ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page188.

Dassanattikaṃ paṭiccavāro [577] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā dassanenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā dassanenapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā dassanenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [578] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā bhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Upapajjanti hetupaccayā bhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [579] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [580] Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [581] Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [582] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā dassasenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [583] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā bhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. [584] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā vatthuṃ paṭicca khandhā. [585] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā tīṇi . bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā tīṇi . Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Rūpaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ . Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . bhāvanāyapahātabbañca nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbo dhammo uppajjati adhipatipaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [586] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati anantarapaccayā samanantarapaccayā. Ārammaṇasadisaṃ. [587] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā tīṇi . bhāvanāya ... tīṇi . Nevadassanena . peyyālo . ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

Dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati sahajātapaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [588] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā ekaṃ . bhāvanāyapahātabbaṃ ... Ekaṃ . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati aññamaññapaccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. [589] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati nissayapaccayā . hetupaccayasadisaṃ . upanissayapaccayā tīṇi . purejātapaccayā tīṇi . paṭisandhi natthi . āsevanapaccayā vipākapaṭisandhi natthi . kammapaccayā paripuṇṇaṃ ajjhattikā ca asaññasattānañca mahābhūtā. [590] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati vipākapaccayā vipākaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [591] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati āhārapaccayā . paripuṇṇaṃ ajjhattikā mahābhūtā ca āhārasamuṭṭhānañca . indriyapaccayā kammapaccayasadisaṃ . Jhānapaccayā maggapaccayā hetupaccayasadisaṃ . sampayuttapaccayā ārammaṇapaccayasadisaṃ . vippayuttapaccayā kusalattike vippayutta- paccayasadisaṃ . atthipaccayā sahajātapaccayasadisaṃ . natthipaccayā .pe. Vigatapaccayā avigatapaccayā. [592] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. Imāni padāni anumajjantena anulomaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

[593] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho. [594] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho. [595] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca ahetukaṃ paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [596] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā dassanenapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

[597] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [598] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [599] Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [600] Bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [601] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā . paripuṇṇaṃ hetupaccayasadisaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā .... [602] ... Napurejātapaccayā arūpe dassanenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā . dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā dassanenapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo dhammo .pe. Arūpe bhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo .pe. bhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. {602.1} Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo .pe. bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

{602.2} Dassanenapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo .pe. dassanenapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . bhāvanāyapahātabbañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbañca dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati napurejātapaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [603] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā dassanenapahātabbe khandhe paṭicca dassanenapahātabbā cetanā. [604] Bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā bhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca bhāvanāyapahātabbā cetanā . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati nakammapaccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbe khandhe paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [605] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbo dhammo uppajjati navipākapaccayā . naadhipatipaccayasadisaṃ .pe. Paṭisandhi natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

[606] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati naāhārapaccayā bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [607] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [608] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. Najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [609] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. Namaggapaccayā ahetukaṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [610] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbo dhammo uppajjati nasampayuttapaccayā. Naārammaṇasadisaṃ. [611] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. navippayuttapaccayā arūpe dassanenapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ .pe. navippayuttapaccayā arūpe bhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ ... . Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ ... Navippayuttapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Arūpe nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [612] Dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanenanabhāvanāya ... Nonatthipaccayā novigatapaccayā. Naārammaṇasadisaṃ. [613] Nahetuyā tīṇi naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Ñatvā gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [614] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

[615] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge dve sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. Evaṃ anumajjantena gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 188-200. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3659&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3659&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=577&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=577              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12719              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12719              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]