ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [649]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  dassanenapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā.
   [650]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā.
   [651]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   ...   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  .pe.
Paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   ekaṃ   khandhaṃ
saṃsaṭṭhā.
   [652]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā . sabbāni padāni vitthāretabbāni
tīṇi tīṇi.
   [653]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi
natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
            Anulomaṃ.
   [654]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato moho.
   [655]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
uddhaccasahagato moho.
   [656]   Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukaṃ   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā ahetukapaṭisandhikkhaṇe ....
   [657]  Dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipākapaccayā . Nevadassanenanabhāvanāya
.pe. najhānapaccayā pañcaviññāṇaṃ . ... Namaggapaccayā ahetukaṃ. ...
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo  dhammo  .pe.  navippayuttapaccayā
tīṇi.
   [658]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
            Paccanīyaṃ.
   [659]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [660] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi
purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi
Indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge dve sampayutte tīṇi vippayutte
tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 212-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=649&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=649              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]