ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Kenacivinneyyadukam
             paticcavaro
   [323]  Kenacivinneyyam  dhammam  paticca kenacivinneyyo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kenacivinneyyam  ekam  khandham  paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane
khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam paticca
tayo  mahabhuta  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam.
   {323.1}  Kenacivinneyyam  dhammam  paticca  kenacinavinneyyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kenacivinneyyam  ekam khandham paticca
kenacinavinneyya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam
mahabhutam  ...  mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam.
   {323.2}  Kenacivinneyyam  dhammam  paticca  kenacivinneyyo ca
kenacinavinneyyo  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: kenacivinneyyam
ekam   khandham  paticca  kenacivinneyya  ca  kenacinavinneyya
ca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane
khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... Mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   {323.3}  Kenacinavinneyyam  dhammam  paticca  kenacinavinneyyo
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kenacinavinneyyam  ekam  khandham
paticca  kenacinavinneyya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve  khandhe  ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha  ekam  mahabhutam  ...  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam
katattarupam upadarupam.
   {323.4}  Kenacinavinneyyam  dhammam  paticca  kenacivinneyyo
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   kenacinavinneyyam   ekam
khandham  paticca  kenacivinneyya  tayo  khandha  cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha  ekam  mahabhutam  ...  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam
katattarupam upadarupam.
   {323.5}  Kenacinavinneyyam  dhammam  paticca  kenacivinneyyo
ca  kenacinavinneyyo  ca  dhamma   uppajjanti  hetupaccaya:
kenacinavinneyyam   ekam   khandham  paticca  kenacivinneyya  ca
kenacinavinneyya  ca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca
khandha  ekam  mahabhutam  ...  mahabhute  paticca cittasamutthanam rupam
katattarupam upadarupam.
   {323.6}     Kenacivinneyyanca     kenacinavinneyyanca
dhammam  paticca  kenacivinneyyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
kenacivinneyyanca   kenacinavinneyyanca   ekam   khandham   paticca
kenacivinneyya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam
Mahabhutam ... Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   {323.7}   Kenacivinneyyanca   kenacinavinneyyanca   dhammam
paticca   kenacinavinneyyo   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
kenacivinneyyanca   kenacinavinneyyanca   ekam   khandham   paticca
kenacinavinneyya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam dve khandhe
... Patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ...
Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   {323.8}   Kenacivinneyyanca   kenacinavinneyyanca   dhammam
paticca  kenacivinneyyo  ca  kenacinavinneyyo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  kenacivinneyyanca  kenacinavinneyyanca  ekam  khandham
paticca  kenacivinneyya  ca  kenacinavinneyya  ca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca
vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam ... mahabhute paticca
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. Sankhittam.
   [324]  Hetuya  nava  arammane  nava  .  sankhittam .
Avigate nava.
           Anulomam nitthitam.
   [325]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  .  sankhittam .
Novigate nava.
        Evam cattaripi ganana paripunna.
   Sahajatavaropi   paccayavaropi  nissayavaropi  samsatthavaropi
sampayuttavaropi evam vittharetabba. Paccayavare vatthu ca pancayatanani
ca dassetabbani. Yatha yatha labbhati tam tam katabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 173-176. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3487&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3487&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=323&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=323              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]