ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [114]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo
khandhā  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo ... savitakkasavicāre khandhe saṃsaṭṭho
vitakko  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā ... Savitakkasavicāraṃ ekaṃ
khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [115] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo
uppajjati hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
savitakkasavicāro  dhammo  ... vitakkaṃ saṃsaṭṭhā savitakkasavicārā khandhā
paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkaavicāro
dhammo ... avitakkavicāramatte khandhe saṃsaṭṭho vicāro paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatte khandhe saṃsaṭṭho vicāro.
   {115.1} Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto ca
avitakkaavicāro ca dhammā ... Avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
vicāro ca dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ
Saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe saṃsaṭṭhā paṭisandhikkhaṇe .... Avitakkaavicāraṃ
dhammaṃ saṃsaṭṭho avitakkavicāramatto dhammo ... vicāraṃ saṃsaṭṭhā avitakka-
vicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ saṃsaṭṭhā.
   [115]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ saṃsaṭṭho
avitakkavicāramatto  dhammo  ...  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca
vicārañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .pe. Paṭisandhikkhaṇe ....
Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ saṃsaṭṭho savitakkasavicāro
dhammo  uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca paṭisandhikkhaṇe ....
   Hetupaccayaṃ anumajjantena sabbe paccayā vitthāretabbā.
   [116] Hetuyā ekādasa ārammaṇe adhipatiyā anantare samanantare
sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme
vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā
natthiyā vigate avigate sabbattha ekādasa.
            Anulomaṃ.
         Paccanīyaṃ kātabbaṃ asammohantena
   [117] Nahetuyā cha naadhipatiyā ekādasa napurejāte ekādasa
napacchājāte  ekādasa  naāsevane  ekādasa  nakamme  satta
Navipāke ekādasa najhāne ekaṃ namagge cha navippayutte ekādasa.
            Paccanīyaṃ.
      Itare pana dvepi vārā vitthāretabbā.
        Sampayuttavāropi vitthāretabbo.
          Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 48-50. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=929              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=929              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=114&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=114              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]