ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Parittārammaṇattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1541]  Parittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā  parittārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1542]  Mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggatārammaṇo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā  mahaggatārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe mahaggatārammaṇaṃ ....
   [1543]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  appamāṇārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1544]  Parittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo dhammo
uppajjati ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā. Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā.
   [1545] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
Avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1546]  Parittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  parittārammaṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe parittārammaṇaṃ
ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [1547]  Mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggatārammaṇo
dhammo ... nahetupaccayā ahetukaṃ mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe
paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1548]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
dhammo  ...  nahetupaccayā  ahetukaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1549]  Parittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  parittārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1550]  Mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  mahaggatārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1551]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
Dhammo  ...  naadhipatipaccayā  appamāṇārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ....
   [1552]   Parittārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo
dhammo  ...  napurejātapaccayā  arūpe  parittārammaṇaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [1553]   Parittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggatārammaṇo
dhammo ... napurejātapaccayā arūpe mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe ... napurejātapaccayā mahaggatārammaṇe
paṭisandhi natthi.
   [1554]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
dhammo  ...  napurejātapaccayā  arūpe appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   Napacchājātapaccayañca naāsevanapaccayañca naadhipatisadisaṃ.
   [1555] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ...
Nakammapaccayā   parittārammaṇe   khandhe  paṭicca  parittārammaṇā
cetanā.
   [1556]  Mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggatārammaṇo
dhammo  ...  nakammapaccayā  mahaggatārammaṇe  khandhe  paṭicca
mahaggatārammaṇā cetanā.
   [1557]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
Dhammo  ...  nakammapaccayā  appamāṇārammaṇe  khandhe  paṭicca
appamāṇārammaṇā cetanā.
   [1558] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ...
Navipākapaccayā  paṭisandhi  natthi  .  najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... . namaggapaccayā
ahetukaṃ parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... dve khandhe ... ahetuka-
paṭisandhikkhaṇe dve khandhe ....
   [1559]  Mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggatārammaṇo
dhammo  ... namaggapaccayā ahetukaṃ mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ...
Dve khandhe ....
   [1560]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
dhammo ... namaggapaccayā ahetukaṃ appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ...
Dve khandhe ....
   [1561] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ...
Navippayuttapaccayā arūpe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [1562]  Mahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggatārammaṇo
dhammo ... Navippayuttapaccayā arūpe mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [1563]  Appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇārammaṇo
dhammo ... navippayuttapaccayā arūpe appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ...
Dve khandhe ....
   [1564]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā tīṇi .pe. napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  ekaṃ  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  .  evaṃ
gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1565]  Hetupaccayā  naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1566] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye
tīṇi purejāte tīṇi āsevane dve kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  dve  sampayutte tīṇi
vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi vigate tīṇi avigate
tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
    Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
        sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 453-457. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8873              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8873              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1541&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1541              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12735              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12735              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]