ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1418]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  paritta  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1419]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tini. Pavatti patisandhi katabba.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page426.

[1420] Appamano dhammo appamanassa dhammassa hetupaccayena paccayo tini. [1421] Paritto dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati ariya gotrabhum paccavekkhanti vodanam paccavekkhanti pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti cakkhum ... vatthum ... paritte khandhe aniccato ... Vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati rupayatanam cakkhu .pe. photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo. [1422] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam ... Cetopariyananena parittacittasamangissa cittam janati paritta khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1423] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo akasanancayatanam vinnanancayatanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa arammanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

Paccayo cetopariyananena mahaggatacittasamangissa cittam janati mahaggata khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1424] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena paccayo pathamam jhanam paccavekkhati nevasannanasannayatanam paccavekkhati dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam paccavekkhati cetopariyananam ... Pubbenivasanussatinanam ... Yathakammupagananam ... anagatamsananam paccavekkhati mahaggate khandhe aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati. [1425] Appamano dhammo appamanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo nibbanam maggassa phalassa arammanapaccayena paccayo. [1426] Appamano dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1427] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya cetopariyananena appamanacittasamangissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Cittam jananti appamana khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati- nanassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1428] Paritto dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva paccavekkhati sekkha gotrabhum garum katva ... vodanam garum katva paccavekkhanti cakkhum ... Vatthum ... paritte khandhe garum katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati: parittadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1429] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: mahaggatadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1430] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: pathamam jhanam garum katva ... nevasannanasannayatanam ... dibbam cakkhum ... anagatamsananam garum katva paccavekkhati mahaggate khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page429.

Ditthi uppajjati . sahajatadhipati: mahaggatadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1431] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: mahaggatadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1432] Appamano dhammo appamanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: nibbanam maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajatadhipati: appamanadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1433] Appamano dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti phalam garum katva ... Nibbanam garum katva ... nibbanam gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: appamanadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1434] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: appamanadhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page430.

Paccayo. [1435] Paritto dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima paritta khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa avajjana parittanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1436] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo parittam cuticittam mahaggatassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo paritta khandha mahaggatassa vutthanassa anagatamsananassa anantarapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam ... nevasanna- nasannayatanassa parikammam ... dibbassa cakkhussa parikammam ... Anagatamsananassa parikammam anagatamsananassa anantarapaccayena paccayo. [1437] Paritto dhammo appamanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1438] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima mahaggata khandha pacchimanam pacchimanam mahaggatanam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1439] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page431.

Paccayo mahaggatam cuticittam parittassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo mahaggatam bhavangam avajjanaya anantarapaccayena paccayo mahaggata khandha parittassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo. [1440] Mahaggato dhammo appamanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo nevasannanasannayatanam nirodha vutthahantassa phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1441] Appamano dhammo appamanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima appamana khandha pacchimanam pacchimanam ... anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalam phalassa anantarapaccayena paccayo. [1442] Appamano dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo phalam parittassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo. [1443] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo phalam mahaggatassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo . Samanantarapaccayam anantarapaccayasadisam. [1444] Paritto dhammo parittassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo paritto eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane khandha vatthussa vatthu khandhanam sahajatapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page432.

Ekam mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam .... [1445] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Patisandhikkhane vatthu mahaggatanam khandhanam sahajatapaccayena paccayo. [1446] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ... Patisandhikkhane .... [1447] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... mahaggata khandha cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata khandha katattarupanam sahajatapaccayena paccayo. [1448] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ... Mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane .... [1449] Appamano dhammo appamanassa dhammassa ... Appamano eko khandho tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo. [1450] Appamano dhammo parittassa dhammassa ... appamana khandha cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo. [1451] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa ... appamano eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo. [1452] Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa ... Appamana khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page433.

Sahajatapaccayena paccayo. [1453] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa ... Mahaggata khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata khandha ca mahabhuta ca katattarupanam sahajatapaccayena paccayo. [1454] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo. [1455] Paritto dhammo parittassa dhammassa annamannapaccayena paccayo paritto eko khandho tinnannam khandhanam annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane khandha vatthussa vatthu khandhanam annamannapaccayena paccayo ekam mahabhutam ... Asannasattanam .... [1456] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane vatthu mahaggatanam khandhanam annamannapaccayena paccayo. [1457] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane .... [1458] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Patisandhikkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page434.

Mahaggata khandha vatthussa annamannapaccayena paccayo. [1459] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ... Patisandhikkhane mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo. [1460] Appamano dhammo appamanassa dhammassa ... Appamano eko khandho tinnannam khandhanam annamannapaccayena paccayo dve khandha .... [1461] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggato eko khandho vatthu ca tinnannam khandhanam annamannapaccayena paccayo. [1462] Paritto dhammo parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo paritto eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane khandha vatthussa vatthu khandhanam nissayapaccayena paccayo ekam mahabhutam .pe. asannasattanam ekam mahabhutam ... cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu parittanam khandhanam nissayapaccayena paccayo. [1463] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... vatthu mahaggatanam khandhanam nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane vatthu mahaggatanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

[1464] Paritto dhammo appamanassa dhammassa ... vatthu appamananam khandhanam nissayapaccayena paccayo. [1465] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ... Patisandhikkhane .... [1466] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... mahaggata khandha cittasamutthananam rupanam nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata khandha katattarupanam nissayapaccayena paccayo. [1467] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggassa ca dhammassa ... Mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane .... [1468] Appamano dhammo appamanassa dhammassa ... Appamano eko khandho tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo. [1469] Appamano dhammo parittassa dhammassa ... appamana khandha cittasamutthananam rupanam nissayapaccayena paccayo. [1470] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa ... appamano eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena paccayo. [1471] Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa ... Appamana khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam nissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

[1472] Paritto ca appamano ca dhamma appamanassa dhammassa ... appamano eko khandho vatthu ca tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha .... [1473] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa ... Mahaggata khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata khandha ca mahabhuta ca katattarupanam nissayapaccayena paccayo. [1474] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa ... Mahaggato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha .... [1475] Paritto dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: parittam saddham upanissaya danam deti silam samadiyati uposathakammam karoti vipassanam uppadeti manam jappeti ditthim ganhati parittam silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham ... Senasanam upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... vipassanam uppadeti panam hanati sangham bhindati paritta saddha ... panna rago patthana kayikam sukham ... senasanam parittaya saddhaya pannaya ragassa patthanaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

Kusalakusalam kammam vipakassa upanissayapaccayena paccayo panatipato panatipatassa upanissayapaccayena paccayo . cakkam katabbam . Matughatikammam matughatikammassa upanissayapaccayena paccayo . cakkam katabbam kusalattikasadisam. [1476] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: parittam saddham upanissaya mahaggatam jhanam uppadeti abhinnam ... samapattim uppadeti parittam silam ... Pannam ... Ragam ... Senasanam upanissaya mahaggatam jhanam uppadeti abhinnam ... samapattim uppadeti paritta saddha ... senasanam mahaggataya saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam ... nevasannanasannayatanassa parikammam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo dibbassa cakkhussa parikammam anagatamsananassa .... [1477] Paritto dhammo appamanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: parittam saddham upanissaya appamanam jhanam uppadeti maggam ... Phalasamapattim uppadeti parittam silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham ... Senasanam upanissaya appamanam jhanam uppadeti maggam ... Phalasamapattim uppadeti paritta saddha ... senasanam appamanaya saddhaya pannaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page438.

Pathamassa maggassa parikammam pathamassa maggassa catutthassa maggassa parikammam catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1478] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: mahaggatam saddham upanissaya mahaggatam jhanam uppadeti abhinnam ... Samapattim uppadeti mahaggatam silam ... pannam upanissaya mahaggatam jhanam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti mahaggata saddha ... Panna mahaggataya saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo pathamam jhanam dutiyassa jhanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo. [1479] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Arammanupanisyo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: mahaggatam saddham upanissaya danam deti silam samadiyati uposathakammam karoti vipassanam uppadeti manam jappeti ditthim ganhati mahaggatam silam ... pannam upanissaya danam deti ... Vipassanam uppadeti .pe. Mahaggata saddha ... Panna parittaya saddhaya pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [1480] Mahaggato dhammo appamanassa dhammassa ... Anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: mahaggatam saddham upanissaya appamanam jhanam uppadeti maggam ... phalasamapattim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page439.

Uppadeti mahaggatam silam ... pannam upanissaya appamanam jhanam ... Maggam ... phalasamapattim uppadeti mahaggata saddha ... panna appamanaya saddhaya pannaya maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [1481] Appamano dhammo appamanassa dhammassa ... Arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: appamanam saddham upanissaya appamanam jhanam uppadeti maggam ... Phalasamapattim uppadeti appamanam silam ... pannam upanissaya appamanam jhanam ... Maggam ... Phalasamapattim uppadeti appamana saddha ... panna appamanaya saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo pathamo maggo dutiyassa ... Tatiyo maggo catutthassa maggassa. [1482] Appamano dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: appamanam saddham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... vipassanam uppadeti appamanam silam ... pannam upanissaya danam deti ... silam ... uposathakammam ... Vipassanam ... Appamana saddha ... panna parittaya saddhaya pannaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo phalasamapatti kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo ariya maggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Upanissaya sankhare aniccato ... vipassanti maggo ariyanam atthapatisambhidaya dhammapatisambhidaya niruttipatisambhidaya patibhanapatisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo. [1483] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: appamanam saddham upanissaya mahaggatam jhanam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti appamanam silam ... pannam upanissaya mahaggatam jhanam ... Abhinnam ... samapattim uppadeti appamana saddha ... panna mahaggataya saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo ariya maggam upanissaya anuppannam samapattim uppadenti uppannam samapajjanti. [1484] Paritto dhammo parittassa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago ... domanassam uppajjati sotam ... Vatthum aniccato ... Domanassam uppajjati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam .pe. Vatthu parittanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1485] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa purejatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam ... . Vatthupurejatam: vatthu mahaggatanam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1486] Paritto dhammo appamanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo vatthu appamananam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1487] Paritto dhammo parittassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: paritta khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1488] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: mahaggata khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1489] Appamano dhammo parittassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: appamana khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1490] Paritto dhammo parittassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima paritta khandha pacchimanam pacchimanam ... Anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo. [1491] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa asevanapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam tasseva asevanapaccayena paccayo nevasannanasannayatanassa parikammam tasseva asevanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

Paccayo dibbassa cakkhussa parikammam ... anagatamsananassa parikammam anagatamsananassa asevanapaccayena paccayo. [1492] Paritto dhammo appamanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [1493] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima mahaggata khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam asevanapaccayena paccayo. [1494] Paritto dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: paritta cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane paritta cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: paritta cetana vipakanam parittanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [1495] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: mahaggata cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika: mahaggata cetana vipakanam mahaggatanam khandhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Kammapaccayena paccayo. [1496] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: mahaggata cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata cetana katattarupanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika: mahaggata cetana katattarupanam kammapaccayena paccayo. [1497] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: mahaggata cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika: mahaggata cetana vipakanam mahaggatanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [1498] Appamano dhammo appamanassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: appamana cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: appamana cetana vipakanam appamananam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1499] Appamano dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo appamana cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Paccayo. [1500] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo appamana cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [1501] Paritto dhammo parittassa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako paritto eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo. [1502] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa vipakapaccayena paccayo tisso panha pavatti patisandhiya katabba. [1503] Appamano dhammo appamanassa dhammassa vipakapaccayena paccayo tini. Pavattimeva. [1504] Paritto dhammo parittassa dhammassa aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . sahajata: paritta khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane paritta khandha katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo khandha vatthussa vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . Purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa vippayuttapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

Kayayatanam kayavinnanassa vippayuttapaccayena paccayo vatthu parittanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: paritta khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1505] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajata: patisandhikkhane vatthu mahaggatanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu mahaggatanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [1506] Paritto dhammo appamanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu appamananam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [1507] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: mahaggata khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: mahaggata khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1508] Appamano dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: appamana khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: appamana khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Paccayo. [1509] Paritto dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato: paritto eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane khandha vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhanam atthipaccayena paccayo ekam mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam .... {1509.1} Purejatam: cakkhum ... Vatthum aniccato ... Vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa atthipaccayena paccayo cakkhayatanam cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo kayayatanam kayavinnanassa vatthu parittanam khandhanam atthipaccayena paccayo . Pacchajata: paritta khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa kayassa atthipaccayena paccayo. Rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo. [1510] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthu mahaggatanam khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam: dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam ... vatthu mahaggatanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

Khandhanam atthipaccayena paccayo. [1511] Paritto dhammo appamanassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: vatthu appamananam khandhanam atthipaccayena paccayo. [1512] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ... Patisandhikkhane .... [1513] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: mahaggata khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata khandha katattarupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: mahaggata khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. [1514] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane .... [1515] Appamano dhammo appamanassa dhammassa atthipaccayena paccayo appamano eko khandho tinnannam khandhanam. [1516] Appamano dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: appamana khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

Cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: appamana khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. [1517] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo appamano eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo. [1518] Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajata: appamana khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: appamana khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipaccayena paccayo . Pacchajata: appamana khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [1519] Paritto ca appamano ca dhamma appamanassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajato: appamano eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha .... [1520] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajata: mahaggata khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page449.

Rupanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane mahaggata khandha ca mahabhuta ca katattarupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: mahaggata khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa . Pacchajata: mahaggata khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [1521] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajato: mahaggato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane mahaggato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ca vatthu ca ... Natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo. [1522] Hetuya satta arammane satta adhipatiya satta anantare nava samanantare nava sahajate ekadasa annamanne satta nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane cattari kamme satta vipake ahare indriye jhane magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya nava vigate nava avigate terasa. Evam ganetabbam. Anulomam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page450.

[1523] Paritto dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1524] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [1525] Paritto dhammo appamanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [1526] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1527] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [1528] Mahaggato dhammo appamanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [1529] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page451.

[1530] Appamano dhammo appamanassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1531] Appamano dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo. [1532] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1533] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1534] Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1535] Paritto ca appamano ca dhamma appamanassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [1536] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1537] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [1538] Nahetuya pannarasa naarammane pannarasa naadhipatiya naanantare nasamanantare pannarasa nasahajate dvadasa naannamanne dvadasa nanissaye dvadasa naupanissaye cuddasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page452.

Napurejate cuddasa napacchajate pannarasa naasevane . Sankhittam . namagge pannarasa nasampayutte dvadasa navippayutte dasa noatthiya dasa nonatthiya pannarasa novigate pannarasa noavigate dasa. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1539] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya naanantare nasamanantare satta naannamanne tini naupanissaye satta napurejate . sankhittam . namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1540] Nahetupaccaya arammane satta ... adhipatiya satta anantare nava samanantare nava sahajate ekadasa annamanne satta nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane cattari kamme satta . sankhittam . magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya nava vigate nava avigate terasa. Paccaniyanulomam. Parittattikam dvadasamam nitthitam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 425-452. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8339&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8339&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1418&items=123              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]