ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1233] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo
sekkha hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1234]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  sekkha  hetu  cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [1235] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sekkha  hetu  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1236]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa ... tini .
Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa hetupaccayena
paccayo nevasekkhanasekkha hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1237] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva maggam paccavekkhanti
sekkham  phalam  paccavekkhanti  cetopariyananena  sekkhacittasamangissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

Cittam jananti sekkha khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1238] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo araha asekkham phalam paccavekkhati cetopariyananena asekkhacittasamangissa cittam janati asekkha khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1239] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati ariya nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati sotam ... Vatthum ... Nevasekkha- nasekkhe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti domanassam ... dibbena cakkhuna rupam ... Dibbaya sotadhatuya saddam ... Cetopariyananena nevasekkhanasekkhacittasamangissa cittam janati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

Akasanancayatanam vinnanancayatanassa akinnayatanam nevasannanasannayatanassa arammanapaccayena paccayo rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa nevasekkhanasekkha khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1240] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo nibbanam maggassa sekkhassa phalassa arammanapaccayena paccayo. [1241] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo nibbanam asekkhassa phalassa arammanapaccayena paccayo. [1242] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: sekkhadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1243] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti sekkham phalam garum katva paccavekkhanti . sahajatadhipati: sekkhadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

[1244] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: sekkhadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1245] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: asekkhadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1246] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: araha asekkham phalam garum katva paccavekkhati . sahajatadhipati: asekkhadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1247] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: asekkhadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1248] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa ... arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva paccavekkhati jhana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page386.

Vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati ariya nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati sotam ... vatthum ... Nevasekkhanasekkhe khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati: nevasekkhanasekkhadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1249] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: nibbanam maggassa sekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. [1250] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: nibbanam asekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. [1251] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima sekkha khandha pacchimanam pacchimanam sekkhanam khandhanam anantarapaccayena paccayo maggo sekkhassa phalassa sekkham phalam sekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. [1252] Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo maggo asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page387.

[1253] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo sekkham phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo. [1254] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima asekkha khandha pacchimanam pacchimanam asekkhanam khandhanam anantarapaccayena paccayo asekkham phalam asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. [1255] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo asekkham phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo. [1256] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima nevasekkhanasekkha khandha pacchimanam pacchimanam nevasekkhanasekkhanam khandhanam anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa avajjana nevasekkhanasekkhanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1257] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa anulomam sekkhaya phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam sekkhaya phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1258] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo anulomam asekkhaya phalasamapattiya nirodha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page388.

Vutthahantassa nevasannanasannayatanam asekkhaya phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1259] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam attha panha. [1260] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: paticcavare sahajatasadisam nava panha . annamannapaccaye paticcavare annamannasadisam tini . nissayapaccaye kusalattike nissayapaccayasadisam terasa panha. [1261] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo dutiyo maggo tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo maggo sekkhaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [1262] Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: maggo asekkhaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [1263] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: ariya maggam upanissaya anuppannam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page389.

Samapattim uppadenti uppannam samapajjanti sankhare aniccato ... Vipassanti maggo ariyanam atthapatisambhidaya dhammapatisambhidaya niruttipatisambhidaya patibhanapatisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo sekkha phalasamapatti kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. [1264] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . anantarupanissayo: purima purima asekkha khandha pacchimanam pacchimanam ... asekkham phalam asekkhassa phalassa upanissayapaccayena paccayo. [1265] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa ... Arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: asekkha phalasamapatti kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. [1266] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: nevasekkhanasekkham saddham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... Abhinnam ... samapattim uppadeti manam jappeti ditthim ... Nevasekkha- nasekkham silam ... Pannam ragam moham kayikam sukham utum bhojanam ... Senasanam upanissaya danam deti silam ... samapattim uppadeti panam hanati sangham bhindati nevasekkhanasekkha saddha ... panna rago patthana kayikam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page390.

Sukham ... senasanam nevasekkhanasekkhaya saddhaya pannaya ragassa patthanaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam pathamassa jhanassa upanissayapaccayena paccayo nevasannanasannayatanassa parikammam nevasanna- nasannayatanassa pathamam jhanam dutiyassa jhanassa upanissayapaccayena paccayo akincannayatanam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo. [1267] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: pathamassa maggassa parikammam pathamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo catutthassa maggassa parikammam catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1268] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo. Pakatupanissayo: kayikam sukham ... Kayikam dukkham utu bhojanam ... Senasanam asekkhaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [1269] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam ... Sotam ... Vatthum ... Aniccato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

Dukkhato anattato vipassati ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam ... rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . Vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevasekkhanasekkhanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1270] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: vatthu sekkhanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1271] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: vatthu asekkhanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1272] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: sekkha khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1273] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: asekkha khandha purejatassa imassa .... [1274] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo. Pacchajata: nevasekkhanasekkha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page392.

Khandha purejatassa imassa kayassa. [1275] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima nevasekkhanasekkha khandha pacchimanam pacchimanam nevasekkhanasekkhanam khandhanam asevanapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo. [1276] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa asevana- paccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [1277] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: sekkha cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: sekkha cetana vipakanam sekkhanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1278] Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nanakhanika: sekkha cetana asekkhanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1279] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo . sahajata: sekkha cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo. [1280] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page393.

Dhammassa kammapaccayena paccayo sekkha cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [1281] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo asekkha cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1282] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo asekkha cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo. [1283] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo asekkha cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [1284] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: nevasekkhanasekkha cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane ... . nanakhanika: nevasekkhanasekkha cetana vipakanam nevasekkhanasekkhanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [1285] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako sekkho eko khandho tinnannam khandhanam . Sekkhamulake tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page394.

[1286] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa vipakapaccayena paccayo asekkho eko khandho tinnannam .... Asekkhamulake tini. [1287] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako nevasekkhanasekkho eko khandho tinnannam khandhanam patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo. [1288] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo. [1289] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: sekkha khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo. Pacchajata: sekkha khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1290] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam sekkhasadisam. [1291] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . Sahajata: nevasekkhanasekkha khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane nevasekkhanasekkha khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page395.

Katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo khandha vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . Purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevasekkhanasekkhanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . Pacchajata: nevasekkhanasekkha khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1292] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu sekkhanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [1293] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu asekkhanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [1294] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sekkho eko khandho tinnannam khandhanam. [1295] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: sekkha khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: sekkha khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. [1296] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page396.

Dhammassa atthipaccayena paccayo sekkho eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha .... [1297] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo tini sekkhasadisam. [1298] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato: nevasekkhanasekkho eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane khandha vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhanam atthipaccayena paccayo .pe. Ekam mahabhutam ... Bahiram. Sankhittam. Asannasattanam .... {1298.1} Purejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam ... Sotam ... Vatthum aniccato ... Vipassati dibbena cakkhuna rupam ... Dibbaya sotadhatuya saddam ... rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevasekkhanasekkhanam khandhanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: nevasekkhanasekkha khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa kayassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page397.

Rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo. [1299] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Purejatam: vatthu sekkhanam khandhanam atthipaccayena paccayo. [1300] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo . Purejatam: vatthu asekkhanam khandhanam atthipaccayena paccayo. [1301] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajato: sekkho eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha .... [1302] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma nevasekkhanasekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: sekkha khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . Pacchajata: sekkha khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: sekkha khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [1303] Asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Dve panha katabba sekkhasadisa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page398.

[1304] Hetuya satta arammane panca adhipatiya nava anantare attha samanantare attha sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye attha purejate tini pacchajate tini asevane dve kamme attha vipake ahare indriye jhane magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya attha vigate attha avigate terasa. Evam ganetabbam. Anulomam. [1305] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo . sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [1306] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo. [1307] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1308] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1309] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page399.

Paccayo pacchajatapaccayena paccayo. [1310] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1311] Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1312] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [1313] Nevasekkhanasekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [1314] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma sekkhassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [1315] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma nevasekkha- nasekkhassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1316] Asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma asekkhassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [1317] Asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma nevasekkha- nasekkhassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page400.

[1318] Nahetuya cuddasa naarammane naadhipatiya naanantare nasamanantare cuddasa nasahajate dasa naannamanne dasa nanissaye dasa naupanissaye terasa napurejate dvadasa napacchajate cuddasa naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge cuddasa nasampayutte dasa navippayutte attha noatthiya attha nonatthiya cuddasa novigate cuddasa noavigate attha. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1319] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare satta naannamanne tini naupanissaye napurejate napacchajate naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1320] Nahetupaccaya arammane panca ... adhipaya nava anantare attha samanantare attha sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye attha purejate tini pacchajate tini asevane dve kamme attha vipake ahare indriye jhane magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page401.

Natthiya attha vigate attha avigate terasa. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Panhavaro nitthito. Sekkhattikam ekadasamam nitthitam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 382-401. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7489&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7489&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1233&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1233              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]