ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Āsavadukaṃ
             paṭiccavāro
   [329]  Āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  kāmāsavaṃ  paṭicca  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  diṭṭhāsavaṃ
Paṭicca  kāmāsavo  avijjāsavo  avijjāsavaṃ  paṭicca  kāmāsavo
diṭṭhāsavo  bhavāsavaṃ paṭicca avijjāsavo diṭṭhāsavaṃ paṭicca avijjāsavo
ekekampi  cakkaṃ  kātabbaṃ  .  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsavaṃ  paṭicca  āsavasampayuttakā
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {329.1} Āsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  kāmāsavaṃ  paṭicca  diṭṭhāsavo avijjāsavo
sampayuttakā  ca  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . cakkaṃ bandhitabbaṃ .
Noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
noāsavaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve
khandhā  ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā
ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca ... Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {329.2}  Noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā: noāsave khandhe paṭicca cattāro āsavā . Noāsavaṃ
dhammaṃ paṭicca āsavo ca noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
noāsavaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā āsavā ca cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ....
   {329.3}  Āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kāmāsavañca  sampayuttake ca khandhe paṭicca
diṭṭhāsavo  avijjāsavo . cakkaṃ bandhitabbaṃ . āsavañca noāsavañca
dhammaṃ paṭicca noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: noāsavaṃ ekaṃ
Khandhañca  āsave  ca  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ... . āsavañca noāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavo ca
noāsavo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  noāsavaṃ  ekaṃ
khandhañca  kāmāsavañca  paṭicca  tayo  khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe .... Cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [330]  Hetuyā  nava  ārammaṇe nava sabbattha nava vipāke
ekaṃ āhāre nava avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [331]  Noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca noāsavo dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  noāsavaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Yāva  asaññasattā  .  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavo  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [332]  Āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  āsave  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . noāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
noāsave  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ... yāva asaññasattā .
Āsavañca   noāsavañca   dhammaṃ   paṭicca  noāsavo  dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  āsave  ca  sampayuttake  ca khandhe
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [333]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava   nakamme   tīṇi   navipāke   nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [334]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava
nakamme  tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte nava
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [335] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve vipāke
ekaṃ magge ekaṃ avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 176-179. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3567              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3567              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=329&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=329              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]