ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [2062]  Ajjhattam  dhammam  paccaya  ajjhatto dhammo uppajjati
hetupaccaya ajjhattam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhikkhane paripunnam. Ekam mahabhutam ... Vatthum
paccaya ajjhatta khandha.
   [2063]  Bahiddha  dhammam  paccaya  bahiddha  dhammo uppajjati
hetupaccaya bahiddha ekam khandham ... patisandhikkhane ekam mahabhutam ...
Vatthum paccaya bahiddha khandha.
   [2064]  Ajjhattam  dhammam  paccaya  ajjhatto dhammo uppajjati
arammanapaccaya  paticcavarasadisam  .  cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam
kayayatanam ... Vatthum paccaya ajjhatta khandha.
   [2065] Bahiddha dhammam paccaya bahiddha dhammo ... Paticcavarasadisam.
Cakkhayatanam  ...  kayayatanam  ...  vatthum  paccaya  bahiddha
khandha.
   [2066]  Ajjhattam  dhammam  paccaya  ajjhatto dhammo uppajjati
adhipatipaccaya  vatthu  atirekam  paticcavarasadisam  .  anantarapaccaya
samanantarapaccaya    sahajatapaccaya   sahajatavare   paripunna
mahabhute  paccaya  mahabhutanam  khandhananca  paccha  pancayatananca
vatthu  ca  katabba  .  annamannapaccaya  nissayapaccaya .
Sankhittam. Avigatapaccaya.
   [2067] Hetuya dve arammane. Sankhittam. Avigate dve.
            Anulomam.
   [2068]  Ajjhattam  dhammam  paccaya  ajjhatto dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam ajjhattam ekam khandham ... ahetukapatisandhikkhane
khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam ... Ahara ...
Utu ... asannasattanam ... cakkhayatanam ... kayayatanam ... Vatthum
paccaya  ahetuka  ajjhatta  khandha vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [2069] Bahiddha dhammam paccaya bahiddha dhammo ... Nahetupaccaya
pavatti  patisandhipi  mahabhutapi  katabba  .  cakkhayatanam  ...
Kayayatanam ... vatthum paccaya ahetuka bahiddha khandha vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .pe.  naarammanapaccaya  naadhipatipaccaya
sahajatasadisam  .  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamanna-
paccaya  naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya  paticcavarasadisam .
Napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  .  sankhittam .
Navippayuttapaccaya    paticcavarapaccaniye    vippayuttasadisam   .
Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [2070]  Nahetuya  dve  naarammane  dve . sankhittam .
Novigate dve.
            Paccaniyam.
   [2071]  Hetupaccaya  naarammane  dve  ...  naadhipatiya
dve .pe. Navipake nasampayutte nonatthiya novigate dve.
           Anulomapaccaniyam.
   [2072]  Nahetupaccaya  arammane  dve  .pe.  avigate
dve.
           Paccaniyanulomam.
      Nissayavaro paccayavarasadiso samsatthavaropi
      sampayuttavaropi vittharetabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 577-579. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11309&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11309&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2062&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2062              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]