ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [2203]   Anidassanaappaṭigho   dhammo   anidassanaappaṭighassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo anidassanaappaṭighā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ    anidassanaappaṭighānañca    cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page626.

Hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [2204] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo anidassanaappaṭighā hetū sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... anidassanaappaṭighamūlakeyeva iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā. [2205] Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo rūpe aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ... Vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo sanidassanasappaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [2206] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ... kāyaṃ sadde gandhe rase ... phoṭṭhabbe aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa anidassanasappaṭighā khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page627.

Iddhividhañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [2207] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti {2207.1} pubbe samudāciṇṇe ... Vatthuṃ ... Itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ ... anidassanaappaṭighe khandhe aniccato ... domanassaṃ uppajjati cetopariyañāṇena anidassanaappaṭigha- cittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa anidassanaappaṭighā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [2208] Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: rūpaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... Diṭṭhi uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page628.

[2209] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: cakkhuṃ ... kāyaṃ sadde gandhe ... phoṭṭhabbe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... Diṭṭhi uppajjati. [2210] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ garuṃ katvā ... Jhānā vuṭṭhahitvā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā ... Phalā vuṭṭhahitvā ... Phalaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo vatthuṃ ... Itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ ... Anidassanaappaṭighe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... Diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: anidassanaappaṭighādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [2211] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: anidassana- appaṭighādhipati anidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo anidassanaappaṭimūlake sattapi pañhā vibhajitabbā adhipati tividharūpasaṅgahena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page629.

[2212] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā anidassanaappaṭighā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa maggo phalassa phalaṃ phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [2213] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisaṃ. [2214] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭiccavārasadisaṃ sādhukaṃ kātabbaṃ . aññamaññapaccaye paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ . Nissayapaccaye paṭiccavārasadisaṃ. [2215] Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: vaṇṇasampadaṃ patthayamāno dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Vaṇṇasampadā saddhāya paññāya rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [2216] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page630.

Dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: cakkhusampadaṃ patthayamāno ... kāyasampadaṃ ... saddasampadaṃ ... phoṭṭhabbasampadaṃ patthayamāno dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Utuṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ ... maggaṃ ... abhiññaṃ ... samāpattiṃ ... pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati cakkhusampadā ... phoṭṭhabbasampadā ... utu ... senāsanaṃ saddhāya paññāya rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [2217] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Samāpattiṃ ... Mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... saṅghaṃ bhindati anidassanaappaṭighā khandhā ... saddhā paññā rāgo patthanā kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ ... bhojanaṃ saddhāya paññāya . saṅkhittaṃ . maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [2218] Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo . ārammaṇapurejātaṃ: dibbena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page631.

Cakkhunā ... Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. [2219] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... kāyaṃ ... sadde ... Phoṭṭhabbe ... Aniccato ... domanassaṃ uppajjati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti saddāyatanaṃ sotaviññāṇassa .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. [2220] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: vatthuṃ ... itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ... domanassaṃ uppajjati . Vatthupurejātaṃ: vatthu anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [2221] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ: rūpāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [2222] Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page632.

Vatthupurejātaṃ cakkhāyatanañca vatthu ca ... Phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [2223] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ: rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa purejātapaccayena paccayo. [2224] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: anidassana- appaṭighā khandhā purejātassa imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [2225] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: anidassana- appaṭighā khandhā purejātassa imassa sanidassanasappaṭighassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo evaṃ satta pañhā vibhajitabbā tividharūpasaṅgaho. [2226] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā anidassanaappaṭighā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page633.

Gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [2227] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . Sahajātā: anidassanaappaṭighā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: anidassanaappaṭighā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [2228] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: anidassanaappaṭighā cetanā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: anidassanaappaṭighā cetanā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo evaṃ satta pañhā sahajātā nānākhaṇikā iminā kāraṇena vibhajitabbā tividharūpasaṅgaho. [2229] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassana- appaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page634.

Vatthussa vipākapaccayena paccayo. [2230] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipākā anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo evaṃ satta pañhā vitthāretabbā pavatti paṭisandhi. [2231] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa āhārapaccayena paccayo anidassanaappaṭighā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo kabaḷiṃkāro āhāro imassa anidassana- appaṭighassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. [2232] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa āhārapaccayena paccayo anidassanaappaṭighā āhārā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā āhārā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo kabaḷiṃkāro āhāro imassa sanidassanasappaṭighassa kāyassa āhārapaccayena paccayo evaṃ satta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page635.

Pañhā pavatti paṭisandhi vibhajitabbā sattasupi kabaḷiṃkāro āhāro kātabbo. [2233] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo. [2234] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo anidassanaappaṭighā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ anidassanasappaṭighānañca kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [2235] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo anidassanaappaṭighā indriyā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā indriyā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo evaṃ pavatti paṭisandhi satta pañhā vibhajitabbā rūpajīvitindriyañca ante ante.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page636.

[2236] Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa indriyapaccayena paccayo cakkhundriyañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . kāyindriyañca kāyaviññāṇañca kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo. [2237] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [2238] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo. [2239] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: anidassanaappaṭighā khandhā anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā khandhā anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page637.

Anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [2240] Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighā khandhā sanidassanasappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa sanidassanasappaṭighassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo avasesā pañca pañhā evaṃ vitthāretabbā sahajātā pacchājātā. [2241] Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: rūpe aniccato ... Domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo. [2242] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo dve mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo anidassanasappaṭighā mahābhūtā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page638.

Anidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanaṃ cakkhāyatanassa rasāyatanassa atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo dve mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo utusamuṭṭhānā mahābhūtā anidassanasappaṭighānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo dve mahābhūtā .... [2243] Anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo: paṭiccavāre nissayasadisaṃ. [2244] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: anidassanasappaṭighā mahābhūtā anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhanānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo yāva asaññasattā vitthāretabbā. Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Kāyaṃ ... Sadde ... Phoṭṭhabbe aniccato ... domanassaṃ uppajjati cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo avasesā cattāro pañhā vitthāretabbā paṭiccavāre sahajātasadisā ninnānākaraṇā. [2245] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page639.

Dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto: anidassanaappaṭigho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe āpodhātu anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ āpodhātu indriyassa kabaḷiṃkārāhārassa ca atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ āpodhātu anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ. {2245.1} Purejātaṃ: vatthuṃ ... Itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati vatthu anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: anidassanaappaṭighā khandhā purejātassa imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo . kabaḷiṃkāro āhāro imassa anidassanaappaṭighassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Rūpajīvitindriyaṃ anidassanaappaṭighānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo evaṃ avasesā cha pañhā vibhajitabbā sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyampi kātabbā. [2246] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: rūpāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page640.

Paccayo. [2247] Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo anidassanaappaṭighā khandhā ca mahābhūtā ca sanidassanasappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . Saṅkhittaṃ. Asaññasattānañca kātabbā. [2248] Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanasappaṭighassa dhammassa .... Saṅkhittaṃ. [2249] Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: anidassanaappaṭighā khandhā ca mahābhūtā ca anidassanaappaṭighānaṃ cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ yāva asaññasattā kātabbā . purejātaṃ: cakkhāyatanañca vatthu ca ... Phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anidassanaappaṭighānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo avasesā pañhā vibhajitabbā. [2250] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo. [2251] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page641.

Ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ: rūpāyatanañca cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇañca cakkhuviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Natthivigatapaccayaṃ anantarasadisaṃ. Avigatapaccayaṃ atthisadisaṃ. [2252] Hetuyā satta ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekavīsa aññamaññe cha nissaye ekavīsa upanissaye tīṇi purejāte cha pacchājāte satta āsevane ekaṃ kamme satta vipāke satta āhāre satta indriye nava jhāne satta magge satta sampayutte ekaṃ vippayutte aṭṭha atthiyā pañcavīsa natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate pañcavīsa. [2253] Hetupaccayā adhipatiyā satta ... sahajāte satta aññamaññe ekaṃ nissaye satta vipāke satta indriye satta magge satta sampayutte ekaṃ vippayutte satta atthiyā satta avigate satta. [2254] Hetusahajātanissayaatthiavigatanti satta . Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti ekaṃ. Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page642.

Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti satta. Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti satta . hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti ekaṃ . Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti ekaṃ . Hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti satta . Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ. Evaṃ sabbo gaṇanavāro gaṇetabbo. Anulomaṃ. [2255] Sanidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [2256] Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo . Anidassanasappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page643.

Ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [2257] Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanaappaṭighassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo . anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. {2257.1} Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo . anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. {2257.2} Anidassanaappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājāta- paccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page644.

Indriyapaccayena paccayo . anidassanaappaṭigho dhammo anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo . anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. {2257.3} Anidassanaappaṭigho dhammo sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [2258] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa ... Purejātaṃ. [2259] Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo . Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassana- sappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. {2259.1} Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page645.

Ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanasappaṭighassa ca anidassana- appaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo . anidassana- sappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. {2259.2} Anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā sanidassanasappaṭighassa ca anidassanasappaṭighassa ca anidassanaappaṭighassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [2260] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa ... Purejātaṃ. [2261] Sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā anidassanaappaṭighassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [2262] Nahetuyā pañcavīsa naārammaṇe dvāvīsa naadhipatiyā pañcavīsa naanantare pañcavīsa nasamanantare pañcavīsa nasahajāte dvādasa naaññamaññe catuvīsa nanissaye nava naupanissaye pañcavīsa napurejāte bāvīsa napacchājāte pañcavīsa naāsevane pañcavīsa nakamme pañcavīsa navipāke catuvīsa naāhāre pañcavīsa naindriye tevīsa najhāne pañcavīsa namagge pañcavīsa nasampayutte catuvīsa navippayutte bāvīsa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page646.

Noatthiyā nava nonatthiyā pañcavīsa novigate pañcavīsa noavigate nava. [2263] Nahetupaccayā naārammaṇe bāvīsa paṭhamagamanasadisaṃ . ... Noavigate nava. [2264] Nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatiyā bāvīsa ... naanantare bāvīsa nasamanantare bāvīsa nasahajāte nava naaññamaññe bāvīsa nanissaye nava naupanissaye ekavīsa napurejāte bāvīsa napacchājāte bāvīsa . saṅkhittaṃ . nasampayutte bāvīsa navippayutte bāvīsa noatthiyā nava nonatthiyā bāvīsa novigate bāvīsa noavigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [2265] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe satta naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte satta . saṅkhittaṃ . Sabbattha satta . nasampayutte satta navippayutte ekaṃ nonatthiyā satta novigate satta. [2266] Hetu sahajāta nissaya atthi avigatanti naārammaṇe satta ... naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe satta . Idhāpi saṅkhittaṃ . nasampayutte satta navippayutte ekaṃ nonatthiyā satta novigate satta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page647.

[2267] Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti naārammaṇe ekaṃ sabbattha ekaṃ ... Novigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [2268] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā nava anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekavīsa aññamaññe cha nissaye ekavīsa upanissaye tīṇi purejāte cha pacchājāte satta āsevane ekaṃ kamme satta vipāke satta āhāre satta indriye nava jhāne satta magge satta sampayutte ekaṃ vippayutte aṭṭha atthiyā pañcavīsa natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate pañcavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Pañhāvāro niṭṭhito. Sanidassanasappaṭighattikaṃ bāvīsatimaṃ niṭṭhitaṃ. Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 625-647. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=12276&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=12276&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2203&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2203              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]