ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            micchattattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1632]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  micchattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe ... . micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo
uppajjati  hetupaccayā  micchattaniyate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  micchattaniyato  ca  aniyato
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  micchattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1633]  Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato dhammo ...
Hetupaccayā tīṇi.
   [1634] Aniyataṃ dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo ... Hetupaccayā
aniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
Kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1635]  Micchattaniyatañca  aniyatañca  dhammaṃ  paṭicca  aniyato
dhammo ... hetupaccayā micchattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1636]  Sammattaniyatañca  aniyatañca  dhammaṃ  paṭicca  aniyato
dhammo ... hetupaccayā sammattaniyate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1637]  Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato dhammo ...
Ārammaṇapaccayā  micchattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ....
   [1638]  Sammattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato dhammo ...
Ārammaṇapaccayā  sammattaniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ....
   [1639]  Aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  aniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ... vatthuṃ paṭicca khandhā . sabbe paccayā iminā
kāraṇena vitthāretabbā. Saṅkhittaṃ.
   [1640]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava
atthiyā  nava  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate nava . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1641]  Aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  aniyataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe ekaṃ
mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ...
Vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   [1642]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ paṭicca aniyato dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā   micchattaniyate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1643]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  micchattaniyato  dhammo
uppajjati   naadhipatipaccayā   micchattaniyate   khandhe   paṭicca
micchattaniyatā adhipati.
   [1644]  Sammattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sammattaniyato  dhammo
uppajjati   naadhipatipaccayā   sammattaniyate   khandhe   paṭicca
sammattaniyatā adhipati.
   [1645]  Aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā aniyataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .... Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ .pe.
   [1646]  Micchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato  dhammo ...
Naanantarapaccayā. Saṅkhittaṃ. Sabbāni paccayāni vitthāretabbāni.
   [1647]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
tīṇi   naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  cha  napacchājāte  nava
naāsevane  pañca  nakamme  tīṇi  navipāke  nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte pañca
navippayutte  dve  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  evaṃ
gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1648]  Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye pañca napurejāte
Cha  napacchājāte  nava  naāsevane  pañca  nakamme tīṇi navipāke
nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  dve  nonatthiyā  pañca
novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1649]  Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ . saṅkhittaṃ . vigate ekaṃ. Evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 476-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9330              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9330              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1632&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1632              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12742              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12742              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]