ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            ajjhattattikam
            paticcavaro
   [2033]  Ajjhattam  dhammam  paticca  ajjhatto  dhammo uppajjati
hetupaccaya   ajjhattam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  ajjhattam
ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ...
Khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam paticca
tayo   mahabhuta   mahabhute   paticca   cittasamutthanam   rupam
katattarupam upadarupam.
   [2034]  Bahiddha  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
hetupaccaya   bahiddha  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... patisandhikkhane bahiddha ekam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page571.

Khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paticca dve khandha khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. [2035] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo uppajjati arammanapaccaya ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca patisandhikkhane ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha vatthum paticca khandha. [2036] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo uppajjati arammanapaccaya bahiddha ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha. [2037] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo uppajjati adhipatipaccaya ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ekam mahabhutam paticca mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam. [2038] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo ... Adhipatipaccaya bahiddha ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ekam mahabhutam paticca mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam. [2039] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo ... Anantarapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page572.

Paccaya samanantarapaccaya sahajatapaccaya ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca mahabhute paticca katattarupam upadarupam. [2040] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo uppajjati sahajatapaccaya bahiddha ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane bahiddha ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca mahabhute paticca katattarupam upadarupam. [2041] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo uppajjati annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya purejatepi asevanepi patisandhi natthi . Kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page573.

Maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [2042] Hetuya dve arammane dve . sankhittam . Avigate dve. Anulomam. [2043] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [2044] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam bahiddha ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [2045] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Naarammanapaccaya ajjhatte khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ajjhatte khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam paticca aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca. [2046] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo uppajjati naarammanapaccaya bahiddha khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane bahiddha khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... Bahiram ... Ahara ... Utu ... Asannasattanam .... [2047] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo uppajjati naadhipatipaccaya .pe. anulomasahajatasadisam ninnakaranam . Naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya arupe ajjhattam ekam khandham paticca .pe. ajjhatte khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ajjhattam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca ahara ... Utu ... Asannasattanam .... [2048] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo uppajjati napurejatapaccaya arupe bahiddha ekam khandham paticca dve khandhe ... Bahiddha khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane paripunnam . Ekam mahabhutam ... Bahiram ... Ahara ... Utu ... Asannasattanam ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

[2049] Ajjhattam dhammam paticca ... napacchajatapaccaya naasevanapaccaya nakammapaccaya ajjhatte khandhe paticca ajjhatta cetana aharasamutthanam ... Utusamutthanam .... [2050] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo ... Nakammapaccaya bahiddha khandhe paticca bahiddha cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam .... [2051] Ajjhattam dhammam paticca ... navipakapaccaya patisandhi natthi. Naaharapaccaya utu ... Asannasattanam .... [2052] Bahiddha dhammam paticca ... Naaharapaccaya bahiram ... Utu ... Asannasattanam .... [2053] Ajjhattam dhammam paticca ... naindriyapaccaya aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam. [2054] Bahiddha dhammam paticca ... Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam. [2055] Ajjhattam dhammam paticca ajjhatto dhammo ... Najhanapaccaya pancavinnana ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [2056] Bahiddha dhammam paticca bahiddha dhammo ... Najhanapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page576.

Pancavinnana ... bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [2057] Ajjhattam dhammam paticca ... namaggapaccaya nahetusadisam moho natthi . nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya arupe aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [2058] Bahiddha dhammam paticca ... navippayuttapaccaya arupe bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ... Nonatthipaccaya novigatapaccaya. [2059] Nahetuya dve naarammane dve naadhipatiya dve naanantare dve nasamanantare dve . sankhittam . sabbattha dve novigate dve. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [2060] Hetupaccaya naarammane dve . sankhittam . Navipake nasampayutte nonatthiya novigate dve. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [2061] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve. Sankhittam. Magge dve avigate dve. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro nitthito. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 570-576. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11177&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11177&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2033&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2033              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12765              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12765              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]