ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            atītattikaṃ
            pañhāvāro
   [1917]   Paccuppanno   dhammo  paccuppannassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  paccuppannā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1918] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ ... paccavekkhati
pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati
ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ paccavekkhanti
pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
atītaṃ  cakkhuṃ  aniccato dukkhato anattato vipassanti .pe. domanassaṃ
uppajjati  atītaṃ  sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe
rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... atīte khandhe aniccato dukkhato anattato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page542.

Vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo atītā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1919] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo anāgataṃ cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Anāgate khandhe aniccato ... Domanassaṃ uppajjati anāgatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1920] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo paccuppannaṃ cakkhuṃ ... kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... paccuppanne khandhe aniccato ... Domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa paccuppannā khandhā iddhividhañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1921] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page543.

Paccayo . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ .pe. pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti atītaṃ cakkhuṃ ... kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [1922] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: anāgataṃ cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [1923] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: paccuppannaṃ cakkhuṃ ... vatthuṃ ... paccuppanne khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: paccuppannādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1924] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā atītā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ paccuppannānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page544.

Anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [1925] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisaṃ. [1926] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo aññamaññapaccayena paccayo nissayapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ. [1927] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: .pe. atītaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ karoti jhānaṃ .pe. Vipassanaṃ ... Maggaṃ ... Abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti atītaṃ sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati atītā saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ paccuppannāya saddhāya paññāya rāgassa patthanāya .pe. Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1928] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page545.

Paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: anāgataṃ cakkhusampadaṃ patthayamāno sotasampadaṃ ... ghānasampadaṃ jivhāsampadaṃ kāyasampadaṃ vaṇṇasampadaṃ saddasampadaṃ gandhasampadaṃ rasasampadaṃ ... phoṭṭhabbasampadaṃ patthayamāno anāgate khandhe patthayamāno dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Anāgatā cakkhusampadā ... Vaṇṇasampadā ... Phoṭṭhabbasampadā ... Anāgatā khandhā paccuppannāya saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1929] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpatissayo . pakatūpanissayo: paccuppannaṃ utuṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ .pe. paccuppannaṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya jhānaṃ uppādeti samāpattiṃ uppādeti paccuppannaṃ utu ... bhojanaṃ ... senāsanaṃ paccuppannāya saddhāya paññāya kāyikassa .pe. Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1930] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page546.

Paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu paccuppannānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1931] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: paccuppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [1932] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā atītā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ paccuppannānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotarabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [1933] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: atītā cetanā paccuppannānaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1934] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa kammapaccayena paccayo paccuppannā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe paccuppannā cetanā samupayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1935] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa vipākapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page547.

Paccayo vipāko paccuppanno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. [1936] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: paccuppannā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe paccuppannā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ ... Vatthu paccuppannānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Pacchājātā: paccuppannā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [1937] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa atthipaccayena paccayo uppannattike atthisadisaṃ. [1938] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo. [1939] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa avigatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page548.

Paccayo .pe. [1940] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahājāte aññamaññe nissaye ekaṃ upanissaye tīṇi purejāte pacchājāte āsevane ekaṃ kamme dve vipāke āhāre ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [1941] Atīto dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [1942] Anāgato dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1943] Paccuppanno dhammo paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1944] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi . saṅkhittaṃ . nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi noatthiyā dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi noavigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page549.

[1945] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye . saṅkhittaṃ . Nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate ekaṃ . evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1946] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā tīṇi anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye ekaṃ upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ pacchājāte āsevane ekaṃ. Saṅkhittaṃ. Kamme dve vipāke ekaṃ imesu padesu ekaṃyeva avigate ekaṃ . Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Pañhāvāro niṭṭhito. Atītattikaṃ aṭṭhārasamaṃ niṭṭhitaṃ --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 541-549. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10611&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10611&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1917&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1917              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]