ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Hetusahetukadukam
            paticcavaro
   [104]  Hetuncevasahetukanca  dhammam paticca hetucevasahetukoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  alobham paticca adoso amoho .
Cakkam  bandhitabbam  .  lobham  paticca  moho . cakkam bandhitabbam .
Patisandhikkhane alobham paticca  adoso amoho . cakkam bandhitabbam .
Hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca  sahetukocevanacahetu  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  hetum  paticca  sampayuttaka  khandha
patisandhikkhane ... . Hetuncevasahetukanca dhammam paticca hetucevasahetukoca
Sahetukocevanacahetu   ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:
alobham  paticca  adoso  amoho  sampayuttaka ca khandha . cakkam
bandhitabbam  .  lobham paticca moho sampayuttaka ca khandha . cakkam
bandhitabbam. Patisandhikkhane ....
   {104.1} Sahetukancevanacahetum dhammam paticca sahetukocevanacahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sahetukancanacahetum ekam khandham paticca
tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .... Sahetukancevanacahetum
dhammam  paticca  hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sahetukecevanacahetu  khandhe  paticca  hetu  patisandhikkhane  ... .
Sahetukancevanacahetum dhammam paticca hetucevasahetukoca sahetukocevanacahetu
ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: sahetukancevanacahetum ekam khandham
paticca tayo khandha hetu ca dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {104.2}  Hetuncevasahetukanca  sahetukancevanacahetunca  dhammam
paticca  hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati hetupaccaya: alobhanca
sampayuttake ca khandhe paticca adoso amoho . cakkam bandhitabbam.
Lobhanca sampayuttake ca khandhe paticca moho . cakkam bandhitabbam .
Patisandhikkhane  ...  .  hetuncevasahetukanca  sahetukancevanacahetunca
dhammam  paticca  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sahetukancevanacahetum  ekam  khandhanca  hetunca  paticca  tayo khandha
dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {104.3}    Hetuncevasahetukanca   sahetukancevanacahetunca
Dhammam  paticca  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:  sahetukancevanacahetum  ekam  khandhanca
alobhanca paticca tayo khandha adoso amoho ca dve khandhe ...
Patisandhikkhane .... Sankhittam. Evam vittharetabbam.
   [105]  Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava. Sankhittam. Sabbattha nava avigate nava. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [106]  Hetuncevasahetukanca  dhammam  paticca hetucevasahetukoca
dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya: alobham paticca adoso amoho .
Cakkam bandhitabbam . Patisandhikkhane .... Paripunnam nava. Napurejatapaccaya:
nava. Napacchajatapaccaya: nava. Naasevanapaccaya: nava.
   [107]  Hetuncevasahetukanca  dhammam paticca sahetukocevanacahetu
dhammo uppajjati nakammapaccaya: hetum  paticca sampayuttaka cetana.
Sahetukancevanacahetum  dhammam  paticca  sahetukocevanacahetu  dhammo
uppajjati nakammapaccaya: sahetukecevanacahetu khandhe paticca sampayuttaka
cetana    .   hetuncevasahetukanca   sahetukancevanacahetunca
dhammam  paticca  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati nakammapaccaya:
hetunca  sampayuttake  ca  khandhe  paticca  sampayuttaka cetana .
Navipakapaccaya: navippayuttapaccaya:.
   [108]  Naadhipatiya  nava  napurejate nava napacchajate nava
naasevane  nava  nakamme  tini navipake nava navippayutte nava .
Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [109]  Hetupaccaya  naadhipatiya  nava ... napurejate nava
napacchajate nava naasevane nava nakamme tini navipake nava navippayutte
nava evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [110] Naadhipatipaccaya hetuya nava ... Arammane nava anantare
nava. Sankhittam. ... Avigate nava. Evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
   Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
   sampayuttavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 66-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1335&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1335&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=104&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]