ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [1391]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
hetupaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1392]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
hetupaccayā  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve
Khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1393]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  appamāṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  appamāṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
dve khandhe ....
   [1394]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā  paṭisandhi  natthi  .  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā  purejātapaccayā  paṭisandhi  natthi . āsevanapaccayā
vipākopi paṭisandhipi natthi . kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā
indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1395] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
Avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1396]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā
dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe saṃsaṭṭho vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1397]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
Naadhipatipaccayā  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā dve
khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1398]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  mahaggate  khandhe  saṃsaṭṭhā  mahaggatā  adhipati
vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā paṭisandhikkhaṇe ....
   [1399]  Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā appamāṇe khandhe saṃsaṭṭhā appamāṇā adhipati.
   [1400]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
napurejātapaccayā arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā paṭisandhikkhaṇe ....
   [1401]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo
khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
   [1402]  Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati
napurejātapaccayā arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā.
   [1403]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe ....
   [1404]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā   vipākaṃ   mahaggataṃ   ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1405]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  appamāṇo  dhammo
uppajjati naāsevanapaccayā vipākaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā.
   [1406]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
nakammapaccayā paritte khandhe saṃsaṭṭhā parittā cetanā.
   [1407]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
nakammapaccayā mahaggate khandhe saṃsaṭṭhā mahaggatā cetanā.
   [1408]  Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati
nakammapaccayā appamāṇe khandhe saṃsaṭṭhā appamāṇā cetanā.
   [1409]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
navipākapaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā.
   [1410]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
navipākapaccayā mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā.
   [1411]  Appamāṇaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho appamāṇo dhammo uppajjati
navipākapaccayā appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā.
   [1412]  Parittaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  paritto  dhammo uppajjati
najhānapaccayā   namaggapaccayā  navippayuttapaccayā  arūpe  parittaṃ
ekaṃ khandhaṃ ....
   [1413]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho mahaggato dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [1414]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  appamāṇo  dhammo
uppajjati navippayuttapaccayā arūpe appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [1415]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  tīṇi napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1416] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte napacchājāte
naāsevane  nakamme  navipāke  navippayutte  tīṇi  .  evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1417] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ.
Saṅkhittaṃ. Avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 421-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8261              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8261              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1391&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1391              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]