ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

page1.

Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ tatiyo bhāgo anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ ---------- namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Hetudukaṃ paṭiccavāro [1] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: alobhaṃ paṭicca adoso amoho adosaṃ paṭicca alobho amoho amohaṃ paṭicca alobho adoso lobhaṃ paṭicca moho mohaṃ paṭicca lobho dosaṃ paṭicca moho mohaṃ paṭicca doso paṭisandhikkhaṇe .pe. hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: hetuṃ dhammaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: alobhaṃ paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . cakkaṃ bandhitabbaṃ . lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Paṭisandhikkhaṇe .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

{1.1} Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetū khandhe paṭicca hetū paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca hetū . nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā hetu ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā hetu ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca hetū sampayuttakā ca khandhā. {1.2} Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: alobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho. Cakkaṃ bandhitabbaṃ . lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho dosañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho paṭisandhikkhaṇe alobhañca vatthuñca paṭicca adoso amoho .pe. hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ ekaṃ khandhañca hetuñca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. dve khandhe ca hetuñca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuñca hetuñca paṭicca sampayuttakā khandhā. {1.3} Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Uppajjanti hetupaccayā: nahetuṃ ekaṃ khandhañca alobhañca paṭicca tayo khandhā adoso amoho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe ca alobhañca paṭicca dve khandhā adoso amoho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . cakkaṃ bandhitabbaṃ . nahetuṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ .pe. Dve khandhe .pe. paṭisandhikkhaṇe vatthuñca alobhañca paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā .pe. [2] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: rūpaṃ chaḍḍetvā arūpeyeva nava pañhā . adhipatipaccayā: paṭisandhi natthi paripuṇṇaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca .pe. mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ idaṃ nānaṃ . anantarapaccayā: samanantarapaccayā: sahajātapaccayā: sabbe mahābhūtā yāva asaññasattā. Aññamaññapaccayā: nissayapaccayā: upanissayapaccayā: purejātapaccayā: āsevanapaccayā: dvīsupi paṭisandhi natthi . Kammapaccayā: vipākapaccayā:. Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā:. [3] Hetuyā nava ārammaṇe nava sabbattha nava avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ niṭṭhitaṃ. [4] Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Rūpaṃ .pe. dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. Bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati nahetupaccayā: vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [5] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: hetuṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: nahetū khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe sabbe mahābhūtā . hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: hetuñca nahetū ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. naadhipatipaccayā: paripuṇṇaṃ . naanantarapaccayā: nasamanantarapaccayā: naaññamaññapaccayā: naupanissayapaccayā:. [6] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe alobhaṃ paṭicca adoso amoho . cakkaṃ bandhitabbaṃ . Lobhaṃ paṭicca moho mohaṃ paṭicca lobho .pe. paṭisandhikkhaṇe .pe. Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe hetuṃ paṭicca sampayuttakā khandhā hetuṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: arūpe alobhaṃ paṭicca adoso amoho sampayuttakā ca khandhā . cakkaṃ bandhitabbaṃ . lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā . cakkaṃ bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .pe. {6.1} Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .pe. Dve khandhe paṭicca dve khandhā nahetū khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe nahetū khandhe paṭicca hetū paṭisandhikkhaṇe .pe. nahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā hetū ca .pe. Dve khandhe .pe. Paṭisandhikkhaṇe .pe. {6.2} Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe alobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho . cakkaṃ bandhitabbaṃ . arūpe lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho . cakkaṃ bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .pe. Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhañca hetuñca paṭicca tayo khandhā .pe. Dve khandhe ... nahetū khandhe ca hetuñca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca hetu ca nahetu ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā: arūpe nahetuṃ ekaṃ khandhañca alobhañca paṭicca tayo khandhā adoso amoho ca .pe. dve khandhe ... . cakkaṃ bandhitabbaṃ . nahetuṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paṭicca tayo khandhā moho ca . cakkaṃ bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe .pe. [7] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati napacchājātapaccayā:. ... Naāsevanapaccayā:. [8] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā: hetuṃ paṭicca sampayuttakā cetanā . nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā: nahetū khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ .... Hetuñca nahetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati nakammapaccayā: hetuñca sampayuttake ca khandhe paṭicca sampayuttakā cetanā. [9] Hetuṃ dhammaṃ paṭicca hetu dhammo uppajjati navipākapaccayā: nava. [10] Nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu dhammo uppajjati naāhārapaccayā: bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā .pe. Mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

[11] ... Naindriyapaccayā: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [12] ... Najhānapaccayā: pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ .pe. Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe. [13] ... Namaggapaccayā: ahetukaṃ nahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe. Ahetukapaṭisandhikkhaṇe ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .pe. Nasampayuttapaccayā: navippayuttapaccayā: napurejātasadisaṃ arūpapañhāyeva. Nonatthipaccayā: novigatapaccayā:. [14] Nahetuyā dve naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi . evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [15] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā nava naanantare tīṇi . saṅkhittaṃ . ... naupanissaye tīṇi napurejāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava nasampayutte tīṇi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ. [16] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve . Saṅkhittaṃ . ... kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne dve magge ekaṃ sampayutte dve . saṅkhittaṃ . ... Avigate dve. Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ. Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso . paccayavāropi nissayavāropi paṭiccavārasadisāyeva pañhā mahābhūtesu niṭṭhitesu vatthuṃ paccayāti kātabbā pañcāyatanāni anulomepi paccanīyepi yathā labbhanti tathā kātabbā . saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paripuṇṇā rūpaṃ natthi arūpameva.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 1-8. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=1&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12774              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12774              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]