccayā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā vipākadhammadhamme

--------------------------------------------------------------------------------------------- page424.

Khandhe paṭicca vipākadhammadhammā cetanā. [1284] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nakammapaccayā nevavipākanavipākadhammadhamme khandhe paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ. [1285] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhamme khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo ca nevavipākanavipākadhammadhammo ca dhammā uppajjanti navipākapaccayā vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1286] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page425.

Upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1287] Vipākadhammadhammañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navipākapaccayā vipākadhammadhamme khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1288] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naāhāraṇapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1289] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati naindriyapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [1290] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1291] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati najhānapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page426.

[1292] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi. [1293] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukaṃ nevavipākanavipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tīṇi. [1294] Vipākañca nevavipākanavipākadhammadhammañca dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati namaggapaccayā ahetukapaṭisandhikkhaṇe vipākaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tīṇi. [1295] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nasampayuttapaccayā dve . vipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nasampayuttapaccayā dve . Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca ekaṃ. [1296] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca vipāko dhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1297] Vipākadhammadhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe vipākadhammadhammaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [1298] Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati navippayuttapaccayā āruppe nevavipākanavipākadhammadhammaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1299] Vipākaṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati nonatthipaccayā ... Novigatapaccayā .... [1300] Nahetuyā dasa naārammaṇe pañca naadhipatiyā terasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte dvādasa napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme dve navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne dve namagge nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [1301] Nahetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā dasa naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte dasa napacchājāte dasa naāsevane dasa nakamme dve navipāke dve naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne dve namagge nava nasampayutte tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [1302] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Nahetumūlakaṃ yathā kusalattike sajjhāyamaggena gaṇitaṃ evaṃ idhāpi gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [1303] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā terasa naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte dvādasa napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme dve navipāke pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [1304] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā naadhipatiyā pañca ... napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme dve navipāke dve navippayutte tīṇi. [1305] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā napurejāte tīṇi ... napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve navippayutte tīṇi. [1306] Hetupaccayā ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā anantarapaccayā. Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . purejātapaccayā napacchājāte tīṇi ... naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve . saṅkhittaṃ . Yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā gaṇitā evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page429.

[1307] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... anantare pañca samanantare pañca sahajāte dasa aññamaññe satta nissaye dasa upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane dve kamme dasa vipāke nava āhāre dasa indriye dasa jhāne dasa magge ekaṃ sampayutte pañca vippayutte dasa atthiyā dasa natthiyā pañca vigate pañca avigate dasa. [1308] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā sahajāte tīṇi ... aññamaññe dve nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. [1309] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā sahajāte tīṇi ... nissaye tīṇi kamme tīṇi vipāke tīṇi āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi. Saṅkhittaṃ. Yathā kusalattike nahetumūlakaṃ gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. Yathā kusalattike paccanīyānulomaṃ vitthāritaṃ evaṃ imaṃ vitthāretabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 410-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8269&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8269&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1238&items=72              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=164              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1238              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12646              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12646              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]