ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Sanidassanadukam
            paticcavaro
   [185]  Anidassanam  dhammam  paticca anidassano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  anidassanam  ekam  khandham paticca tayo khandha anidassanam
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane anidassanam
ekam khandham paticca tayo khandha anidassanam katatta ca rupam dve khandhe ...
Khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam ...
Mahabhute paticca anidassanam cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
Anidassanam   dhammam   paticca   sanidassano   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  anidassane  khandhe  paticca  sanidassanam  cittasamutthanam
Rupam  patisandhikkhane  mahabhute  paticca  sanidassanam  cittasamutthanam rupam
katattarupam  upadarupam  .  anidassanam  dhammam  paticca sanidassano ca
anidassano  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: anidassanam ekam khandham
paticca  tayo  khandha  sanidassananca  anidassananca  cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe ... patisandhikkhane mahabhute paticca sanidassananca
anidassananca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [186]  Anidassanam  dhammam  paticca anidassano dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  anidassanam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha.
   [187]  Anidassanam  dhammam  paticca anidassano dhammo uppajjati
adhipatipaccaya:  anidassanam  ekam khandham paticca tayo khandha anidassanam
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ekam  mahabhutam paticca
tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  ... mahabhute paticca anidassanam
cittasamutthanam  rupam  upadarupam . anidassanam dhammam paticca sanidassano
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya:  anidassane  khandhe  paticca
sanidassanam  cittasamutthanam rupam mahabhute paticca sanidassanam cittasamutthanam
rupam  upadarupam  .  anidassanam  dhammam  paticca  sanidassano  ca
anidassano  ca  dhamma  uppajjanti  adhipatipaccaya:  anidassanam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  sanidassananca  anidassananca
cittasamutthanam  rupam  dve  khandhe  ...  mahabhute  paticca
Sanidassananca anidassananca cittasamutthanam rupam upadarupam.
         Sankhittam sabbe katabba.
   [188]  Hetuya  tini  arammane  ekam  adhipatiya  tini
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  tini  annamanne
ekam   nissaye  tini  upanissaye  ekam  purejate  ekam
asevane  ekam  kamme  tini  vipake  tini  sabbattha  tini
magge   tini  sampayutte  ekam  vippayutte  tini  atthiya
tini natthiya ekam vigate ekam avigate tini.
           Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [189]  Anidassanam  dhammam  paticca anidassano dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  anidassanam  ekam khandham paticca tayo khandha
anidassanam cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane
khandhe   paticca   vatthu   vatthum   paticca   khandha   ekam
mahabhutam ... mahabhute paticca anidassanam cittasamutthanam rupam katattarupam
upadarupam bahiram ... aharasamutthanam utusamutthanam asannasattanam ...
Vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   {189.1}  Anidassanam  dhammam  paticca  sanidassano  dhammo
uppajjati   nahetupaccaya:   ahetuke   anidassane   khandhe
paticca    sanidassanam   cittasamutthanam   rupam   patisandhikkhane
Mahabhute  paticca  sanidassanam cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam
bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam mahabhute
paticca  sanidassanam  katattarupam  upadarupam  .  anidassanam  dhammam
paticca sanidassano ca anidassano ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya:
ahetukam   anidassanam   ekam   khandham   paticca   sanidassananca
anidassananca  cittasamutthanam  rupam  dve  khandhe  ... patisandhikkhane
mahabhute paticca ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam   mahabhute   paticca   sanidassananca   anidassananca
katattarupam upadarupam. Evam sabbe katabba.
   [190]  Nahetuya  tini  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini   napurejate   tini   napacchajate   tini  naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini  naahare  tini  naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini  navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini.
           Paccaniyam nitthitam.
   [191]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya tini
sabbattha  tini  nakamme  ekam  navipake  tini  nasampayutte  tini
navippayutte ekam nonatthiya tini novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [192]  Nahetupaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  tini  annamanne  ekam  nissaye tini
upanissaye  ekam  purejate  ekam  asevane  ekam kamme tini
sankhittam  ... jhane tini magge ekam sampayutte ekam vippayutte
tini atthiya tini natthiya ekam vigate ekam avigate tini.
          Paccaniyanulomam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 105-109. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2127&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2127&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=185&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=185              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]