ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page608.

Sanidassanasappatighattikam paticcavaro [2175] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticcacakkhayatanam rasayatanam . anidassanasappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca rupayatanam. {2175.1} Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca apodhatu indriyam kabalimkaro aharo . Anidassanasappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca rupayatanam apodhatu indriyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page609.

Kabalimkaro aharo. {2175.2} Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta apodhatu ca dve mahabhute paticca ekam mahabhutam apodhatu ca anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam apodhatu indriyam kabalimkaro aharo. {2175.3} Anidassanasappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam. {2175.4} Anidassanasappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam apodhatu indriyam kabalimkaro aharo. [2176] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo ... hetupaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page610.

Tayo khandha anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe paticca dve khandha anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanaappatighanca katattarupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha apodhatum paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca indriyam kabalimkaro aharo. {2176.1} Anidassanaappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo ... hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe paticca sanidassanasappatigham katattarupam apodhatum paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca rupayatanam. {2176.2} Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo ... hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe paticca anidassanasappatigham katattarupam apodhatum paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca cakkhayatanam rasayatanam. {2176.3} Anidassanaappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma ... hetupaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page611.

Cittasamutthanam rupam dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca katattarupam dve khandhe ... apodhatum paticca sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca rupayatanam indriyam kabalimkaro aharo. {2176.4} Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma ... hetupaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca katattarupam dve khandhe ... apodhatum paticca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca cakkhayatanam rasayatanam indriyam kabalimkaro aharo. {2176.5} Anidassanaappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca katattarupam apodhatum paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca cittasamutthanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page612.

Rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam. {2176.6} Anidassanaappatigham dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca katattarupam dve khandhe ... apodhatum paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam indriyam kabalimkaro aharo. [2177] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham katattarupam anidassanasappatighe khandhe ca mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam . anidassanasappatighanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page613.

Anidassanaappatighanca dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca anidassanasappatigham katattarupam anidassanasappatigham ekam mahabhutanca apodhatunca paticca dve mahabhuta dve mahabhute ca apodhatunca paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca cakkhayatanam rasayatanam. {2177.1} Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca anidassanaappatigham katattarupam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca indriyam kabalimkaro aharo. {2177.2} Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page614.

Anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca katattarupam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam indriyam kabalimkaro aharo. {2177.3} Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca katattarupam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca anidassana- sappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca cakkhayatanam rasayatanam indriyam kabalimkaro aharo. {2177.4} Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho ca anidassanasappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassana- sappatighanca anidassanasappatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page615.

Anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca katattarupam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam. {2177.5} Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho ca ca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya anidassana- appatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca katattarupam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatighanca anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam cakkhayatanam rasayatanam indriyam kabalimkaro aharo. [2178] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati arammanapaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... vatthum

--------------------------------------------------------------------------------------------- page616.

Paticca khandha. [2179] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati adhipatipaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighe mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam anidassanasappatighamulake imina karanena satta panha vibhajitabba pariyosanapada natthi. [2180] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati adhipatipaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... apodhatum paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam imina karanena anidassanaappatighamulake satta panha vibhajitabba nitthanapada natthi. [2181] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati adhipatipaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam anidassanaappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassana- sappatigham cittasamutthanam rupam upadarupam imina karanena sattapi panha vibhajitabba. [2182] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page617.

Dhammo uppajjati anantarapaccaya samanantarapaccaya arammanasadisam. [2183] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati sahajatapaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassana- sappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta anidassanasappatighamulaka satta panha imina karanena vibhajitabba. [2184] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati sahajatapaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanaappatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanaappatigham katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha apodhatum paticca anidassana- appatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca indriyam kabalimkaro aharo bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam apodhatum paticca anidassanaappatigham katattarupam anidassanaappatighamulake satta panha imina karanena katabba.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page618.

[2185] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati sahajatapaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham katattarupam anidassana- sappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham katattarupam upadarupam imina karanena satta panha vibhajitabba. [2186] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam. Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca apodhatu . anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho ca anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti annamannapaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta apodhatu ca dve mahabhute paticca ekam mahabhutam apodhatu ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page619.

[2187] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha vatthu ca dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha. Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya apodhatum paticca anidassanasappatigha mahabhuta. [2188] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutanca apodhatunca paticca dve mahabhuta dve mahabhute ca apodhatunca paticca ekam mahabhutam. [2189] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [2190] Hetuya ekavisa arammane ekam adhipatiya ekavisa anantare ekam samanantare ekam sahajate ekavisa annamanne cha nissaye ekavisa upanissaye ekam purejate ekam asevane ekam kamme ekavisa vipake ahare ekavisa indriye ekavisa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page620.

Jhane magge ekavisa sampayutte ekam vippayutte ekavisa atthiya ekavisa natthiya ekam vigate ekam avigate ekavisa . Evam ganetabbam. Anulomam. [2191] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati nahetupaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighamulake imina karanena sattapi panha vibhajitabba. [2192] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanaappatigham cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane anidassanaappatigham ekam khandham paticca tayo khandha anidassanaappatighanca katattarupam khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha apodhatum paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum

--------------------------------------------------------------------------------------------- page621.

Paticca indriyam kabalimkaro aharo bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam apodhatum paticca anidassanaappatigham katattarupam upadarupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho anidassanaappatighamulaka imina karanena satta panha vibhajitabba. [2193] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetuke anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam ahetukapatisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham katattarupam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham katattarupam upadarupam imina karanena satta panha vittharetabba asammohantena. [2194] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati naarammanapaccaya anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page622.

Cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighamulaka imina karanena sattapi panha vittharetabba. [2195] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati naarammanapaccaya anidassanaappatighe khandhe paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe paticca anidassanaappatigham katattarupam khandhe paticca vatthu apodhatum paticca anidassanaappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca indriyam kabalimkaro aharo bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam apodhatum paticca anidassanaappatigham katattarupam upadarupam anidassanaappatighamulake imina karanena sattapi panha vittharetabba. [2196] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati naarammanapaccaya anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane anidassanaappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sanidassanasappatigham katattarupam anidassanasappatighe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page623.

Mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca rupayatanam ... bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham katattarupam upadarupam ghatane imina karanena sattapi panha vibhajitabba. [2197] Anidassanasappatigham dhammam paticca anidassanasappatigho dhammo uppajjati naadhipatipaccaya sahajatasadisam . naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paticca anidassanaappatigham katattarupam upadarupam imina karanena ekavisa panha vibhajitabba. {2197.1} Naupanissayapaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya naasevanapaccaya. Nakammapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... anidassanasappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam mahabhutam anidassanasappatighe mahabhute paticca anidassanasappatigham upadarupam kammam vibhajitva nakammeneva ekavisa panha katabba. Navipakapaccaya patisandhipi katattapi natthi pancavokareyeva katabba. Naaharapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page624.

Bahiram ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ... Imina karanena vibhajitabba ekavisapi. {2197.2} Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... anidassanasappatigham ekam mahabhutam ... Asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam . sankhittam . sabbe panha vibhajitabba . najhanapaccaya bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam. Sankhittam. Sattapi panha vibhajitabba. [2198] Anidassanaappatigham dhammam paticca anidassanaappatigho dhammo uppajjati najhanapaccaya pancavinnanasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam apodhatum paticca anidassanaappatigham katattarupam upadarupam evam sattapi panha vibhajitabba. [2199] Anidassanasappatighanca anidassanaappatighanca dhammam paticca sanidassanasappatigho dhammo uppajjati najhanapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam anidassanasappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sanidassanasappatigham katattarupam upadarupam evam sattapi panha vibhajitabba . namaggapaccaya nahetusadisam katabbam paripunnam moho natthi . nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya paripunnam. Nonatthipaccaya novigatapaccaya. [2200] Nahetuya ekavisa naarammane ekavisa naadhipatiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page625.

Ekavisa . sankhittam . sabbattha ekavisa nonatthiya ekavisa novigate ekavisa. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [2201] Hetupaccaya naarammane ekavisa ... naadhipatiya ekavisa . sankhittam . navipake ekavisa nasampayutte ekavisa navippayutte ekavisa nonatthiya ekavisa novigate ekavisa . Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [2202] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam samanantare ekam sahajate ekavisa . sankhittam . jhane ekavisa magge ekavisa sampayutte ekam vippayutte ekavisa atthiya ekavisa natthiya ekam vigate ekam avigate ekavisa. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro nitthito. Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi paticcavarasadisa samsatthavaropi sampayuttavaropi arupeyeva katabba.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 608-625. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11915&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11915&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2175&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12770              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12770              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]