ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [118]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [119]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicārā hetū vitakkassa hetupaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [120] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena
paccayo savitakkasavicārā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [121]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicārā
hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
hetupaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  hetū

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

Sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [122] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo savitakkasavicārā hetū vitakkassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū vitakkassa kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [123] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca hetupaccaye paccayo .pe. Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca hetupaccayena paccayo. [124] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca citta- samuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [125] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa hetupaccayena paccayo avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

Hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [126] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo avitakkavicāramattā hetū vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā hetū vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [127] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [128] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena paccayo avitakkaavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicārā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [129] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

Savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā ... Phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati savitakkasavicāre khandhe ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. [130] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati taṃ ārabbha vitakko uppajjati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati taṃ ārabbha vitakko uppajjati ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha vitakko uppajjati savitakkasavicāre khandhe ārabbha vitakko uppajjati. [131] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇa- paccayena paccayo cetopariyañāṇena savitakkasavicāracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti savitakkasavicārā khandhā cetopariyañāṇassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

Pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicāre khandhe ārabbha avitakka- avicārā khandhā uppajjanti. [132] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati taṃ ārabbha savitakka- savicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti pubbe suciṇṇāni paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti savitakkasavicāre khandhe ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [133] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā ... phalā ... phalaṃ paccavekkhati taṃ ārabbha vitakko uppajjati avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

Vitakko uppajjati avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha vitakko uppajjati. [134] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati .pe. domanassaṃ uppajjati avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti .pe. [135] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo cetopariyañāṇena avitakkavicāramattacitta- samaṅgissa cittaṃ jānāti avitakkavicāramattā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. [136] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāra- mattā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [137] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo nibbānaṃ avitakkaavicārassa maggassa phalassa vicārassa ca ārammaṇapaccayena paccayo dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena avitakkaavicāracittasamaṅgissa cittaṃ jānāti ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. [138] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa savitakkasavicārassa maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti .pe. [139] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha vitakko uppajjati ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato ... Vatthuṃ ... Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha vitakko uppajjati avitakka- avicāre khandhe ca vicārañca ārabbha vitakko uppajjati. [140] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vicārassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

Ārammaṇapaccayena paccayo. [141] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā avitakkaavicārā jhānā ... maggā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa vitakkassa ca savitakka- savicārassa maggassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca āvajjanāya vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti sotaṃ ... .pe. Phoṭṭhabbaṃ vatthuṃ ... Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [142] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. [143] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha vitakko uppajjati. [144] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāra- mattā khandhā ca vicāro ca cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati- ñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā uppajjanti. [145] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [146] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. [147] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha vitakko uppajjati. [148] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha avitakkaavicārā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Khandhā uppajjanti. [149] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [150] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa adhipati- paccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati savitakka- savicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [151] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Paccavekkhanti taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati savitakkasavicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. Sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati vitakkassa adhipatipaccayena paccayo. [152] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa adhipati- paccayena paccayo . sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati citta- samuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [153] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [154] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati: savitakka- savicārā adhipati vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [155] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti pubbe suciṇṇāni

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Garuṃ katvā paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti savitakkasavicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. Sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo. [156] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipatisampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [157] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: avitakkavicāramattā jhānā ... maggā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. Sahajātādhipati: avitakkavicāramattā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [158] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

Adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [159] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: avitakkavicāramattā adhipati vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [160] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati: avitakkavicāramattā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [161] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati: avitakka- vicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti avitakkavicāra- matte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [162] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

Adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: nibbānaṃ avitakkaavicārassa maggassa phalassa vicārassa ca adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: avitakka- avicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [163] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: ariyā avitakkaavicārā jhānā ... maggā ... Phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa savitakka- savicārassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati. [164] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

Paccavekkhanti nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati. [165] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa vicārassa ca adhipatipaccayena paccayo. [166] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: ariyā avitakkaavicārā jhānā ... Maggā ... Phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ garuṃ katvā . saṅkhittaṃ . Vatthuṃ ... Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [167] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

Avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. [168] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā vitakko uppajjati. [169] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati: avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā savitakka- savicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti. [170] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā uppajjanti. [171] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā vitakko uppajjati. [172] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

Uppajjanti. [173] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa savitakkasavicāro maggo savitakkasavicārassa phalassa savitakkasavicāraṃ phalaṃ savitakkasavicārassa phalassa anulomaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [174] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ cuticittaṃ avitakkavicāramattassa upapatticittassa savitakkasavicārā khandhā avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca avitakkavicāra- mattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa anulomaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantara- paccayena paccayo. [175] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā pañcannaṃ viññāṇānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page68.

Anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ cuticittaṃ avitakkaavicārassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa vicārassa ca dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiye jhāne vicārassa anantarapaccayena paccayo tatiyassa jhānassa parikammaṃ ... Catutthassa jhānassa parikammaṃ ... Ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ... viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ ... Ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ ... nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ ... dibbassa cakkhussa parikammaṃ ... dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ ... iddhividhañāṇassa parikammaṃ ... Cetopariyañāṇassa parikammaṃ pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpaga- ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ ... gotrabhu avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca vodānaṃ avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca anulomaṃ avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. [176] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ cuticittaṃ avitakkavicāramattassa upapatticittassa vicārassa ca anantara- paccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo gotrabhu avitakkavicāramattassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

Maggassa vicārassa ca vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca anulomaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. [177] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakka- savicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa vitakkassa ca anulomaṃ vodānassa vitakkassa ca gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca savitakka- savicāro maggo savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca savitakka- savicāraṃ phalaṃ savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca anulomaṃ savitakka- savicārāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. [178] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramatto maggo avitakkavicāramattassa phalassa avitakkavicāramattaṃ phalaṃ avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

[179] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ cuticittaṃ savitakkasavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantara- paccayena paccayo. [180] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimassa pacchimassa vicārassa anantarapaccayena paccayo avitakka- vicāramattaṃ cuticittaṃ vitakko ca avitakkaavicārassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā vitakko ca avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa vicārassa ca anantara- paccayena paccayo .pe. [181] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakka- vicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramatto maggo avitakkavicāramattassa phalassa vicārassa ca avitakkavicāramattaṃ phalaṃ avitakkavicāramattassa phalassa vicārassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

Anantarapaccayena paccayo. [182] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ cuticittaṃ savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. [183] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantara- paccayena paccayo purimo purimo vicāro pacchimassa pacchimassa vicārassa anantarapaccayena paccayo .pe. purimā purimā avitakkaavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāro maggo avitakkaavicārassa phalassa avitakkaavicāraṃ phalaṃ avitakkaavicārassa phalassa anantarapaccayena paccayo nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. [184] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ vicāro ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Savitakkasavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ bhavaṅgaṃ vicāro ca āvajjanāya anantarapaccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [185] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ vicāro ca avitakkavicāramattassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā vicāro ca avitakka- vicāramattassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. [186] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ avitakkavicāramattassa upapatticittassa vicārassa ca anantara- paccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo nirodhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. [187] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantara- paccayena paccayo avitakkaavicāraṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. [188] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ cuticittañca vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [189] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page74.

Purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo avitakka- vicāramatto maggo ca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ phalañca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo. [190] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimassa pacchimassa vicārassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ cuticittañca vicāro ca avitakkaavicārassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [191] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramatto maggo ca vicāro ca avitakkavicāramattassa phalassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ phalañca vicāro ca avitakkavicāra- mattassa phalassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page75.

[192] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ cuticittañca vicāro ca savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāra- mattaṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. [193] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakka- savicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomañca vitakko ca gotrabhussa anulomañca vitakko ca vodānassa gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa .pe. Savitakkasavicāro maggo ca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa savitakkasavicāraṃ phalañca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa anulomañca vitakko ca savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā anantara- paccayena paccayo. [194] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

Purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ cuticittañca vitakko ca avitakkavicāramattassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa anulomañca vitakko ca avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [195] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā ca vitakko ca pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ cuticittañca vitakko ca avitakkaavicārassa upapatticittassa vicārassa ca anantarapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo dutiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca dutiyassa jhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo tatiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca catutthassa jhānassa parikammañca vitakko ca ākāsānañcāyatanassa parikammañca vitakko ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page77.

Viññāṇañcāyatanassa parikammañca vitakko ca ākiñcaññāyatanassa parikammañca vitakko ca nevasaññānāsaññāyatanassa parikammañca vitakko ca dibbassa cakkhussa parikammañca vitakko ca dibbāya sotadhātuyā parikammañca vitakko ca iddhividhañāṇassa parikammañca vitakko ca cetopariyañāṇassa parikammañca vitakko ca pubbe- nivāsānussatiñāṇassa .pe. yathākammūpagañāṇassa .pe. Anāgataṃsañāṇassa parikammañca vitakko ca gotrabhu ca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa ca vicārassa ca vodānañca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca anulomañca vitakko ca avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. [196] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ cuticittañca vitakko ca avitakkavicāramattassa upapatticittassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo savitakka- savicārā khandhā ca vitakko ca avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page78.

Vicārassa ca anantarapaccayena paccayo vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa ca vicārassa ca anulomañca vitakko ca avitakkavicāramattāya phalasamāpattiyā ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo. [197] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo anulomañca vitakko ca gotrabhussa ca vitakkassa ca anulomañca vitakko ca vodānassa ca vitakkassa ca gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa ca maggassa ca vitakkassa ca vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa ca vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāro maggo ca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa ca vitakkassa ca savitakkasavicāraṃ phalañca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa ca vitakkassa ca anulomañca vitakko ca savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā ca vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo. [198] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo . anantarapaccayopi samanantarapaccayopi sadiso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page79.

[199] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ. [200] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā vitakkassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [201] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe kaṭattārūpānaṃ. [202] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe. Saṅkhittaṃ. [203] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

Khandhā vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [204] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [205] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [206] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [207] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

[208] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo vitakko cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [209] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko. [210] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [211] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page82.

Eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vicāro kaṭattārūpānaṃ khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ vicāro vatthussa vatthu vicārassa ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [212] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [213] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāra- mattānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa sahajātapaccayena paccayo. [214] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo vicāro avitakka- vicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page83.

Khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo. [215] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo. [216] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [217] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa sahajātapaccayena paccayo. [218] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page84.

[219] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo. [220] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [221] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakka- vicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [222] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page85.

Paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa sahajātapaccayena paccayo. [223] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo tayo khandhā ca vicāro ca ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page86.

[224] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe. [225] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [226] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ citta- samuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [227] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakka- avicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page87.

[228] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakka- avicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. [229] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [230] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [231] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. [232] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page88.

Savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [233] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [234] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [235] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [236] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page89.

Tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [237] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo .pe. Paṭisandhikkhaṇe .... [238] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā vicārassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā vicārassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. [239] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [240] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page90.

Vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [241] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ vicāro vatthussa vatthu vicārassa ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [242] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [243] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāra- mattānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page91.

Paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo. [244] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāra- mattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo. [245] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo. [246] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [247] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo [248] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page92.

Aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo. [249] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [250] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca vicāro ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [251] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca vatthussa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa aññamaññapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page93.

[252] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo. [253] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [254] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca vatthussa aññamaññapaccayena paccayo . [255] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page94.

Paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. [256] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. [257] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ . saṅkhittaṃ . satta . avitakkavicāramatto dhammo avitakka- vicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ. Pañca. [258] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page95.

Kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ . saṅkhittaṃ . asaññasattā ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu avitakka- avicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo. [259] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu .... [260] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe. Saṅkhittaṃ. [261] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro .... [262] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page96.

[263] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Pavattipi paṭisandhipi dīpetabbā. [264] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa paṭisandhikkhaṇe .... [265] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [266] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [267] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [268] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo avitakkavicāramatto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page97.

Eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [269] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpānaṃ avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa nissayapaccayena paccayo paṭisandhikāni cattāri. Saṅkhittaṃ. [270] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [271] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ... avitakkaavicārassa dhammassa ... Savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa ... Tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page98.

[272] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ... avitakkaavicārassa dhammassa nissayapaccayena paccayo. Dve vārā vitthāretabbā. [273] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicāraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti savitakkasavicāraṃ sīlaṃ ... Sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ ... pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo doso moho māno diṭṭhi ... patthanā savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya rāgassa dosassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [274] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Samāpattiṃ ... Savitakkasavicāraṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page99.

Savicāraṃ sīlaṃ . saṅkhittaṃ . patthanaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ ... Savitakkasavicārā saddhā ... Patthanā avitakkavicāramattā saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [275] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: savitakkasavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti savitakkasavicāraṃ sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti savitakkasavicārā saddhā. Saṅkhittaṃ. Patthanā avitakkaavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [276] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... patthanā avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. [277] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page100.

Anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... patthanā savitakkasavicārāya saddhāya patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [278] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti avitakkavicāramattaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ ... Vitakkaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti avitakkavicāramattā saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [279] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti avitakkavicāramattaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ ... vitakkaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page101.

Uppādeti samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [280] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakka- vicāramattaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ ... Vitakkaṃ upanissāya avitakka- avicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca avitakkaavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [281] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. [282] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page102.

Avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo . [283] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkaavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakkaavicāraṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ vicāraṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakka- avicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā vicāro kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ avitakkaavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [284] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkaavicāraṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page103.

Jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti avitakkaavicāraṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ vicāraṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati avitakkaavicārā saddhā . Saṅkhittaṃ . senāsanaṃ savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [285] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkaavicāraṃ saddhaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakkaavicāraṃ sīlaṃ ... senāsanaṃ upanissāya avitakka- vicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... Maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti avitakkaavicārā saddhā ... senāsanaṃ avitakkavicāra- mattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [286] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page104.

Avitakkaavicārā saddhā ... Senāsanaṃ avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. [287] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkaavicārā saddhā ... senāsanaṃ savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [288] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca savitakkasavicārāya saddhāya ... Paññāya upanissayapaccayena paccayo. [289] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [290] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page105.

Pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca avitakkaavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [291] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: avitakka- vicāramattā saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca avitakka- vicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo [292] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... vicāro ca savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya rāgassa dosassa mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [293] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page106.

Savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo doso moho māno diṭṭhi patthanā ... vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [294] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... Sīlaṃ .pe. Patthanā ... Vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [295] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā .pe. patthanā ... Vitakko ca avitakkaavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. [296] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page107.

Patthanā ... vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo. [297] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo doso moho māno diṭṭhi patthanā ... vitakko ca savitakka- savicārāya saddhāya .pe. patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo. [298] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca purejātapaccayena paccayo. [299] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page108.

Phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati . Vatthupurejātaṃ: vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [300] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha vitakko uppajjati . saṅkhittaṃ . Vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha vitakko uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu avitakkavicāra- mattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo. [301] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca purejātapaccayena paccayo. [302] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti sotaṃ ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page109.

Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti . Vatthupurejātaṃ: vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo. [303] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [304] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [305] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [306] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [307] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page110.

Avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [308] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. [309] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimassa pacchimassa vitakkassa āsevanapaccayena paccayo avitakka- vicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa āsevanapaccayena paccayo gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa āsevanapaccayena paccayo vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. [310] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo dutiyassa jhānassa parikammaṃ dutiye jhāne vicārassa āsevanapaccayena paccayo tatiyassa jhānassa parikammaṃ tatiyassa jhānassa catutthassa jhānassa parikammaṃ catutthassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page111.

Jhānassa ākāsānañcāyatanassa parikammaṃ ākāsānañcāyatanassa viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ ākiñcaññāyatanassa nevasaññā- nāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa dibbassa cakkhussa parikammaṃ dibbassa cakkhussa dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ dibbāya sotadhātuyā iddhividhañāṇassa .pe. cetopariyañāṇassa .pe. Pubbenivāsānussatiñāṇassa parikammaṃ pubbenivāsānussatiñāṇassa .pe. yathākammūpagañāṇassa .pe. anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ .pe. Gotrabhu avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca vodānaṃ avitakka- avicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [311] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca āsevana- paccayena paccayo gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca vodānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [312] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page112.

Khandhānaṃ vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa vitakkassa ca anulomaṃ vodānassa vitakkassa ca gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. [313] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa vitakkassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevana- paccayena paccayo. [314] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [315] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo. [316] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [317] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page113.

Avitakkavicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. [318] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vicāro pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkaavicārā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ āsevana- paccayena paccayo. [319] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [320] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [321] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakka- vicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [322] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page114.

Avitakkaavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo. [323] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [324] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomañca vitakko ca gotrabhussa anulomañca vitakko ca vodānassa gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa āsevanapaccayena paccayo. [325] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa vitakkassa āsevanapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa āsevanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page115.

Paccayo gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa āsevana- paccayena paccayo. [326] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo dutiyassa jhānassa parikammañca vitakko ca dutiye jhāne vicārassa āsevanapaccayena paccayo nevasaññānāsaññāyatanassa parikammañca vitakko ca ... Dibbassa cakkhussa parikammañca vitakko ca ... anāgataṃsañāṇassa parikammañca vitakko ca anāgataṃsañāṇassa āsevanapaccayena paccayo gotrabhu ca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo vodānañca vitakko ca avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [327] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa jhānassa parikammañca vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca vodānañca vitakko ca avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo. [328] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page116.

Paccayo purimā purimā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo anulomañca vitakko ca gotrabhussa vitakkassa ca anulomañca vitakko ca vodānassa vitakkassa ca gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca āsevanapaccayena paccayo. [329] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [330] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: savitakkasavicārā cetanā vitakkassa kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā vitakkassa kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākassa vitakkassa kammapaccayena paccayo. [331] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page117.

Kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: savitakkasavicārā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [332] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā. Sahajātā: savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ citta- samuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [333] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: savitakkasavicārā cetanā vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page118.

Vipākassa vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [334] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kammapaccayena paccayo. [335] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [336] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page119.

Avitakkavicāramattā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . nānākhaṇikā: avitakkavicāramattā cetanā vipākānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [337] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: avitakkavicāramattā cetanā vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā cetanā vipākassa vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: avitakkavicāramattā cetanā vipākassa vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [338] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: avitakkavicāramattā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: avitakkavicāramattā cetanā vipākānaṃ avitakka- vicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [339] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page120.

Kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: avitakkaavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicārā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: avitakkaavicārā cetanā vipākānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [340] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. [341] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipākā savitakkasavicārā khandhā vitakkassa vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāramūlakā sattapi pañhā paripuṇṇā. [342] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ... .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā kātabbā . vipākanti niyāmetabbā. [343] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā .pe. vipāko vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo vicāro vatthussa vipākapaccayena paccayo. [344] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo. [345] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipāka- paccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. [346] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [347] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipākā avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. [348] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipāko avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo. [349] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [350] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipākā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [351] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [352] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa āhārapaccayena paccayo savitakkasavicārā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [353] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo savitakkasavicārā āhārā vitakkassa āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāramūlakā iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā. [354] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo avitakkavicāramattā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [355] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āhārapaccayena paccayo avitakkavicāramattā āhārā vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

[356] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo avitakkavicāmattā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [357] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa āhārapaccayena paccayo avitakkaavicārā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. [358] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa indriyapaccayena paccayo savitakkasavicārā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [359] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo savitakkasavicārā indriyā vitakkassa indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā. [360] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo avitakkavicāramattā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [361] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

Indriyapaccayena paccayo avitakkavicāramattā indriyā vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [362] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo avitakkavicāramattā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [363] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa indriyapaccayena paccayo avitakkaavicārā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo. [364] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo savitakkasavicārāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā. [365] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā. [366] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo avitakkaavicārāni jhānaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro kaṭattārūpānaṃ jhānapaccayena paccayo vicāro vatthussa jhānapaccayena paccayo. [367] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo. [368] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. [369] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page127.

[370] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [371] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattāni jhānaṅgāni vicāro ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. [372] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo savitakkasavicārāni jhānaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [373] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa jhānapaccayena paccayo savitakkasavicārāni jhānaṅgāni vitakko ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [374] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page128.

Savitakkasavicārāni jhānaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [375] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo savitakkasavicārāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā. [376] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa maggapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā. [377] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo avitakkaavicārāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [378] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo savitakkasavicārāni maggaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [379] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa maggapaccayena paccayo savitakkasavicārāni

--------------------------------------------------------------------------------------------- page129.

Maggaṅgāni vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [380] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo savitakkasavicārāni maggaṅgāni vitakko ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [381] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [382] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā vitakkassa sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [383] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca paṭisandhikkhaṇe .... [384] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page130.

Tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [385] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [386] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicāramattā khandhā vicārassa sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [387] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca paṭisandhikkhaṇe .... [388] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [389] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [390] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page131.

Avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [391] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca ... Paṭisandhikkhaṇe .... [392] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [393] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page132.

[394] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: avitakkaavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicārā khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo vicāro kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo vicāro vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu vicārassa vippayuttapaccayena paccayo. {394.1} Purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā: avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [395] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Purejātaṃ: vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [396] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page133.

Vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo. [397] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ. Sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo. [398] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo. [399] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page134.

Vicāro ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [400] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- avicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [401] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe .... [402] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā vitakkassa atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [403] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . savitakkasavicāramūlake

--------------------------------------------------------------------------------------------- page135.

Avasesā pañhā sahajātapaccayasadisā. [404] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo avitakkavicāramatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [405] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo vitakko savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [406] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ. Sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā avasesā sahajātapaccayasadisā. [407] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto: avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page136.

Khandhā ... vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo vicāro vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu vicārassa atthipaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. {407.1} Purejātaṃ: dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [408] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page137.

Vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati rūpe ... sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati ... domanassaṃ uppajjati vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [409] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha vitakko uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha vitakko uppajjati vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. [410] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page138.

Cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo. [411] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti sotaṃ ... Ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo. [412] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page139.

Eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [413] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo. [414] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [415] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: savitakkasavicāro eko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page140.

Khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [416] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [417] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ .pe. avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page141.

[418] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . sahajāto: vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. {418.1} Sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa atthipaccayena paccayo. {418.2} Pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca kabaḷiṃkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page142.

[419] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca ... Avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca ... Paṭisandhikkhaṇe .pe. [420] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca ... Paṭisandhikkhaṇe .... [421] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ. Sahajātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [422] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page143.

Savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [423] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... [424] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca kabaḷiṃkāro āhāro ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [425] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

Natthipaccayañca vigatapaccayañca anantarasadisaṃ. Avigataṃ atthisadisaṃ. [426] Hetuyā ekādasa ārammaṇe ekavīsa adhipatiyā tevīsa anantare pañcavīsa samanantare pañcavīsa sahajāte tiṃsa aññamaññe aṭṭhavīsa nissaye tiṃsa upanissaye pañcavīsa purejāte pañca pacchājāte pañca āsevane ekavīsa kamme ekādasa vipāke ekavīsa āhāre ekādasa indriye ekādasa jhāne ekavīsa magge soḷasa sampayutte ekādasa vippayutte nava atthiyā tiṃsa natthiyā pañcavīsa vigate pañcavīsa avigate tiṃsa . ghaṭanā kusalattikasadisāyeva . pañhāvāragaṇanaṃ evaṃ asammohantena gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [427] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [428] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [429] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

Paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [430] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [431] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [432] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [433] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [434] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [435] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

Paccayo. [436] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [437] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [438] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [439] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [440] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [441] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Paccayo purejātapaccayena paccayo. [442] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [443] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka- avicārassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [444] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra- mattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [445] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [446] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāramattassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [447] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [448] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ... sahajātaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

Purejātaṃ. [449] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [450] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāra- mattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [451] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [452] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāra- mattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [453] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Paccayo upanissayapaccayena paccayo. [454] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [455] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [456] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo. [457] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [458] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka- vicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [459] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka- savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [460] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [461] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Paccanīyamātikā. [462] Nahetuyā pañcattiṃsa naārammaṇe pañcattiṃsa naadhipatiyā pañcattiṃsa naanantare pañcattiṃsa nasamanantare pañcattiṃsa nasahajāte ekūnattiṃsa naaññamaññe ekūnattiṃsa nanissaye ekūnattiṃsa naupanissaye catuttiṃsa napurejāte pañcattiṃsa napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge pañcattiṃsa nasampayutte ekūnattiṃsa navippayutte sattavīsa noatthiyā sattavīsa nonatthiyā pañcattiṃsa novigate pañcattiṃsa noavigate sattavīsa . Paccanīyaṃ gaṇentena imāni padāni anumajjantena gaṇetabbāni. Paccanīyaṃ. [463] Hetupaccayā naārammaṇe ekādasa ... Naadhipatiyā ekādasa naanantare nasamanantare ekādasa naaññamaññe tīṇi naupanissaye ekādasa napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge sabbe ekādasa. Nasampayutte tīṇi navippayutte satta nonatthiyā ekādasa novigate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

Ekādasa. Anulomapaccanīyagaṇanā iminā kāraṇena gaṇetabbā. Anulomapaccanīyaṃ. [464] Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa ... adhipatiyā tevīsa anannatare pañcavīsa samanantare pañcavīsa sahajāte tiṃsa aññamaññe aṭṭhavīsa nissaye tiṃsa upanissaye pañcavīsa purejāte pañca pacchājāte pañca āsevane ekavīsa kamme ekādasa vipāke ekavīsa āhāre ekādasa indriye ekādasa jhāne ekavīsa magge soḷasa sampayutte ekādasa vippayutte nava atthiyā tiṃsa natthiyā pañcavīsa vigate pañcavīsa avigate tiṃsa. Paccanīyānulomaṃ iminā kāraṇena vibhajitabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Vitakkattikaṃ chaṭṭhamaṃ niṭṭhitaṃ. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 50-151. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=971&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=971&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=118&items=347              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=118              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]