ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [649]  Dassanenapahatabbam  dhammam  samsattho  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  dassanenapahatabbam  ekam  khandham
samsattha tayo khandha dve khandhe samsattha dve khandha.
   [650]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  samsattho  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  bhavanayapahatabbam  ekam  khandham
samsattha.
   [651]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   samsattho
Nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo   ...   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  .pe.
Patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanayapahatabbam   ekam   khandham
samsattha.
   [652]  Dassanenapahatabbam  dhammam  samsattho  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati arammanapaccaya . sabbani padani vittharetabbani
tini tini.
   [653]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye  tini  jhane tini
magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini
natthiya tini vigate tini avigate tini.
            Anulomam.
   [654]  Dassanenapahatabbam  dhammam  samsattho  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  khandhe  samsattho
vicikicchasahagato moho.
   [655]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  samsattho  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  uddhaccasahagate  khandhe  samsattho
uddhaccasahagato moho.
   [656]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   samsattho
Nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukam   nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  samsattha
tayo khandha ahetukapatisandhikkhane ....
   [657]  Dassanenapahatabbam  dhammam  samsattho  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya nakammapaccaya navipakapaccaya . Nevadassanenanabhavanaya
.pe. najhanapaccaya pancavinnanam . ... Namaggapaccaya ahetukam. ...
Nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  .pe.  navippayuttapaccaya
tini.
   [658]  Nahetuya  tini  naadhipatiya  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
            Paccaniyam.
   [659]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini.
           Anulomapaccaniyam.
   [660] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare
tini  sahajate  tini  annamanne  tini nissaye tini upanissaye tini
purejate tini asevane tini kamme tini vipake ekam ahare tini
Indriye  tini  jhane tini magge dve sampayutte tini vippayutte
tini atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini.
           Paccaniyanulomam.
          Samsatthavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 212-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4144&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4144&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=649&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=649              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]