ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

page122.

Sappatighadukam paticcavaro [220] Sappatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: sappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute paticca ekam ... sappatighe mahabhute paticca sappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam . sappatigham dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: sappatighe mahabhute paticca apodhatu sappatighe mahabhute paticca appatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca apodhatu itthindriyam kabalimkaro aharo. {220.1} Sappatigham dhammam paticca sappatigho ca appatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: sappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta apodhatu ca dve mahabhute ... Sappatighe mahabhute paticca sappatighanca appatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatanam paticca cakkhayatanam rasayatanam apodhatu itthindriyam kabalimkaro aharo . appatigham dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: appatigham ekam khandham paticca tayo khandha appatigham cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Khandha apodhatum paticca appatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca itthindriyam kabalimkaro aharo. {220.2} Appatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: appatighe khandhe paticca sappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane apodhatum paticca sappatigha mahabhuta apodhatum paticca sappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca cakkhayatanam photthabbayatanam . appatigham dhammam paticca sappatigho ca appatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: appatigham ekam khandham paticca tayo khandha sappatighanca appatighanca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... patisandhikkhane apodhatum paticca sappatighanca appatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca cakkhayatanam photthabbayatanam itthindriyam kabalimkaro aharo. {220.3} Sappatighanca appatighanca dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: sappatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sappatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane sappatigham ekam mahabhutanca apodhatunca paticca dve mahabhuta sappatighe mahabhute ca apodhatunca paticca sappatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca cakkhayatanam rasayatanam . sappatighanca appatighanca dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: sappatighe khandhe ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

Mahabhute ca paticca appatigham cittasamutthanam rupam patisandhikkhane appatighe khandhe ca mahabhute ca paticca appatigham katattarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca appatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca itthindriyam kabalimkaro aharo. {220.4} Sappatighanca appatighanca dhammam paticca sappatigho ca appatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: appatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sappatighanca appatighanca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane appatighe khandhe ca mahabhute ca paticca sappatighanca appatighanca katattarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca sappatighanca appatighanca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam photthabbayatananca apodhatunca paticca cakkhayatanam rasayatanam itthindriyam kabalimkaro aharo. [221] Appatigham dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati arammanapaccaya: appatigham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha. [222] Sappatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati adhipatipaccaya: patisandhi vajjetabba katattarupa ca . anantarapaccaya: samanantarapaccaya: sahajatapaccaya: sabbe mahabhuta katabba. [223] ... Annamannapaccaya: sappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta dve mahabhute ... . sappatigham dhammam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

Paticca appatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya: sappatighe mahabhute paticca apodhatu . sappatigham dhammam paticca sappatigho ca appatigho ca dhamma uppajjanti annamannapaccaya: sappatigham ekam mahabhutam paticca dve mahabhuta ca apodhatu ca dve mahabhute ... . appatigham dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya: appatigham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha . appatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya: apodhatum paticca sappatigha mahabhuta ime ajjhattikabahira mahabhuta katabba . sappatighanca appatighanca dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati annamannapaccaya: sappatigham ekam mahabhutanca apodhatunca paticca dve mahabhuta . Nissayapaccaya: avigatapaccaya:. [224] Hetuya nava arammane ekam adhipatiya nava anantare ekam samanantare ekam sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye ekam purejate ekam asevane ekam kamme nava vipake nava ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte ekam vippayutte nava atthiya nava natthiya ekam vigate ekam avigate nava. Anulomam nitthitam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

[225] Sappatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati nahetupaccaya: tini . appatigham dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: ahetukam appatigham ekam khandham paticca tayo khandha appatigham cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha apodhatum paticca appatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum paticca itthindriyam kabalimkaro aharo bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam apodhatum paticca appatigham katattarupam upadarupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . Appatighamulakam itarepi dve panha katabba ghatanepi tini panha katabba ajjhattika bahira mahabhuta sabbe janitva katabba. [226] Sappatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati naarammanapaccaya:. Sabbam sankhittam. Novigatapaccaya:. [227] Nahetuya nava naarammane nava naadhipatiya nava naanantare nava nasamanantare nava naannamanne nava naupanissaye nava napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme nava navipake nava naahare nava naindriye nava najhane nava namagge nava nasampayutte nava navippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page127.

Nava nonatthiya nava novigate nava. Paccaniyam nitthitam. [228] Hetupaccaya naarammane nava ... naadhipatiya nava naanantare nava nasamanantare nava naannamanne nava naupanissaye nava napurejate nava napucchajate nava naasevane nava nakamme ekam navipake nava nasampayutte nava navippayutte ekam nonatthiya nava novigate nava. Anulomapaccaniyam nitthitam. [229] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam samanantare ekam sahajate ekam annamanne cha nissaye nava upanissaye ekam purejate ekam asevane ekam kamme nava . Sankhittam ... magge ekam sampayutte ekam vippayutte nava atthiya nava natthiya ekam vigate ekam avigate nava. Paccaniyanulomam nitthitam. Sahajatavaropi paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 122-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2457&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2457&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=220&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=220              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]