ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Ajjhattarammanattikam
              paticcavaro
   [2127]  Ajjhattarammanam  dhammam  paticca  ajjhattarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  ajjhattarammanam  ekam  khandham paticca
tayo  khandha  dve khandhe ... patisandhikkhane ajjhattarammanam ekam
khandham paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [2128]  Bahiddharammanam  dhammam  paticca  bahiddharammano dhammo
uppajjati  hetupaccaya  bahiddharammanam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe  ... patisandhikkhane bahiddharammanam ekam khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [2129]  Ajjhattarammanam  dhammam  paticca  ajjhattarammano
dhammo uppajjati arammanapaccaya. Sankhittam. Avigatapaccaya.
   [2130] Hetuya dve arammane dve . sankhittam. Sabbattha
dve avigate dve. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [2131]  Ajjhattarammanam  dhammam  paticca  ajjhattarammano
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  ajjhattarammanam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane
ajjhattarammanam ekam khandham paticca dve khandhe ... vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
Moho.
   [2132]  Bahiddharammanam  dhammam  paticca  bahiddharammano dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  bahiddharammanam  ekam khandham paticca
tayo  khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane vicikicchasahagate
uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [2133]  Ajjhattarammanam  dhammam paticca ajjhattarammano dhammo
uppajjati   naadhipatipaccaya   anulomasahajatasadisam  ninnakaranam  .
Napurejatapaccaya  arupe  ajjhattarammanam  ekam  khandham  paticca
patisandhikkhane ....
   [2134]  Bahiddharammanam  dhammam  paticca  bahiddharammano dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  bahiddharammanam  ekam  khandham
paticca  patisandhikkhane  ...  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya
sahajatasadisam  .  nakammapaccaya  ajjhattarammane  khandhe  paticca
ajjhattarammana cetana.
   [2135]  Bahiddharammanam  dhammam  paticca  bahiddharammano dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  bahiddharammane  khandhe  paticcabahiddharammana
cetana.
   [2136]  Ajjhattarammanam  dhammam  paticca  ... navipakapaccaya
patisandhi    natthi   .   najhanapaccaya   pancavinnanasahagatam
ajjhattarammanam ekam ....
   [2137]  Bahiddharammanam  dhammam  paticca  ...  najhanapaccaya
pancavinnanasahagatam  bahiddharammanam  ekam  khandham  ...  namaggapaccaya
nahetusadiso   moho   natthi   .  navippayuttapaccaya  arupe
ajjhattarammanam ekam khandham ....
   [2138]  Bahiddharammanam  dhammam  paticca ... navippayuttapaccaya
arupe bahiddharammanam ekam khandham ....
   [2139]  Nahetuya  dve naadhipatiya dve napurejate dve
napacchajate  dve  naasevane nakamme navipake najhane namagge
navippayutte dve. Evam ganetabbam.
             Paccaniyam
   [2140]  Hetupaccaya  naadhipatiya dve ... navipake dve
navippayutte dve. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [2141]  Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve  .  sankhittam  . magge dve avigate dve .
Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
      Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi
      samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 595-597. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11664&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11664&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2127&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2127              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12768              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12768              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]