ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Hetusahetukadukaṃ
            paṭiccavāro
   [104]  Hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  alobhaṃ paṭicca adoso amoho .
Cakkaṃ  bandhitabbaṃ  .  lobhaṃ  paṭicca  moho . cakkaṃ bandhitabbaṃ .
Paṭisandhikkhaṇe alobhaṃ paṭicca  adoso amoho . cakkaṃ bandhitabbaṃ .
Hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  sahetukocevanacahetu  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  hetuṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe ... . Hetuñcevasahetukañca dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca
Sahetukocevanacahetu   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:
alobhaṃ  paṭicca  adoso  amoho  sampayuttakā ca khandhā . cakkaṃ
bandhitabbaṃ  .  lobhaṃ paṭicca moho sampayuttakā ca khandhā . cakkaṃ
bandhitabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe ....
   {104.1} Sahetukañcevanacahetuṃ dhammaṃ paṭicca sahetukocevanacahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sahetukañcanacahetuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... Sahetukañcevanacahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sahetukecevanacahetū  khandhe  paṭicca  hetu  paṭisandhikkhaṇe  ... .
Sahetukañcevanacahetuṃ dhammaṃ paṭicca hetucevasahetukoca sahetukocevanacahetu
ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: sahetukañcevanacahetuṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā hetu ca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {104.2}  Hetuñcevasahetukañca  sahetukañcevanacahetuñca  dhammaṃ
paṭicca  hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati hetupaccayā: alobhañca
sampayuttake ca khandhe paṭicca adoso amoho . cakkaṃ bandhitabbaṃ.
Lobhañca sampayuttake ca khandhe paṭicca moho . cakkaṃ bandhitabbaṃ .
Paṭisandhikkhaṇe  ...  .  hetuñcevasahetukañca  sahetukañcevanacahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
sahetukañcevanacahetuṃ  ekaṃ  khandhañca  hetuñca  paṭicca  tayo khandhā
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {104.3}    Hetuñcevasahetukañca   sahetukañcevanacahetuñca
Dhammaṃ  paṭicca  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:  sahetukañcevanacahetuṃ  ekaṃ  khandhañca
alobhañca paṭicca tayo khandhā adoso amoho ca dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ. Evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [105]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava. Saṅkhittaṃ. Sabbattha nava avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [106]  Hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca hetucevasahetukoca
dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā: alobhaṃ paṭicca adoso amoho .
Cakkaṃ bandhitabbaṃ . Paṭisandhikkhaṇe .... Paripuṇṇaṃ nava. Napurejātapaccayā:
nava. Napacchājātapaccayā: nava. Naāsevanapaccayā: nava.
   [107]  Hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ paṭicca sahetukocevanacahetu
dhammo uppajjati nakammapaccayā: hetuṃ  paṭicca sampayuttakā cetanā.
Sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  sahetukocevanacahetu  dhammo
uppajjati nakammapaccayā: sahetukecevanacahetū khandhe paṭicca sampayuttakā
cetanā    .   hetuñcevasahetukañca   sahetukañcevanacahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati nakammapaccayā:
hetuñca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  sampayuttakā cetanā .
Navipākapaccayā: navippayuttapaccayā:.
   [108]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi navipāke nava navippayutte nava .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [109]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  nava ... napurejāte nava
napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte
nava evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [110] Naadhipatipaccayā hetuyā nava ... Ārammaṇe nava anantare
nava. Saṅkhittaṃ. ... Avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 66-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1335              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1335              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=104&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]