ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page152.

Pitittikam paticcavaro [465] Pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya pitisahagatam ekam khandham paticca tayo khandha tayo khandhe paticca eko khandho dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane pitisahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . pitisahagatam dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya pitisahagatam ekam khandham paticca sukhasahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane pitisahagatam ekam khandham paticca sukhasahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya pitisahagatam ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane pitisahagatam ekam khandham paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. [466] Sukhasahagatam dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya sukhasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

Khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane sukhasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho . sukhasahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha .pe. dve khandhe paticca dve khandha . sukhasahagatam dhammam paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho. [467] Upekkhasahagatam dhammam paticca upekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya upekkhasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane .... [468] Pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. {468.1} Pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca sukhasahagato dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

Uppajjati hetupaccaya pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca sukhasahagata dve khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca sukhasahagata dve khandha dve khandhe paticca eko khandho. {468.2} Pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho patisandhikkhane pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho. Hetupaccayam. [469] Pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati arammanapaccaya adhipatiya patisandhikkhane natthi . anantarapaccaya samanantarapaccaya sahajatapaccaya annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya . purejate patisandhikkhane natthi . asevanapaccaya asevane vipakam natthi . kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya .pe. indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. Matika.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

[470] Hetuya dasa arammane dasa adhipatiya dasa anantare samanantare sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme vipake ahare indriye jhane magge sampayutte vippayutte atthiya natthiya vigate avigate sabbattha dasa. Evam anulomaganana ganetabba. Anulomam. [471] Pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam pitisahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . pitisahagatam dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam pitisahagatam ekam khandham paticca sukhasahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . Pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetukam pitisahagatam ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. [472] Sukhasahagatam dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam sukhasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho . sukhasahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Dve khandha . sukhasahagatam dhammam paticca pitisahagato ca sukhasahagato ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetukam sukhasahagatam ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho. [473] Upekkhasahagatam dhammam paticca upekkhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam upekkhasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho ahetukapatisandhikkhane upekkhasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [474] Pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca pitisahagata tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca sukhasahagata dve khandha dve khandhe paticca eko khandho . pitisahagatanca sukhasahagatanca dhammam paticca pitisahagatanca sukhasahagato ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetukam pitisahagatanca sukhasahagatanca ekam khandham paticca pitisahagata ca sukhasahagata ca dve khandha dve khandhe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Paticca eko khandho. [475] Pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya . na adhipati patisandhikkhane paripunnam. Napurejatapaccaya arupeti niyametabbam patisandhikkhaneti ca . ... napacchajatapaccaya naasevanapaccaya . pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati nakammapaccaya pitisahagate khandhe paticca pitisahagata cetana . pitisahajatam dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati nakammapaccaya pitisahagate khandhe paticca sukhasahagata cetana . Imina karanena dasa panha vittharetabba . pitisahagatam dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati navipakapaccaya .pe. Paripunnam. Patisandhi natthi .pe. [476] Sukhasahagatam dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati najhanapaccaya sukhasahagatam kayavinnanasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho. [477] Upekkhasahagatam dhammam paticca upekkhasahagato dhammo uppajjati najhanapaccaya cakkhuvinnanasahagatam ekam khandham paticca dve khandha dve khandhe paticca eko khandho . namaggapaccaya nahetupaccayasadisam . moho natthi . navippayuttapaccaya paripunnam arupapanhameva. [478] Nahetuya dasa naadhipatiya dasa napurejate napacchajate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

Naasevane nakamme navipake dasa najhane dve namagge dasa navippayatte dasa. Paccaniyam paripunnam katabbam. Paccaniyam. [479] Hetupaccaya naadhipatiya dasa ... napurejate dasa napacchajate naasevane nakamme navipake navippayutte dasa . Anulomapaccaniyam vittharena ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [480] Nahetupaccaya arammane dasa ... anantare dasa samanantare dasa sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme vipake ahare indriye jhane sabbe dasa . Magge ekam sampayutte dasa vippayutte atthiya natthiya vigate avigate sabbe dasa. Paccaniyanulomam. Paticcavaro. Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 152-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=2954&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=2954&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=465&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=465              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12716              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12716              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]