ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [857]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  dassanena-
pahatabbahetuko   dhammo   uppajjati  hetupaccaya  dassanena-
pahatabbahetukam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha dve khandhe
samsattha dve khandha.
   [858]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  bhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  ...  bhavanayapahatabbahetukam  ekam khandham
samsattha tayo khandha dve khandhe samsattha dve khandha.
   [859]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  samsattho
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo ... Nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha patisandhikkhane ....
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam      dhammam     samsattho
dassanenapahatabbahetuko  dhammo  ...  vicikicchasahagatam moham samsattha
sampayuttaka  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
samsattho  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  uddhaccasahagatam moham
samsattha sampayuttaka khandha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

[860] Dassanenapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbahetukanca dhammam samsattho dassanenapahatabbahetuko dhammo ... Vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca samsattha tayo khandha ... Dve khandha. [861] Bhavanayapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbahetukanca dhammam samsattho bhavanayapahatabbahetuko dhammo ... Uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca samsattha tayo khandha dve khandhe .... [862] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanena- nabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya dassanenapahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... . dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanena- nabhavanayapahatabbahetuko dhammo ... vicikicchasahagate khandhe samsattho vicikicchasahagato moho . dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho dassanenapahatabbahetuko ca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbahetuko ca dhamma ... vicikicchasahagatam ekam khandham samsattha tayo khandha moho ca dve khandhe ... . bhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho ... Tini. [863] Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe samsattha dve khandha patisandhikkhane ... . Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanena- nabhavanayapahatabbahetuko dhammo ... vicikicchasahagatam moham samsattha sampayuttaka khandha . nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho bhavanayapahatabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagatam moham samsattha sampayuttaka khandha. [864] Dassanenapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbahetukanca dhammam samsattho dassanenapahatabbahetuko dhammo ... Vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca samsattha tayo khandha dve khandhe ca mohanca samsattha. [865] Bhavanayapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanaya- pahatabbahetukanca dhammam samsattho bhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca samsattha tayo khandha dve khandhe .... [866] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho dassanenapahatabba- hetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya dassanenapahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe .... Bhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho ... ekam . nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page283.

Dhammo uppajjati adhipatipaccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... anantarapaccaya samanantarapaccaya. [867] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho dassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati sahajatapaccaya annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [868] Hetuya satta arammane ekadasa adhipatiya tini anantare ekadasa samanantare ekadasa sahajate ekadasa annamanne ekadasa nissaye ekadasa upanissaye ekadasa purejate ekadasa asevane ekadasa kamme ekadasa vipake ekam ahare ekadasa indriye ekadasa jhane ekadasa magge ekadasa sampayutte ekadasa vippayutte ekadasa atthiya ekadasa natthiya ekadasa vigate ekadasa avigate ekadasa. Evam ganetabbam. Anulomam. [869] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanenanabhavanaya- pahatabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page284.

Khandhe samsattho vicikicchasahagato moho. [870] Bhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanena- nabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya uddhaccasahagate khandhe samsattho uddhaccasahagato moho. [871] Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam dhammam samsattho nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe samsattha dve khandha ahetukapatisandhikkhane .... [872] Dassanenapahatabbahetukam dhammam ... naadhipatipaccaya . Sahajatasadisam . napurejatapaccaya napacchajatapaccaya naasevanapaccaya nakammapaccaya satta . navipakapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya navippayuttapaccaya. [873] Nahetuya tini naadhipatiya ekadasa napurejate ekadasa napacchajate ekadasa naasevane ekadasa nakamme satta navipake ekadasa najhane ekam namagge ekam navippayutte ekadasa. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [874] Hetupaccaya naadhipatiya satta ... napurejate satta napacchajate satta naasevane satta nakamme satta navipake

--------------------------------------------------------------------------------------------- page285.

Satta navippayutte satta. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [875] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare tini sahajate tini annamanne tini nissaye tini upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme tini vipake ekam ahare tini indriye tini jhane tini magge dve sampayutte tini vippayutte tini atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 280-285. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5494&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5494&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=857&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=857              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]