ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Nahetusahetukadukaṃ
   [130]  Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  sahetukaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe nahetuṃ sahetukaṃ .... Nahetuṃ sahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nahetū sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {130.1} Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā: .pe. ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ .
Nahetuṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nahetū sahetukā khandhā .
Nahetuṃ  ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ca nahetu ahetukoca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca
nahetū sahetukā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {130.2} Nahetuṃ sahetukaṃ ca nahetuṃ ahetukaṃ ca dhammaṃ paṭicca nahetu
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe nahetuṃ sahetukaṃ ekaṃ
Khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Nahetuṃ sahetukañca
nahetuṃ  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetū  sahetuke  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... . nahetuṃ sahetukañca
nahetuṃ ahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  nahetuṃ  sahetukaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ...
Nahetū sahetuke khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [131]  Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  nahetuṃ  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . Nahetuṃ ahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ahetuko  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
nahetuṃ ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ ... paṭisandhikkhaṇe .... Nahetuṃ ahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sahetuko  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca nahetū sahetukā khandhā. Nahetuṃ sahetukañca
nahetuṃ  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  sahetuko  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:   paṭisandhikkhaṇe   nahetuṃ  sahetukaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
         Saṅkhittaṃ evaṃ vibhajjitabbaṃ.
   [132]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā pañca
Anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
cha   nissaye  nava  upanissaye  cattāri  purejāte  dve
āsevane  dve  kamme  nava  vipāke  nava  āhāre  nava .
Saṅkhittaṃ  .  sabbattha  nava  sampayutte  cattāri  vippayutte  nava
atthiyā nava natthiyā cattāri vigate cattāri avigate nava.
           Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [133]  Nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  nahetuṃ  ahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... . paṭisandhi yāva
asaññasattā moho natthi.
   [134]  Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā: nahetū sahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  nahetuṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu ahetuko dhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā: nahetū ahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  ...  yāva  asaññasattā . nahetuṃ sahetukañca
nahetuṃ  ahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  ahetuko  dhammo
uppajjati naārammaṇapaccayā: nahetū sahetuke khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ.
   [135]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
Naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte
dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [136]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe  nava  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
ekaṃ  navipāke  pañca  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  ekaṃ
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [137] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ saṅkhittaṃ ... āhāre
ekaṃ  jhāne  ekaṃ magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte ekaṃ
vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavārepi evaṃ gaṇetabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 81-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1632              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1632              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=130&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=130              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]