ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Kenaciviññeyyadukaṃ
             paṭiccavāro
   [323]  Kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca kenaciviññeyyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kenaciviññeyyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {323.1}  Kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kenacinaviññeyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kenaciviññeyyaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
kenacinaviññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ
mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {323.2}  Kenaciviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyo ca
kenacinaviññeyyo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: kenaciviññeyyaṃ
ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyā  ca  kenacinaviññeyyā
ca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {323.3}  Kenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kenacinaviññeyyo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kenacinaviññeyyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  kenacinaviññeyyā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {323.4}  Kenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   kenacinaviññeyyaṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {323.5}  Kenacinaviññeyyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyo
ca  kenacinaviññeyyo  ca  dhammā   uppajjanti  hetupaccayā:
kenacinaviññeyyaṃ   ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyā  ca
kenacinaviññeyyā  ca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca
khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {323.6}     Kenaciviññeyyañca     kenacinaviññeyyañca
dhammaṃ  paṭicca  kenaciviññeyyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kenaciviññeyyañca   kenacinaviññeyyañca   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca
kenaciviññeyyā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ
Mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {323.7}   Kenaciviññeyyañca   kenacinaviññeyyañca   dhammaṃ
paṭicca   kenacinaviññeyyo   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
kenaciviññeyyañca   kenacinaviññeyyañca   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca
kenacinaviññeyyā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe
... Paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {323.8}   Kenaciviññeyyañca   kenacinaviññeyyañca   dhammaṃ
paṭicca  kenaciviññeyyo  ca  kenacinaviññeyyo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  kenaciviññeyyañca  kenacinaviññeyyañca  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  kenaciviññeyyā  ca  kenacinaviññeyyā  ca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca
vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [324]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  .  saṅkhittaṃ .
Avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [325]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  .  saṅkhittaṃ .
Novigate nava.
        Evaṃ cattāripi gaṇanā paripuṇṇā.
   Sahajātavāropi   paccayavāropi  nissayavāropi  saṃsaṭṭhavāropi
sampayuttavāropi evaṃ vitthāretabbā. Paccayavāre vatthu ca pañcāyatanāni
ca dassetabbāni. Yathā yathā labbhati taṃ taṃ kātabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 173-176. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3487              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3487              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=323&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=323              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]