ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Samsatthavaro
   [1667]  Micchattaniyatam  dhammam  samsattho  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandham  samsattha  tayo
khandha dve khandhe ....
   [1668] Sammattaniyatam dhammam samsattho sammattaniyato dhammo ...
Hetupaccaya  sammattaniyatam  ekam  khandham  samsattha tayo khandha dve
khandhe ....
   [1669] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Hetupaccaya
aniyatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  dve khandhe .pe.
Patisandhikkhane ....
   [1670] Micchattaniyatam dhammam samsattho micchattaniyato dhammo ...
Arammanapaccaya. Sankhittam. Avigatapaccaya.
   [1671]  Hetuya tini arammane tini . sankhittam . kamme
tini vipake ekam ahare tini avigate tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1672] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Nahetupaccaya
ahetukam aniyatam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane ....
   [1673]  Micchattaniyatam  dhammam  samsattho  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  micchattaniyate khandhe samsattho micchattaniyata
adhipati.
   [1674] Sammattaniyatam dhammam samsattho sammattaniyato dhammo ...
Naadhipatipaccaya   sammattaniyate   khandhe  samsattho  sammattaniyata
adhipati.
   [1675] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Naadhipatipaccaya
aniyatam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane
....
   [1676] Sammattaniyatam dhammam samsattho sammattaniyato dhammo ...
Napurejatapaccaya  arupe  sammattaniyatam  ekam  khandham  samsattha tayo
khandha dve khandhe ....
   [1677] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Napurejatapaccaya
arupe  aniyatam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane ....
   [1678] Micchattaniyatam dhammam samsattho micchattaniyato dhammo ...
Napacchajatapaccaya paripunnam.
   [1679] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Naasevanapaccaya
aniyatam ekam khandham samsattha ... Dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1680] Micchattaniyatam dhammam samsattho micchattaniyato dhammo ...
Nakammapaccaya navipakapaccaya.
   [1681] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Najhanapaccaya
pancavinnanam. Namaggapaccaya ahetukam aniyatam ....
   [1682] Sammattaniyatam dhammam samsattho sammattaniyato dhammo ...
Navippayuttapaccaya  arupe  sammattaniyatam  ekam  khandham  samsattha tayo
khandha dve khandhe ....
   [1683] Aniyatam dhammam samsattho aniyato dhammo ... Navippayuttapaccaya
arupe aniyatam ekam khandham ... Dve khandhe ....
   [1684]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya tini napurejate dve
napacchajate  tini  naasevane  ekam  nakamme  tini  navipake
tini  najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte  dve . evam
ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1685]  Hetupaccaya naadhipatiya tini ... napurejate dve
napacchajate  tini  naasevane  ekam  nakamme tini navipake tini
navippayutte dve. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1686] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam.
Sankhittam. Avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 484-487. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9498&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9498&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1667&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1667              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]