ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavāro
   [296]  Lokiyaṃ  dhammaṃ  paccayā  lokiyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  lokiyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  . saṅkhittaṃ . ekaṃ
mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā lokiyā khandhā . lokiyaṃ dhammaṃ paccayā
lokuttaro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: vatthuṃ paccayā lokuttarā
khandhā  .  lokiyaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo ca lokuttaro ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  lokuttarā  khandhā
mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . lokuttaraṃ dhammaṃ paccayā
lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   {296.1} Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paccayā lokiyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  lokuttare khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ paccayā lokuttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  lokuttaraṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... . Lokiyañca lokuttarañca dhammaṃ
paccayā  lokiyo  ca lokuttaro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
lokuttaraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ...
Lokuttare khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [297]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  nava
Anantare   cattāri   samanantare   cattāri   sahajāte  nava
aññamaññe  cattāri  nissaye  nava  upanissaye  cattāri purejāte
cattāri āsevane cattāri kamme nava vipāke nava . saṅkhittaṃ .
Magge  nava  sampayutte  cattāri  vippayutte  nava  atthiyā  nava
natthiyā cattāri vigate cattāri avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [298] Lokiyaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ lokiyaṃ ekaṃ khandhaṃ ... yāva asaññasattā cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā  lokiyā  khandhā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca
vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [299]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
cattāri  naanantare  tīṇi  .  saṅkhittaṃ  .  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  cattāri  napacchājāte  nava  naāsevane  nava .
Lokuttare  arūpe  vipākanti  niyāmetabbaṃ  .  nakamme  cattāri
navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [300] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā cattāri
naanantarapadādi  paccanīyasadisā  ...  navipāke nava nasampayutte tīṇi
navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [301]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
avigate ekaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 159-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=296&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=296              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]