ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1348]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
dve  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye
tini  jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte
tini  atthiya  tini  natthiya  tini  vigate  tini  avigate
tini. Sankhittam. Yatha kusalattike ganana evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [1349]  Vipakam  dhammam  samsattho  vipako  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  vipakam  ekam  khandham  samsattha tayo khandha
dve khandhe samsattha dve khandha. Sabbani padani vibhajitabbani.
   [1350]  Nahetuya  tini  naadhipatiya  tini  napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  dve  navipake
dve  najhane  ekam  namagge  dve  navippayutte  tini . yatha
kusalattike paccaniyaganana evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1351]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini  .  sankhittam .
... Navippayutte tini . yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana evam
ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1352]  Nahetupaccaya arammane tini ... avigate tini .
Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Samsatthavaro nitthito.
           Sampayuttavaro
   [1353]  Vipakam  dhammam  sampayutto vipako dhammo uppajjati
hetupaccaya vipakam ekam khandham sampayutta tayo khandha.
           Nahetuya tini.
         Hetupaccaya naadhipatiya tini.
         Nahetupaccaya arammane tini.
         Sampayuttavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 444-445. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8948&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8948&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1347&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=168              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1347              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com