ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [1072] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya acayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe
samsattha.
   [1073] Apacayagamim dhammam samsattho apacayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya apacayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ....
   [1074]  Nevacayagaminapacayagamim dhammam samsattho nevacayagami-
napacayagami dhammo ... nevacayagaminapacayagamim ekam khandham samsattha
tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1075] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo uppajjati
arammanapaccaya   adhipatipaccaya   anantarapaccaya  samanantarapaccaya
sahajatapaccaya   annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya
purejatapaccaya   asevanapaccaya   kammapaccaya   vipakapaccaya
aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya
vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1076]  Hetuya  tini  arammane  adhipatiya  anantare
samanantare  sahajate  annamanne  nissaye  upanissaye  purejate
asevane  kamme  sabbattha  tini  . vipake ekam ahare tini
indriye  jhane  magge  sampayutte  vippayutte  atthiya natthiya
vigate avigate tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1077] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  samsattho
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1078]    Nevacayagaminapacayagamim   dhammam   samsattho
Nevacayagaminapacayagami dhammo ... Nahetupaccaya ahetukam nevacayagami-
napacayagamim  ekam  khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane ....
   [1079]  Acayagamim  dhammam  samsattho acayagami dhammo ...
Naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya naasevanapaccaya
acayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ....
   [1080]  Nevacayagaminapacayagamim dhammam samsattho nevacayagami-
napacayagami  dhammo  ... naasevanapaccaya nevacayagaminapacayagamim
ekam  khandham samsattha patisandhikkhane ... nakammapaccaya navipakapaccaya
najhanapaccaya namaggapaccaya navippayuttapaccaya.
   [1081]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  tini napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  dve  nakamme tini navipake tini
najhane ekam namagge ekam navippayutte tini. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1082]  Hetupaccaya  naadhipatiya tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  dve  nakamme tini navipake tini
navippayutte tini. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1083] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare samanantare
sahajate  annamanne  nissaye  upanissaye  purejate  asevane
Kamme sabbattha dve . vipake ekam ahare dve indriye dve
jhane  dve  magge  ekam  sampayutte  dve vippayutte atthiya
natthiya vigate avigate dve. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
           Samsatthavaro.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 340-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6683&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6683&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1072&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1072              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]