ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1348]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
dve  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye
tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte
tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate
tīṇi. Saṅkhittaṃ. Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1349]  Vipākaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  vipāko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā
dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā. Sabbāni padāni vibhajitabbāni.
   [1350]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  dve  navipāke
dve  najhāne  ekaṃ  namagge  dve  navippayutte  tīṇi . yathā
kusalattike paccanīyagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1351]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi  .  saṅkhittaṃ .
... Navippayutte tīṇi . yathā kusalattike anulomapaccanīyagaṇanā evaṃ
gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1352]  Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... avigate tīṇi .
Yathā kusalattike paccanīyānulomagaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.
           Sampayuttavāro
   [1353]  Vipākaṃ  dhammaṃ  sampayutto vipāko dhammo uppajjati
hetupaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā.
           Nahetuyā tīṇi.
         Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
         Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
         Sampayuttavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 444-445. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8948              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8948              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1348&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=169              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1353              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com