ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Sanidassanadukaṃ
            paṭiccavāro
   [185]  Anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  anidassanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe anidassanaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ...
Khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Mahābhūte paṭicca anidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
Anidassanaṃ   dhammaṃ   paṭicca   sanidassano   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  anidassane  khandhe  paṭicca  sanidassanaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  mahābhūte  paṭicca  sanidassanaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca sanidassano ca
anidassano  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: anidassanaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  sanidassanañca  anidassanañca  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe mahābhūte paṭicca sanidassanañca
anidassanañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [186]  Anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassano dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  anidassanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [187]  Anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassano dhammo uppajjati
adhipatipaccayā:  anidassanaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaṃ
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca
tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  ... mahābhūte paṭicca anidassanaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ . anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  anidassane  khandhe  paṭicca
sanidassanaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ mahābhūte paṭicca sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassano  ca
anidassano  ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā:  anidassanaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  sanidassanañca  anidassanañca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  mahābhūte  paṭicca
Sanidassanañca anidassanañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.
         Saṅkhittaṃ sabbe kātabbā.
   [188]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  tīṇi
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
ekaṃ   nissaye  tīṇi  upanissaye  ekaṃ  purejāte  ekaṃ
āsevane  ekaṃ  kamme  tīṇi  vipāke  tīṇi  sabbattha  tīṇi
magge   tīṇi  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  tīṇi  atthiyā
tīṇi natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate tīṇi.
           Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [189]  Anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca anidassano dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  anidassanaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
anidassanaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe
khandhe   paṭicca   vatthu   vatthuṃ   paṭicca   khandhā   ekaṃ
mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca anidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ utusamuṭṭhānaṃ asaññasattānaṃ ...
Vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {189.1}  Anidassanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassano  dhammo
uppajjati   nahetupaccayā:   ahetuke   anidassane   khandhe
paṭicca    sanidassanaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe
Mahābhūte  paṭicca  sanidassanaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ mahābhūte
paṭicca  sanidassanaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  anidassanaṃ  dhammaṃ
paṭicca sanidassano ca anidassano ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā:
ahetukaṃ   anidassanaṃ   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca   sanidassanañca
anidassanañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe
mahābhūte paṭicca ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ   mahābhūte   paṭicca   sanidassanañca   anidassanañca
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Evaṃ sabbe kātabbā.
   [190]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   tīṇi   napacchājāte   tīṇi  naāsevane
tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [191]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
sabbattha  tīṇi  nakamme  ekaṃ  navipāke  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [192]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  ekaṃ  nissaye tīṇi
upanissaye  ekaṃ  purejāte  ekaṃ  āsevane  ekaṃ kamme tīṇi
saṅkhittaṃ  ... jhāne tīṇi magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte
tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate tīṇi.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 105-109. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2127              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2127              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=185&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=185              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]