ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [114]  Savitakkasavicaram  dhammam samsattho savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya  savitakkasavicaram  ekam  khandham  samsattha tayo
khandha  dve khandhe ... patisandhikkhane ... . Savitakkasavicaram dhammam
samsattho avitakkavicaramatto dhammo ... savitakkasavicare khandhe samsattho
vitakko  patisandhikkhane  .pe.  savitakkasavicaram  dhammam  samsattho
savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma ... Savitakkasavicaram ekam
khandham samsattha tayo khandha vitakko ca dve khandhe ... Patisandhikkhane .pe.
   [115] Avitakkavicaramattam dhammam samsattho avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati hetupaccaya avitakkavicaramattam ekam khandham samsattha tayo khandha
dve khandhe ... patisandhikkhane ... . Avitakkavicaramattam dhammam samsattho
savitakkasavicaro  dhammo  ... vitakkam samsattha savitakkasavicara khandha
patisandhikkhane ... . avitakkavicaramattam dhammam samsattho avitakkaavicaro
dhammo ... avitakkavicaramatte khandhe samsattho vicaro patisandhikkhane
avitakkavicaramatte khandhe samsattho vicaro.
   {115.1} Avitakkavicaramattam dhammam samsattho avitakkavicaramatto ca
avitakkaavicaro ca dhamma ... Avitakkavicaramattam ekam khandham samsattha tayo khandha
vicaro ca dve khandhe ... patisandhikkhane ... . Avitakkaavicaram dhammam samsattho
avitakkaavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya avitakkaavicaram ekam khandham
Samsattha tayo khandha dve khandhe samsattha patisandhikkhane .... Avitakkaavicaram
dhammam samsattho avitakkavicaramatto dhammo ... vicaram samsattha avitakka-
vicaramatta khandha patisandhikkhane vicaram samsattha.
   [115]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam samsattho
avitakkavicaramatto  dhammo  ...  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca
vicaranca samsattha tayo khandha dve khandhe .pe. Patisandhikkhane ....
Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam samsattho savitakkasavicaro
dhammo  uppajjati hetupaccaya savitakkasavicaram ekam khandhanca vitakkanca
samsattha tayo khandha dve khandhe ca vitakkanca patisandhikkhane ....
   Hetupaccayam anumajjantena sabbe paccaya vittharetabba.
   [116] Hetuya ekadasa arammane adhipatiya anantare samanantare
sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme
vipake ahare indriye jhane magge sampayutte vippayutte atthiya
natthiya vigate avigate sabbattha ekadasa.
            Anulomam.
         Paccaniyam katabbam asammohantena
   [117] Nahetuya cha naadhipatiya ekadasa napurejate ekadasa
napacchajate  ekadasa  naasevane  ekadasa  nakamme  satta
Navipake ekadasa najhane ekam namagge cha navippayutte ekadasa.
            Paccaniyam.
      Itare pana dvepi vara vittharetabba.
        Sampayuttavaropi vittharetabbo.
          Samsatthavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 48-50. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=929&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=929&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=114&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=114              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]