ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [193]  Anidassanam  dhammam paccaya anidassano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  anidassanam  ekam khandham paccaya tayo khandha anidassanam
cittasamutthananca   rupam   dve   khandhe  ...  patisandhikkhane
khandhe  paccaya  vatthu  vatthum  paccaya  khandha  ekam  mahabhutam
paccaya  ...  mahabhute  paccaya  anidassanam  cittasamutthanam  rupam
katattarupam  upadarupam  vatthum  paccaya  anidassana  khandha .
Itarepi dve panha katabba.
   [194]  Anidassanam  dhammam paccaya anidassano dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  anidassanam  ekam  khandham  ... dve khandhe ...
Patisandhikkhane  vatthum  paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam
kayayatanam    paccaya    kayavinnanam    vatthum   paccaya
anidassana khandha. Sankhittam.
   [195]  Hetuya  tini  arammane  ekam  adhipatiya  tini
.pe. Avigate tini.
           Anulomam nitthitam.
   [196]  Anidassanam  dhammam paccaya anidassano dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  anidassanam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha  anidassanam  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...
Ahetukapatisandhikkhane  ...  yava  asannasatta  cakkhayatanam  paccaya
cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya
ahetuka   anidassana  khandha  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho. Itarepi dve katabba. Sankhittam.
   [197] Nahetuya tini naarammane tini novigate tini.
           Paccaniyam nitthitam.
   [198]  Hetupaccaya  naarammane  tini  ... nakamme ekam
navippayutte ekam nonatthiya tini novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [199] Nahetupaccaya arammane ekam ... Magge ekam avigate
tini.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Nissayavaropi evam katabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 109-110. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2204&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2204&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=193&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=193              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]