ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [175]  Sappaccayo  dhammo sappaccayassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sappaccayā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [176] Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  ...
Taṃ  paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ paccavekkhanti
phalaṃ  paccavekkhanti  pahīne  kilese  ...  vikkhambhite  kilese
paccevekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti
   {176.1} cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Sappaccaye khandhe aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena  sappaccayacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānāti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa     rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   sappaccayā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo: . appaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [177]  Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ garuṃ katvā paccavekkhati
pubbe ... jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti phalaṃ garuṃ ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Sappaccaye khandhe
Garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  sappaccayādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo: .
Appaccayo  dhammo  sappaccayassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  ariyā  nibbānaṃ  garuṃ  katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [178] Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   .   saṅkhittaṃ   .   upanissayapaccayena  paccayo:
dve  pañhā  upanissayamūlaṃ  .  purejātapaccayena  paccayo: .
Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayena paccayo: sabbattha ekāyeva pañhā.
   [179]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  dve
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe
ekaṃ  nissaye  ekaṃ  upanissaye  dve  purejāte ekaṃ sabbattha
ekaṃ avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [180] Sappaccayo dhammo sappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:   .   appaccayo   dhammo   sappaccayassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [181]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā dve
naanantare  dve  nasamanantare  dve  .  saṅkhittaṃ . naupanissaye
dve  napurejāte  dve . saṅkhittaṃ . novigate dve noavigate
dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [182]  Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ ... naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ  saṅkhittaṃ ... nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [183] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Adhipatiyā dve anantare
ekaṃ  saṅkhittaṃ  ...  upanissaye  dve  purejāte ekaṃ saṅkhittaṃ
... Avigate ekaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sappaccayadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 101-104. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2055              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2055              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=175&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=175              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]