ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [1224] Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... . Asekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho asekkho dhammo ... hetupaccayā asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .... Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhānāsekkho dhammo ... hetupaccayā nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1225] Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā . saṅkhittaṃ . purejātapaccayā āsevanapaccayā dve kātabbā .pe. Avigatapaccayā. [1226] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte tīṇi āsevane dve kamme tīṇi. Saṅkhittaṃ. Avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [1227] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate addhaccasahagate khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1228] Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Naadhipatipaccayā sekkhe khandhe saṃsaṭṭho sekkho adhipati. Asekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho asekkho dhammo ... asekkhe khandhe saṃsaṭṭho asekkho adhipati . nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho nevasekkhānāsekkho dhammo ... Naadhipatipaccayā paripuṇṇaṃ ekaṃ. [1229] Sekkhaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sekkho dhammo uppajjati napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā dve kātabbā . navipākapaccayā dve kātabbā . najhānapaccayā namaggapaccayā navippayuttapaccayā. [1230] Nahetuyā ekaṃ naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1231] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte naāsevane tīṇi nakamme dve navipāke dve navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1232] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

Atthiyā natthiyā vigate avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Saṃsaṭṭhavāro. Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 379-382. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7444&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7444&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1224&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1224              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]