ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page323.

Ācayagāmittikaṃ paṭiccavāro [1016] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi- nāpacayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā ācayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi ca dhammā uppajjanti hetupaccayā ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1017] Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi ca dhammā uppajjanti hetupaccayā apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1018] Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page324.

Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā nevācayagāmi- nāpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1019] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo uppajjati hetupaccayā apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1020] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1021] Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā apacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1022] Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page325.

Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā. [1023] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati adhipatipaccayā tīṇi . ... apacayagāmi dhammo ... Adhipatipaccayā tīṇi. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... ekaṃ . paṭisandhi natthi . ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ . Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi- nāpacayagāmi dhammo uppajjati adhipatipaccayā ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... adhipatipaccayā apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1024] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo ... Anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā sabbepi mahābhūtā kātabbā . aññamaññapaccayā cittasamuṭṭhānampi kaṭattārūpampi upādārūpampi natthi . nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page326.

Vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [1025] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava . Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [1026] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati nahetupaccayā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1027] Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi- nāpacayagāmi dhammo ... nahetupaccayā ahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca. [1028] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page327.

Dhammo ... naārammaṇapaccayā ācayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... Naārammaṇapaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1029] Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmi- nāpacayagāmi dhammo ... naārammaṇapaccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [1030] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naārammaṇapaccayā ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1031] Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naārammaṇapaccayā apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1032] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati naadhipatipaccayā tīṇi . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi dhammo uppajjati naadhipatipaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca apacayagāmi adhipati . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naadhipatipaccayā nevācayagāmināpacayagāmiṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page328.

Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ .... Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [1033] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naadhipatipaccayā ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1034] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā kusalattikasadisā satta pañhā . Napacchājātapaccayā. [1035] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati naāsevanapaccayā tīṇi . apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo uppajjati naāsevanapaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naāsevanapaccayā ekā pañhā. Sabbe mahābhūtā kātabbā. [1036] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... naāsevanapaccayā ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page329.

Dhammo uppajjati naāsevanapaccayā apacayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1037] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati nakammapaccayā ācayagāmī khandhe paṭicca ācayagāmi cetanā . Apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmi dhammo ... nakammapaccayā apacayagāmī khandhe paṭicca apacayagāmi cetanā. Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... nakammapaccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhe paṭicca nevācayagāmināpacayagāmi cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [1038] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmi dhammo uppajjati navipākapaccayā paripuṇṇaṃ paṭisandhi natthi .pe. naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā tīṇi. Nonatthipaccayā novigatapaccayā. [1039] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca naadhipatiyā cha naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane satta nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca . evaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page330.

Gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1040] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā cha naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane satta nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1041] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve samanantare dve sahajāte dve aññamaññe nissaye purejāte āsevane kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro. Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 323-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6333&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6333&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1016&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1016              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12730              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12730              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]