ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [1391]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
hetupaccaya parittam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane ....
   [1392]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
hetupaccaya  mahaggatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  dve
Khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1393]  Appamanam  dhammam  samsattho  appamano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  appamanam  ekam khandham samsattha tayo khandha
dve khandhe ....
   [1394]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  adhipatipaccaya  patisandhi  natthi  .  anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya  purejatapaccaya  patisandhi  natthi . asevanapaccaya
vipakopi patisandhipi natthi . kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya
indriyapaccaya   jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya
vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1395] Hetuya tini arammane tini adhipatiya tini. Sankhittam.
Avigate tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1396]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  parittam  ekam  khandham  samsattha tayo khandha
dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe samsattho vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1397]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
Naadhipatipaccaya  parittam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha dve
khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1398]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  mahaggate  khandhe  samsattha  mahaggata  adhipati
vipakam mahaggatam ekam khandham samsattha patisandhikkhane ....
   [1399]  Appamanam dhammam samsattho appamano dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya appamane khandhe samsattha appamana adhipati.
   [1400]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
napurejatapaccaya arupe parittam ekam khandham samsattha patisandhikkhane ....
   [1401]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
napurejatapaccaya  arupe  mahaggatam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha patisandhikkhane ....
   [1402]  Appamanam dhammam samsattho appamano dhammo uppajjati
napurejatapaccaya arupe appamanam ekam khandham samsattha tayo khandha.
   [1403]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  parittam  ekam  khandham  samsattha
tayo khandha patisandhikkhane ....
   [1404]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
naasevanapaccaya   vipakam   mahaggatam   ekam  khandham  samsattha
Patisandhikkhane ....
   [1405]  Appamanam  dhammam  samsattho  appamano  dhammo
uppajjati naasevanapaccaya vipakam appamanam ekam khandham samsattha.
   [1406]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
nakammapaccaya paritte khandhe samsattha paritta cetana.
   [1407]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
nakammapaccaya mahaggate khandhe samsattha mahaggata cetana.
   [1408]  Appamanam dhammam samsattho appamano dhammo uppajjati
nakammapaccaya appamane khandhe samsattha appamana cetana.
   [1409]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
navipakapaccaya parittam ekam khandham samsattha tayo khandha.
   [1410]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
navipakapaccaya mahaggatam ekam khandham samsattha tayo khandha.
   [1411]  Appamanam dhammam samsattho appamano dhammo uppajjati
navipakapaccaya appamanam ekam khandham samsattha tayo khandha.
   [1412]  Parittam  dhammam  samsattho  paritto  dhammo uppajjati
najhanapaccaya   namaggapaccaya  navippayuttapaccaya  arupe  parittam
ekam khandham ....
   [1413]  Mahaggatam  dhammam  samsattho mahaggato dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya arupe mahaggatam ekam khandham ....
   [1414]  Appamanam  dhammam  samsattho  appamano  dhammo
uppajjati navippayuttapaccaya arupe appamanam ekam khandham ....
   [1415]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  tini napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
najhane ekam namagge ekam navippayutte tini. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1416] Hetupaccaya naadhipatiya tini ... Napurejate napacchajate
naasevane  nakamme  navipake  navippayutte  tini  .  evam
ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1417] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam.
Sankhittam. Avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 421-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8261&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8261&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1391&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1391              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]