ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Atitarammanattikam
           paticcavaro
   [1947]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  atitarammanam ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane  atitarammanam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
   [1948]  Anagatarammanam  dhammam  paticca  anagatarammano
dhammo   uppajjati  hetupaccaya  anagatarammanam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1949]  Paccuppannarammanam  dhammam  paticca  paccuppannarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  paccuppannarammanam ekam khandham paticca
tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane paccuppannarammanam ekam
khandham paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1950]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya   adhipatipaccaya  adhipatiya  patisandhi
natthi   .   anantarapaccaya   samanantarapaccaya   sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
asevanapaccaya purejatepi asevanepi patisandhi natthi . Kammapaccaya
Vipakapaccaya vipakam atitarammanam ekam khandham ... . tissopi panha
paripunna  pavatti patisandhi katabba . aharapaccaya indriyapaccaya
jhanapaccaya  maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya
natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1951] Hetuya tini arammane tini adhipatiya tini. Sankhittam.
Sabbattha tini vigate tini avigate tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1952]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  atitarammanam  ekam  khandham paticca
tayo  khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [1953]  Anagatarammanam  dhammam  paticca anagatarammano dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  anagatarammanam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1954]  Paccuppannarammanam  dhammam  paticca  paccuppannarammano
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  paccuppannarammanam  ekam
Khandham  paticca  tayo  khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane
paccuppannarammane  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1955]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati naadhipatipaccaya anulomasahajatasadisam.
   [1956]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  atitarammanam  ekam  khandham
paticca dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1957]   Anagatarammanam  dhammam  paticca  anagatarammano
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  anagatarammanam  ekam
khandham paticca tayo khandha ... Dve khandhe ....
   [1958]  Paccuppannarammanam  dhammam  paticca  paccuppannarammano
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  patisandhikkhane  paccuppannarammanam
ekam khandham paticca dve khandhe ....
   [1959]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  naadhipatisadisa .
Nakammapaccaya   atitarammane   khandhe   paticca   atitarammana
cetana.
   [1960]   Anagatarammanam  dhammam  paticca  anagatarammano
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  anagatarammane  khandhe  paticca
Anagatarammana cetana.
   [1961]  Paccuppannarammanam  dhammam  paticca  paccuppannarammano
dhammo   uppajjati   nakammapaccaya   paccuppannarammane  khandhe
paticca paccuppannarammana cetana.
   [1962]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati navipakapaccaya navipake patisandhi natthi.
   [1963]  Paccuppannarammanam  dhammam  paticca  paccuppannarammano
dhammo  uppajjati  najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1964]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati   namaggapaccaya  ahetukam  atitarammanam  ekam  khandham
paticca nahetusadisa tisso panha moho natthi.
   [1965]  Atitarammanam  dhammam  paticca  atitarammano  dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  atitarammanam  ekam  khandham
paticca dve khandhe ....
   [1966]  Anagatarammanam  dhammam  paticca anagatarammano dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  anagatarammanam  ekam  khandham
paticca dve khandhe ....
   [1967]  Nahetuya  tini  naadhipatiya napurejate napacchajate
naasevane  nakamme  navipake  tini  najhane  ekam namagge tini
Navippayutte dve. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1968] Hetupaccaya naadhipatiya tini ... Napurejate napacchajate
naasevane  nakamme  navipake  tini  navippayutte  dve . evam
ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1969]  Nahetupaccaya arammane tini . sankhittam . sabbattha
tini. Avigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
     Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi
     samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 550-554. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10777&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10777&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1947&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1947              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]