ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Lokiyadukaṃ
             paṭiccavāro
   [290]  Lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  lokiyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   dve   khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca
vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  lokuttaraṃ  dhammaṃ
paṭicca  lokuttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: lokuttaraṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ... . lokuttaraṃ dhammaṃ
paṭicca  lokiyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: lokuttare khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo ca
lokuttaro  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  lokuttaraṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
Lokiyañca  lokuttarañca  dhammaṃ  paṭicca  lokiyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: lokuttare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [291]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  pañca  upanissaye  dve  purejāte  dve
āsevane  dve  kamme  pañca  vipāke  pañca  āhāre  pañca
indriye   pañca  jhāne  pañca  magge  pañca  sampayutte
dve  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  natthiyā  dve  vigate
dve avigate pañca.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [292]  Lokiyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  lokiyo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  lokiyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
Cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi  yāva
asaññasattā   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [293]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā dve
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  cattāri  napacchājāte  pañca
naāsevane  pañca  .  naāsevanamūlake  lokuttare suddhake arūpe
vipākoti  niyāmetabbaṃ  avasesā  pakatikāyeva  .  nakamme  dve
navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne
ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [294]  Hetupaccayā  naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā dve
naanantarapadādi  paccanīyasadisā  ...  navipāke  pañca  nasampayutte
tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [295] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ.
Saṅkhittaṃ. ... Avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 156-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3162              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3162              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=290&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=290              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12782              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12782              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]