ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            micchattattikam
            paticcavaro
   [1632]  Micchattaniyatam  dhammam  paticca  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe ... . micchattaniyatam dhammam paticca aniyato dhammo
uppajjati  hetupaccaya  micchattaniyate  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  micchattaniyatam  dhammam  paticca  micchattaniyato  ca  aniyato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1633]  Sammattaniyatam dhammam paticca sammattaniyato dhammo ...
Hetupaccaya tini.
   [1634] Aniyatam dhammam paticca aniyato dhammo ... Hetupaccaya
aniyatam  ekam  khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve
khandhe  ...  patisandhikkhane aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha
Katatta ca rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [1635]  Micchattaniyatanca  aniyatanca  dhammam  paticca  aniyato
dhammo ... hetupaccaya micchattaniyate khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1636]  Sammattaniyatanca  aniyatanca  dhammam  paticca  aniyato
dhammo ... hetupaccaya sammattaniyate khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1637]  Micchattaniyatam dhammam paticca micchattaniyato dhammo ...
Arammanapaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ....
   [1638]  Sammattaniyatam dhammam paticca sammattaniyato dhammo ...
Arammanapaccaya  sammattaniyatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ....
   [1639]  Aniyatam  dhammam  paticca  aniyato  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  aniyatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  ...  patisandhikkhane aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  ... vatthum paticca khandha . sabbe paccaya imina
karanena vittharetabba. Sankhittam.
   [1640]  Hetuya  nava  arammane  tini  adhipatiya  nava
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  nava  vipake  ekam  ahare  nava  indriye nava
jhane  nava  magge  nava  sampayutte  tini  vippayutte  nava
atthiya  nava  natthiya  tini  vigate  tini  avigate nava . evam
ganetabbam.
            Anulomam.
   [1641]  Aniyatam  dhammam  paticca  aniyato  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  aniyatam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... ahetukapatisandhikkhane ekam
mahabhutam paticca bahiram ... ahara ... Utu ... Asannasattanam ...
Vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   [1642]  Micchattaniyatam  dhammam paticca aniyato dhammo uppajjati
naarammanapaccaya   micchattaniyate  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam. Sankhittam.
   [1643]  Micchattaniyatam  dhammam  paticca  micchattaniyato  dhammo
uppajjati   naadhipatipaccaya   micchattaniyate   khandhe   paticca
micchattaniyata adhipati.
   [1644]  Sammattaniyatam  dhammam  paticca  sammattaniyato  dhammo
uppajjati   naadhipatipaccaya   sammattaniyate   khandhe   paticca
sammattaniyata adhipati.
   [1645]  Aniyatam  dhammam  paticca  aniyato  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha ekam mahabhutam .... Sankhittam. Asannasattanam .pe.
   [1646]  Micchattaniyatam  dhammam  paticca  aniyato  dhammo ...
Naanantarapaccaya. Sankhittam. Sabbani paccayani vittharetabbani.
   [1647]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya
tini   naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  cha  napacchajate  nava
naasevane  panca  nakamme  tini  navipake  nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte  dve  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  evam
ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1648]  Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya tini
naanantare  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye panca napurejate
Cha  napacchajate  nava  naasevane  panca  nakamme tini navipake
nava  nasampayutte  panca  navippayutte  dve  nonatthiya  panca
novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1649]  Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam
samanantare ekam sahajate ekam . sankhittam . vigate ekam. Evam
ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 476-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9330&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9330&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1632&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1632              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12742              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12742              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]