ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page453.

Parittarammanattikam paticcavaro [1541] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo uppajjati hetupaccaya parittarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane parittarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1542] Mahaggatarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo uppajjati hetupaccaya mahaggatarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane mahaggatarammanam .... [1543] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano dhammo uppajjati hetupaccaya appamanarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1544] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo uppajjati arammanapaccaya adhipatipaccaya. Sankhittam. Avigatapaccaya. [1545] Hetuya tini arammane tini adhipatiya tini. Sankhittam. Avigate tini. Evam ganetabbam. Anulomam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

[1546] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam parittarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane parittarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1547] Mahaggatarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo ... nahetupaccaya ahetukam mahaggatarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1548] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano dhammo ... nahetupaccaya ahetukam appamanarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1549] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya parittarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .... [1550] Mahaggatarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo uppajjati naadhipatipaccaya mahaggatarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .... [1551] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

Dhammo ... naadhipatipaccaya appamanarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1552] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ... napurejatapaccaya arupe parittarammanam ekam khandham patisandhikkhane .... [1553] Parittarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo ... napurejatapaccaya arupe mahaggatarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... napurejatapaccaya mahaggatarammane patisandhi natthi. [1554] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano dhammo ... napurejatapaccaya arupe appamanarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Napacchajatapaccayanca naasevanapaccayanca naadhipatisadisam. [1555] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ... Nakammapaccaya parittarammane khandhe paticca parittarammana cetana. [1556] Mahaggatarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo ... nakammapaccaya mahaggatarammane khandhe paticca mahaggatarammana cetana. [1557] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Dhammo ... nakammapaccaya appamanarammane khandhe paticca appamanarammana cetana. [1558] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ... Navipakapaccaya patisandhi natthi . najhanapaccaya pancavinnanasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... . namaggapaccaya ahetukam parittarammanam ekam khandham ... dve khandhe ... ahetuka- patisandhikkhane dve khandhe .... [1559] Mahaggatarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo ... namaggapaccaya ahetukam mahaggatarammanam ekam khandham ... Dve khandhe .... [1560] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano dhammo ... namaggapaccaya ahetukam appamanarammanam ekam khandham ... Dve khandhe .... [1561] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ... Navippayuttapaccaya arupe parittarammanam ekam khandham .... [1562] Mahaggatarammanam dhammam paticca mahaggatarammano dhammo ... Navippayuttapaccaya arupe mahaggatarammanam ekam khandham .... [1563] Appamanarammanam dhammam paticca appamanarammano dhammo ... navippayuttapaccaya arupe appamanarammanam ekam khandham ... Dve khandhe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

[1564] Nahetuya tini naadhipatiya tini .pe. napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini najhane ekam namagge tini navippayutte tini . evam ganetabbam. Paccaniyam. [1565] Hetupaccaya naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini navippayutte tini. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1566] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare tini sahajate tini annamanne tini nissaye tini upanissaye tini purejate tini asevane dve kamme tini vipake ekam ahare tini indriye tini jhane tini magge dve sampayutte tini vippayutte tini atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro nitthito. Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 453-457. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8873&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8873&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1541&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1541              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12735              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12735              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]