ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [2073]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo  ajjhattā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [2074]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  bahiddhā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [2075]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ
katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā ...
Ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ paccavekkhanti
pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  ajjhattaṃ  cakkhuṃ ... kāyaṃ
rūpe ... Phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo ... domanassaṃ
uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa    ārammaṇapaccayena
paccayo      ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa
ārammaṇapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ ... phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   ajjhattā  khandhā  iddhividhañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2076]  Ajjhatto  dhammo  bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  paro  ajjhattaṃ cakkhuṃ . saṅkhittaṃ . vatthuṃ ... ajjhatte
khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati assādeti abhinandati
taṃ ārabbha rāgo ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ...
Dibbāya sotadhātuyā saddhaṃ ... cetopariyañāṇena ajjhattacittasamaṅgissa
cittaṃ   jānāti  ajjhattaṃ  rūpāyatanaṃ  bahiddhā  cakkhuviññāṇassa
ajjhattaṃ     phoṭṭhabbāyatanaṃ    bahiddhā    kāyaviññāṇassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   ajjhattā  khandhā  iddhividhañāṇassa
Cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2077]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo paro dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ paccavekkhati
pubbe  suciṇṇāni paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā ... ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  ...  nibbānaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo ariyā pahīne kilese paccavekkhanti
   {2077.1} vikkhambhite kilese ... Pubbe samudāciṇṇe ... Paro
bahiddhā cakkhuṃ ... vatthuṃ ... bahiddhā khandhe aniccato ... Domanassaṃ
uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ...
Cetopariyañāṇena  bahiddhā  cittasamaṅgissa  ...  ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa   ārammaṇapaccayena   paccayo  ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   bahiddhā
khandhā  iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [2078]  Bahiddhā  dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa   maggassa   phalassa   āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo bahiddhā cakkhuṃ ... vatthuṃ ... bahiddhā khandhe aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena  bahiddhā cittasamaṅgissa
cittaṃ  jānāti  bahiddhā  rūpāyatanaṃ  ajjhattassa  cakkhuviññāṇassa
bahiddhā   phoṭṭhabbāyatanaṃ   ajjhattassa  kāyaviññāṇassa  bahiddhā
khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [2079]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ  ...  taṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ katvā ... jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ garuṃ katvā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā ...
Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti ajjhattaṃ cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Ajjhatte
khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ...
Diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  ajjhattādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [2080]  Ajjhatto  dhammo  bahiddhā  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  .  ārammaṇādhipati: paro ajjhattaṃ cakkhuṃ ... vatthuṃ ...
Ajjhatte  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [2081]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
paro dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ garuṃ katvā ...
Pubbe  suciṇṇāni  garuṃ katvā ... jhānā vuṭṭhahitvā ... ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā ... phalaṃ garuṃ katvā ... Nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo
bahiddhā cakkhuṃ ... vatthuṃ ... bahiddhā khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati:
bahiddhādhipati    sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [2082]  Bahiddhā  dhammo  ajjhattassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  ārammaṇādhipati:  ariyā  nibbānaṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa
adhipatipaccayena paccayo bahiddhā cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Bahiddhā khandhe garuṃ
katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... Diṭṭhi uppajjati.
   [2083]  Ajjhatto  dhammo ajjhattassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  ajjhattā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
ajjhattānaṃ   khandhānaṃ   anantarapaccayena   paccayo   anulomaṃ
gotrabhussa   anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ
maggassa  maggo  phalassa  .pe.  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā
Vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   [2084]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo purimā purimā bahiddhāti nānākaraṇaṃ taṃyeva gamanaṃ.
   [2085]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo   anantarasadisaṃ   .pe.   sahajātapaccayena   paccayo
aññamaññapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
   {2085.1} Pakatūpanissayo: ajjhattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti
sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ ... Maggaṃ ... Abhiññaṃ ...
Samāpattiṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  ajjhattaṃ
sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati
saṅghaṃ  bhindati  ajjhattā saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ
sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ ... senāsanaṃ ajjhattāya saddhāya paññāya rāgassa
patthanāya  kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [2086]  Ajjhatto  dhammo  bahiddhā dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo   pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
paro ajjhattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti ... mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ
Gaṇhāti paro ajjhattaṃ sīlaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ...
Pāṇaṃ  hanati  saṅghaṃ bhindati ajjhattā saddhā ... senāsanaṃ bahiddhā
saddhāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [2087]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  paro  bahiddhā saddhaṃ ... patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ...
Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... saṅghaṃ bhindati bahiddhā saddhā ...
Senāsanaṃ   bahiddhā  saddhāya  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   [2088]  Bahiddhā  dhammo ajjhattassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo   pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
bahiddhā saddhaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Saṅghaṃ bhindati
bahiddhā  saddhā  ...  senāsanaṃ ajjhattāya saddhāya phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [2089]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
ajjhattaṃ cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato ... Domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena   paccayo   .   vatthupurejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ
Cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  vatthu  ajjhattānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [2090]  Ajjhatto  dhammo  bahiddhā dhammassa purejātapaccayena
paccayo  .  ārammaṇapurejātaṃ:  paro  ajjhattaṃ  cakkhuṃ ... vatthuṃ
aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati  dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  ajjhattaṃ  rūpāyatanaṃ  bahiddhā
cakkhuviññāṇassa  ajjhattaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  bahiddhā  kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena paccayo.
   [2091]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa purejātapaccacena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
paro bahiddhā cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  bahiddhā  rūpāyatanaṃ
bahiddhā   cakkhuviññāṇassa   bahiddhā   phoṭṭhabbāyatanaṃ   bahiddhā
kāyaviññāṇassa . vatthupurejātaṃ: bahiddhā cakkhāyatanaṃ ... Kāyāyatanaṃ ...
Vatthu bahiddhā khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [2092]  Bahiddhā  dhammo ajjhattassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo . ārammaṇapurejātaṃ: bahiddhā cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ  ...  bahiddhā  rūpāyatanaṃ  ajjhattassa  cakkhuviññāṇassa .pe.
Bahiddhā  phoṭṭhabbāyatanaṃ  ajjhattassa  kāyaviññāṇassa purejātapaccayena
Paccayo.
   [2093]  Ajjhatto  ca bahiddhā ca dhammā ajjhattassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ: bahiddhā
rūpāyatanañca  ajjhattaṃ  cakkhāyatanañca  ajjhattassa  cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena    paccayo    bahiddhā    phoṭṭhabbāyatanañca
ajjhattaṃ   kāyāyatanañca   ajjhattassa   kāyaviññāṇassa  bahiddhā
rūpāyatanañca  ajjhattaṃ  vatthu  ca  ...  bahiddhā  phoṭṭhabbāyatanañca
ajjhattaṃ vatthu ca ajjhattānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [2094]  Ajjhatto  ca  bahiddhā  ca dhammā bahiddhā dhammassa
purejātapaccayena   paccayo   ārammaṇapurejātaṃ   vatthupurejātaṃ:
ajjhattaṃ  rūpāyatanañca  bahiddhā  cakkhāyatanañca bahiddhā cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  ajjhattaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  bahiddhā
kāyāyatanañca  bahiddhā  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo
ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā vatthu ca ... ajjhattaṃ phoṭṭhabbāyatanañca
bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [2095] Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo . pacchājātā: ajjhattā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [2096]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā dhammassa pacchājātapaccayena
Paccayo  .  pacchājātā:  bahiddhā  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [2097] Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo purimā purimā ajjhattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattānaṃ
khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
vodānassa  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa  āsevanapaccayena
paccayo.
   [2098]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā dhammassa āsevanapaccayena
paccayo purimā purimā .pe. Ajjhattasadisaṃyeva.
   [2099]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  ajjhattā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo   .   nānākhaṇikā:   ajjhattā  cetanā  vipākānaṃ
ajjhattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2100]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  bahiddhā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  bahiddhā  cetanā  vipākānaṃ  bahiddhā
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [2101]  Ajjhatto  dhammo ajjhattassa dhammassa vipākapaccayena
Paccayo paripuṇṇaṃ paṭiccavārasadisaṃ.
   [2102]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  ajjhattā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe ajjhatto kabaḷiṃkāro
āhāro ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [2103]  Ajjhatto  dhammo  bahiddhā dhammassa āhārapaccayena
paccayo ajjhatto kabaḷiṃkāro āhāro bahiddhā kāyassa āhārapaccayena
paccayo.
   [2104]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā  dhammassa āhārapaccayena
paccayo  pavatti  paṭisandhi  . bahiddhā kabaḷiṃkāro āhāro bahiddhā
kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [2105]  Bahiddhā  dhammo ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo bahiddhā kabaḷiṃkāro āhāro ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena
paccayo.
   [2106]  Ajjhatto  dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo ajjhatto kabaḷiṃkāro āhāro ca
bahiddhā  kabaḷiṃkāro āhāro ca ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena
paccayo.
   [2107]  Ajjhatto  dhammo  ca  bahiddhā dhammo ca bahiddhā
Dhammassa  āhārapaccayena  paccayo ajjhatto kabaḷiṃkāro āhāro ca
bahiddhā  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca bahiddhā kāyassa āhārapaccayena
paccayo.
   [2108]  Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo  ajjhattikā  indriyā  rūpajīvitindriyampi  vitthāretabbaṃ .
Jhānapaccayena  paccayo  maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena
paccayo  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
mātikāpadāni anumajjantena vitthāretabbāni.
   [2109]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [2110]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa atthipaccayena
paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto:
ajjhatto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa vatthu
khandhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  . saṅkhittaṃ . asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ...
Purejātasadisaṃ  . vatthu ajjhattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  ajjhattā  khandhā  ajjhatto  kabaḷiṃkāro āhāro ca
imassa kāyassa rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ.
   [2111]  Ajjhatto  dhammo  bahiddhā  dhammassa  atthipaccayena
Paccayo  purejātaṃ āhāraṃ . purejātaṃ: paro ajjhattaṃ cakkhuṃ ...
Vatthuṃ aniccato ... Vipassati dibbena cakkhunā ... Dibbāya sotadhātuyā ...
Ajjhattaṃ  rūpāyatanaṃ  ...  phoṭṭhabbāyatanaṃ  bahiddhā  kāyaviññāṇassa
atthipaccayena  paccayo  .  ajjhatto  kabaḷiṃkāro āhāro bahiddhā
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [2112] Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ indriyaṃ bahiddhā ninnākaraṇaṃ
mātikāpadāni vitthāretabbāni.
   [2113]  Bahiddhā  dhammo  ajjhattassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo purejātaṃ āhāraṃ . purejātaṃ: bahiddhā cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... bahiddhā
rūpāyatanaṃ ... phoṭṭhabbāyatanaṃ ajjhattassa kāyaviññāṇassa atthipaccayena
paccayo  .  bahiddhā  kabaḷiṃkāro  āhāro  ajjhattassa  kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [2114]  Ajjhatto  dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ  āhāraṃ  . purejātaṃ:
bahiddhā  rūpāyatanañca  ajjhattaṃ  cakkhu  ca ajjhattassa cakkhuviññāṇassa
bahiddhā   phoṭṭhabbāyatanañca  ajjhattaṃ  kāyāyatanañca  ajjhattassa
kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo  bahiddhā  rūpāyatanañca
ajjhattaṃ  vatthu  ca  ...  bahiddhā  phoṭṭhabbāyatanañca  ajjhattaṃ
Vatthu  ca  ajjhattānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo . āhāraṃ:
ajjhatto  kabaḷiṃkāro  āhāro ca bahiddhā kabaḷiṃkāro āhāro ca
ajjhattassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [2115]  Ajjhatto  dhammo  ca  bahiddhā dhammo ca bahiddhā
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  purejātaṃ  āhāraṃ  . purejātaṃ:
ajjhattaṃ  rūpāyatanañca  bahiddhā  cakkhāyatanañca bahiddhā cakkhuviññāṇassa
atthipaccayena   paccayo   ajjhattaṃ   phoṭṭhabbāyatanañca  bahiddhā
kāyāyatanañca   bahiddhā  kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo
ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo   ajjhattaṃ   phoṭṭhabbāyatanañca   bahiddhā   vatthu  ca
bahiddhā  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  āhāraṃ:  ajjhatto
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  bahiddhā kabaḷiṃkāro āhāro ca bahiddhā
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [2116]  Ajjhatto  dhammo  ajjhattassa dhammassa natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo.
   [2117]  Hetuyā dve ārammaṇe cattāri adhipatiyā cattāri
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  aññamaññe  nissaye
dve  upanissaye  cattāri  purejāte  cha  pacchājāte āsevane
kamme  vipāke  dve  āhāre cha indriye dve jhāne magge
sampayutte  vippayutte dve atthiyā cha natthiyā dve vigate dve
Avigate cha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [2118] Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [2119]  Ajjhatto  dhammo bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  purejātapaccayena  paccayo
āhārapaccayena paccayo.
   [2120]  Bahiddhā  dhammo  bahiddhā dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [2121]  Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  purejātapaccayena  paccayo
āhārapaccayena paccayo.
   [2122]  Ajjhatto  dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa
dhammassa ... Purejātaṃ āhāraṃ.
   [2123]  Ajjhatto  dhammo  ca  bahiddhā dhammo ca bahiddhā
dhammassa ... Purejātaṃ āhāraṃ.
   [2124]  Nahetuyā  cha  naārammaṇe  cha  naadhipatiyā cha .
Saṅkhittaṃ  .  sabbattha  cha  kātabbā  navippayutte  cha  noatthiyā
cattāri  nonatthiyā  cha  novigate cha noavigate cattāri . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [2125] Hetupaccayā naārammaṇe dve ... Naadhipatiyā naanantare
nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye dve . saṅkhittaṃ . sabbattha
dve  nasampayutte  navippayutte nonatthiyā novigate dve . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [2126] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā cattāri
anulomapadāni gaṇetabbāni avigate cha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
           Ajjhattattikaṃ vīsatimaṃ
              niṭṭhitaṃ
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 579-594. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11359              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11359              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2073&items=54              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2073              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]