ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [2062]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paccayā  ajjhatto dhammo uppajjati
hetupaccayā ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe paripuṇṇaṃ. Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Vatthuṃ
paccayā ajjhattā khandhā.
   [2063]  Bahiddhā  dhammaṃ  paccayā  bahiddhā  dhammo uppajjati
hetupaccayā bahiddhā ekaṃ khandhaṃ ... paṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Vatthuṃ paccayā bahiddhā khandhā.
   [2064]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paccayā  ajjhatto dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  paṭiccavārasadisaṃ  .  cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ ... Vatthuṃ paccayā ajjhattā khandhā.
   [2065] Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo ... Paṭiccavārasadisaṃ.
Cakkhāyatanaṃ  ...  kāyāyatanaṃ  ...  vatthuṃ  paccayā  bahiddhā
khandhā.
   [2066]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paccayā  ajjhatto dhammo uppajjati
adhipatipaccayā  vatthu  atirekaṃ  paṭiccavārasadisaṃ  .  anantarapaccayā
samanantarapaccayā    sahajātapaccayā   sahajātavāre   paripuṇṇā
mahābhūte  paccayā  mahābhūtānaṃ  khandhānañca  pacchā  pañcāyatanañca
vatthu  ca  kātabbā  .  aññamaññapaccayā  nissayapaccayā .
Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā.
   [2067] Hetuyā dve ārammaṇe. Saṅkhittaṃ. Avigate dve.
            Anulomaṃ.
   [2068]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paccayā  ajjhatto dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe
khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Āhāra ...
Utu ... asaññasattānaṃ ... cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ ... Vatthuṃ
paccayā  ahetukā  ajjhattā  khandhā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [2069] Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo ... Nahetupaccayā
pavatti  paṭisandhipi  mahābhūtāpi  kātabbā  .  cakkhāyatanaṃ  ...
Kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā ahetukā bahiddhā khandhā vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .pe.  naārammaṇapaccayā  naadhipatipaccayā
sahajātasadisaṃ  .  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  naaññamañña-
paccayā  naupanissayapaccayā  napurejātapaccayā  paṭiccavārasadisaṃ .
Napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  nakammapaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Navippayuttapaccayā    paṭiccavārapaccanīye    vippayuttasadisaṃ   .
Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [2070]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  dve . saṅkhittaṃ .
Novigate dve.
            Paccanīyaṃ.
   [2071]  Hetupaccayā  naārammaṇe  dve  ...  naadhipatiyā
dve .pe. Navipāke nasampayutte nonatthiyā novigate dve.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2072]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  dve  .pe.  avigate
dve.
           Paccanīyānulomaṃ.
      Nissayavāro paccayavārasadiso saṃsaṭṭhavāropi
      sampayuttavāropi vitthāretabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 577-579. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11309              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11309              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2062&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2062              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]