ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [1373]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
hetupaccaya parittam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya
khandha  ekam  mahabhutam  paccaya  upadarupam vatthum paccaya paritta
khandha  .  parittam  dhammam  paccaya  mahaggato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  vatthum  paccaya  mahaggata  khandha  patisandhikkhane vatthum
paccaya mahaggata khandha.
   {1373.1}  Parittam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati
hetupaccaya vatthum paccaya appamana khandha . parittam dhammam paccaya
paritto ca appamano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page416.

Appamana khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam . Parittam dhammam paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya mahaggata khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane vatthum paccaya. [1374] Mahaggatam dhammam paccaya mahaggato dhammo uppajjati hetupaccaya mahaggatam ekam khandham paccaya patisandhikkhane mahaggatam ekam khandham ... . mahaggatam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati hetupaccaya mahaggate khandhe paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .... Mahaggatam dhammam paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya mahaggatam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane mahaggatam ekam khandham .... [1375] Appamanam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati hetupaccaya appamane tini. [1376] Parittanca appamananca dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati hetupaccaya appamane khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . parittanca appamananca dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati hetupaccaya appamanam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha . parittanca appamananca dhammam paccaya paritto ca appamano ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page417.

Uppajjanti hetupaccaya appamanam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... appamane khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [1377] Parittanca mahaggatanca dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati hetupaccaya tini. Patisandhikkhane tinipi katabba. [1378] Parittam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati arammanapaccaya parittam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane vatthum paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya ... vatthum paccaya paritta khandha. Avasesa cha panha hetupaccayasadisa satta katabba . adhipatipaccaya patisandhi natthi sattarasa panha paripunna . anantarapaccaya . Sankhittam. Avigatapaccaya. [1379] Hetuya sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa anantare satta samanantare satta sahajate sattarasa annamanne nava nissaye sattarasa upanissaye satta purejate satta asevane satta kamme sattarasa vipake sattarasa ahare sattarasa indriye jhane magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiya sattarasa natthiya satta vigate satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam. Anulomam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page418.

[1380] Parittam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam parittam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam . sankhittam . Asannasattanam ... cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam ... Vatthum paccaya ahetuka paritta khandha vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1381] Parittam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati naarammanapaccaya paticcavarasadisam panca. [1382] Parittam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccaya parittam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane asannasattanam ... Cakkhayatanam ... kayayatanam ... vatthum paccaya paritta khandha. Parittam dhammam paccaya mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya vatthum paccaya mahaggatadhipati vatthum paccaya vipaka mahaggata khandha patisandhikkhane vatthum paccaya mahaggata khandha . parittam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya vatthum paccaya appamanadhipati . parittam dhammam paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma ... naadhipatipaccaya vatthum paccaya vipaka

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

Mahaggata khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .... [1383] Mahaggatam dhammam paccaya mahaggato dhammo ... Naadhipatipaccaya mahaggate khandhe paccaya mahaggatadhipati vipakam mahaggatam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .... Mahaggatam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccaya vipake mahaggate khandhe paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .... Mahaggatam dhammam paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti naadhipatipaccaya vipakam mahaggatam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane .... [1384] Appamanam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya appamane khandhe paccaya appamanadhipati. [1385] Parittanca appamananca dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya appamane khandhe ca vatthunca paccaya appamanadhipati. [1386] Parittanca mahaggatanca dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati naadhipatipaccaya vipake mahaggate khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... . parittanca mahaggatanca dhammam paccaya mahaggato dhammo ... naadhipatipaccaya mahaggate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

Khandhe ca vatthunca paccaya mahaggatadhipati vipakam mahaggatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ... . parittanca mahaggatanca dhammam paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma ... naadhipatipaccaya vipakam mahaggatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... vipake mahaggate khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane mahaggate khandhe paccaya. [1387] Parittam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya paticcavarasadisa dvadasa panha . napacchajatapaccaya naasevanapaccaya paripunnam . Vipakoti niddissitabbam . cittasamutthanam rupam vipakoti na katabbam . Nakammapaccaya navipakapaccaya patisandhi vipakopi natthi. Naaharapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya nonatthipaccaya novigatapaccaya. [1388] Nahetuya ekam naarammane panca naadhipatiya dvadasa naanantare panca nasamanantare naannamanne naupanissaye napurejate dvadasa napacchajate sattarasa naasevane sattarasa nakamme satta navipake sattarasa naahare naindriye najhane namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

Nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1389] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya dvadasa naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate dvadasa napacchajate sattarasa naasevane sattarasa nakamme satta navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1390] Nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare samanantare sahajate vigate avigate ekam. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paccayavaro nitthito. Nissayavaro paccayavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 415-421. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8140&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8140&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1373&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1373              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]