ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1418]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  parittā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1419]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tīṇi. Pavatti paṭisandhi kātabbā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page426.

[1420] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo tīṇi. [1421] Paritto dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti vodānaṃ paccavekkhanti pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ... vatthuṃ ... paritte khandhe aniccato ... Vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ cakkhu .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1422] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... Cetopariyañāṇena parittacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti parittā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1423] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

Paccayo cetopariyañāṇena mahaggatacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti mahaggatā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1424] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo paṭhamaṃ jhānaṃ paccavekkhati nevasaññānāsaññāyatanaṃ paccavekkhati dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati dibbaṃ sotadhātuṃ ... Iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati cetopariyañāṇaṃ ... Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ... Yathākammūpagañāṇaṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ paccavekkhati mahaggate khandhe aniccato ... vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati. [1425] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo nibbānaṃ maggassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1426] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1427] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā cetopariyañāṇena appamāṇacittasamaṅgissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Cittaṃ jānanti appamāṇā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati- ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1428] Paritto dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā ... vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... paritte khandhe garuṃ katvā assādenti abhinandanti taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: parittādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1429] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: mahaggatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1430] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: paṭhamaṃ jhānaṃ garuṃ katvā ... nevasaññānāsaññāyatanaṃ ... dibbaṃ cakkhuṃ ... anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati mahaggate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page429.

Diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: mahaggatādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1431] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: mahaggatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1432] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: nibbānaṃ maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati: appamāṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1433] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā ... Nibbānaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: appamāṇādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1434] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: appamāṇādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page430.

Paccayo. [1435] Paritto dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā parittā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āvajjanā parittānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [1436] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo parittaṃ cuticittaṃ mahaggatassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo parittā khandhā mahaggatassa vuṭṭhānassa anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ ... nevasaññā- nāsaññāyatanassa parikammaṃ ... dibbassa cakkhussa parikammaṃ ... Anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa anantarapaccayena paccayo. [1437] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anulomaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [1438] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā mahaggatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [1439] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page431.

Paccayo mahaggataṃ cuticittaṃ parittassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo mahaggataṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo mahaggatā khandhā parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1440] Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo nevasaññānāsaññāyatanaṃ nirodhā vuṭṭhahantassa phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [1441] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā appamāṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ... anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalaṃ phalassa anantarapaccayena paccayo. [1442] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena paccayo phalaṃ parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1443] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena paccayo phalaṃ mahaggatassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo . Samanantarapaccayaṃ anantarapaccayasadisaṃ. [1444] Paritto dhammo parittassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page432.

Ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ .... [1445] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1446] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1447] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1448] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ... Mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1449] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1450] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ... appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1451] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa ... appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1452] Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa ... Appamāṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page433.

Sahajātapaccayena paccayo. [1453] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa ... Mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1454] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [1455] Paritto dhammo parittassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [1456] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [1457] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [1458] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page434.

Mahaggatā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. [1459] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ... Paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [1460] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā .... [1461] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [1462] Paritto dhammo parittassa dhammassa nissayapaccayena paccayo paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu parittānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1463] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

[1464] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa ... vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1465] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1466] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1467] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggassa ca dhammassa ... Mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1468] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1469] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ... appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1470] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa ... appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1471] Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa ... Appamāṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

[1472] Paritto ca appamāṇo ca dhammā appamāṇassa dhammassa ... appamāṇo eko khandho vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā .... [1473] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa ... Mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo. [1474] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa ... Mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā .... [1475] Paritto dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: parittaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti vipassanaṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti parittaṃ sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... vipassanaṃ uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati parittā saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ sukhaṃ ... senāsanaṃ parittāya saddhāya paññāya rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo . cakkaṃ kātabbaṃ . Mātughātikammaṃ mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo . cakkaṃ kātabbaṃ kusalattikasadisaṃ. [1476] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: parittaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti parittaṃ sīlaṃ ... Paññaṃ ... Rāgaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti parittā saddhā ... senāsanaṃ mahaggatāya saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ ... nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo dibbassa cakkhussa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa .... [1477] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: parittaṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Phalasamāpattiṃ uppādeti parittaṃ sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Phalasamāpattiṃ uppādeti parittā saddhā ... senāsanaṃ appamāṇāya saddhāya paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page438.

Paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1478] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: mahaggataṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti mahaggataṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti mahaggatā saddhā ... Paññā mahaggatāya saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. [1479] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Ārammaṇūpanisyo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: mahaggataṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti vipassanaṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti mahaggataṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Vipassanaṃ uppādeti .pe. Mahaggatā saddhā ... Paññā parittāya saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [1480] Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa ... Anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: mahaggataṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... phalasamāpattiṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page439.

Uppādeti mahaggataṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ ... Maggaṃ ... phalasamāpattiṃ uppādeti mahaggatā saddhā ... paññā appamāṇāya saddhāya paññāya maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1481] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Phalasamāpattiṃ uppādeti appamāṇaṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ ... Maggaṃ ... Phalasamāpattiṃ uppādeti appamāṇā saddhā ... paññā appamāṇāya saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo paṭhamo maggo dutiyassa ... Tatiyo maggo catutthassa maggassa. [1482] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... vipassanaṃ uppādeti appamāṇaṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya dānaṃ deti ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ ... Appamāṇā saddhā ... paññā parittāya saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo ariyā maggaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Upanissāya saṅkhāre aniccato ... vipassanti maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidāya paṭibhāṇapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo. [1483] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti appamāṇaṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ ... Abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti appamāṇā saddhā ... paññā mahaggatāya saddhāya paññāya upanissayapaccayena paccayo ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ samāpattiṃ uppādenti uppannaṃ samāpajjanti. [1484] Paritto dhammo parittassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato ... vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo ... domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ .pe. Vatthu parittānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1485] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa purejātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... . Vatthupurejātaṃ: vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1486] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa purejātapaccayena paccayo vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1487] Paritto dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [1488] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [1489] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [1490] Paritto dhammo parittassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā parittā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ... Anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. [1491] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ tasseva āsevanapaccayena paccayo nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ tasseva āsevanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

Paccayo dibbassa cakkhussa parikammaṃ ... anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa āsevanapaccayena paccayo. [1492] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [1493] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā mahaggatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [1494] Paritto dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: parittā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe parittā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: parittā cetanā vipākānaṃ parittānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1495] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: mahaggatā cetanā vipākānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Kammapaccayena paccayo. [1496] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: mahaggatā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1497] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: mahaggatā cetanā vipākānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1498] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: appamāṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: appamāṇā cetanā vipākānaṃ appamāṇānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1499] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa kammapaccayena paccayo appamāṇā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Paccayo. [1500] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo appamāṇā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1501] Paritto dhammo parittassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. [1502] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa vipākapaccayena paccayo tisso pañhā pavatti paṭisandhiyā kātabbā. [1503] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa vipākapaccayena paccayo tīṇi. Pavattimeva. [1504] Paritto dhammo parittassa dhammassa āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: parittā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe parittā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo vatthu parittānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [1505] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [1506] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [1507] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [1508] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: appamāṇā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Paccayo. [1509] Paritto dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto: paritto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ .... {1509.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu parittānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [1510] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... vatthu mahaggatānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

Khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [1511] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [1512] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1513] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: mahaggatā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [1514] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1515] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ. [1516] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: appamāṇā khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

Cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [1517] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [1518] Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: appamāṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: appamāṇā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: appamāṇā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [1519] Paritto ca appamāṇo ca dhammā appamāṇassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: appamāṇo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... [1520] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page449.

Rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe mahaggatā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: mahaggatā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa . Pacchājātā: mahaggatā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [1521] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca ... Natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo. [1522] Hetuyā satta ārammaṇe satta adhipatiyā satta anantare nava samanantare nava sahajāte ekādasa aññamaññe satta nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane cattāri kamme satta vipāke āhāre indriye jhāne magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā nava vigate nava avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page450.

[1523] Paritto dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1524] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1525] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1526] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1527] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [1528] Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [1529] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page451.

[1530] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1531] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo. [1532] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1533] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [1534] Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [1535] Paritto ca appamāṇo ca dhammā appamāṇassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [1536] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [1537] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [1538] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa naadhipatiyā naanantare nasamanantare paṇṇarasa nasahajāte dvādasa naaññamaññe dvādasa nanissaye dvādasa naupanissaye cuddasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page452.

Napurejāte cuddasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane . Saṅkhittaṃ . namagge paṇṇarasa nasampayutte dvādasa navippayutte dasa noatthiyā dasa nonatthiyā paṇṇarasa novigate paṇṇarasa noavigate dasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1539] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā naanantare nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye satta napurejāte . saṅkhittaṃ . namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1540] Nahetupaccayā ārammaṇe satta ... adhipatiyā satta anantare nava samanantare nava sahajāte ekādasa aññamaññe satta nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane cattāri kamme satta . saṅkhittaṃ . magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā nava vigate nava avigate terasa. Paccanīyānulomaṃ. Parittattikaṃ dvādasamaṃ niṭṭhitaṃ. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 425-452. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8339&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8339&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1418&items=123              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]