ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [343] Āsavo dhammo āsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
kāmāsavo  diṭṭhāsavassa avijjāsavassa hetupaccayena paccayo bhavāsavo
avijjāsavassa  hetupaccayena  paccayo  .  cakkaṃ . āsavo dhammo
noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo: āsavā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ    hetupaccayena
paccayo  .  āsavo  dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  kāmāsavo  diṭṭhāsavassa  avijjāsavassa
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
Paccayo  .  noāsavo  dhammo  noāsavassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  noāsavā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   {343.1}  Noāsavo  dhammo āsavassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  noāsavā  hetū  sampayuttakānaṃ  āsavānaṃ  hetupaccayena
paccayo  . noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  noāsavā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
āsavānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . āsavo
ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
āsavā  ca  noāsavā  ca  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [344]  Āsavo  dhammo  āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  āsave  ārabbha  āsavā uppajjanti . āsavo dhammo
noāsavassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  āsave ārabbha
noāsavā  khandhā  uppajjanti  .  āsavo  dhammo  āsavassa ca
noāsavassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  āsave
ārabbha āsavā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {344.1} Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānā ... Ariyā maggā
vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti
Nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā  noāsave pahīne kilese ...
Vikkhambhite kilese ... pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... noāsave khandhe aniccato ... Domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena
noāsavacittasamaṅgissa    cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
noāsavā    khandhā    iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {344.2} Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  dānaṃ datvā taṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha āsavā
uppajjanti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Noāsave  khandhe  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  āsavā
uppajjanti . noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ ... dutiyagamanaṃ noāsave khandhe
assādeti  abhinandati taṃ ārabbha āsavā ca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti.
   {344.3} Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: āsave ca sampayuttake ca khandhe ārabbha āsavā
Uppajjanti . āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  āsave  ca  sampayuttake  ca  khandhe
ārabbha  noāsavā khandhā uppajjanti . āsavo ca noāsavo ca
dhammā  āsavassa  ca  noāsavassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  āsave  ca  sampayuttake ca khandhe ārabbha āsavā ca
sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   [345]  Āsavo  dhammo  āsavassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati:   āsave  garuṃ  katvā  āsavā
uppajjanti  tīṇi  .  ārammaṇasadisā  garukārammaṇā  kātabbā .
Noāsavo  dhammo  noāsavassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ...
Sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... pubbe ... ariyā maggā ... Phalaṃ ...
Nibbānaṃ  garuṃ  ...  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa
adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... noāsave khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  . sahajātādhipati ... noāsavādhipati sammayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {345.1}  Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
Noāsave  khandhe  garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
Āsavā  uppajjanti  .  sahajātādhipati: noāsavādhipati sampayuttakānaṃ
āsavānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {345.2} Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... noāsave khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .
Sahajātādhipati:  noāsavādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  āsavānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {345.3} Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  āsave  ca sampayuttake
ca  khandhe garuṃ katvā assādeti ... āsavā uppajjanti . tīṇi
garukārammaṇā.
   [346]  Āsavo  dhammo  āsavassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  āsavā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  āsavānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  .  āsavo  dhammo noāsavassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  āsavā  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  noāsavānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  āsavā
vuṭṭhānassa  anantarapaccayena paccayo . āsavo dhammo āsavassa ca
noāsavassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: purimā purimā
āsavā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  āsavānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   {346.1}   Noāsavo   dhammo   noāsavassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  noāsavā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  noāsavānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo
anulomaṃ  gotrabhussa  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo .
Noāsavo  dhammo  āsavassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
purimā  purimā  noāsavā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  āsavānaṃ
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {346.2} Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
anantarapaccayena  paccayo: purimā purimā noāsavā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  āsavānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  āsavo  ca  noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo: tīṇi . āsavo dhammo āsavassa dhammassa
samanantarapaccayena  paccayo:  .  sahajātapaccayena  paccayo: nava .
Aññamaññapaccayena  paccayo:  nava  .  nissayapaccayena paccayo: nava
vatthu ca dassetabbaṃ.
   [347]  Āsavo  dhammo  āsavassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  āsavā  āsavānaṃ upanissayapaccayena paccayo tīṇi .
Noāsavo  dhammo  noāsavassa  dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ
Upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.
Senāsanaṃ   saddhāya   .pe.  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo.
   {347.1} Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:   saddhaṃ   upanissāya   mānaṃ   jappeti  diṭṭhiṃ
gaṇhāti  sīlaṃ  ...  .pe.  saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ
rāgassa .pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {347.2} Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  rāgassa .pe. patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   {347.3} Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo tīṇi.
   [348] Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ...  evaṃ  vitthāretabbaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
Noāsavānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {348.1} Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha āsavā uppajjanti.
Vatthupurejātaṃ: vatthu āsavānaṃ purejātapaccayena paccayo . Noāsavo
dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ assādeti
abhinandati  taṃ ārabbha āsavā sampayuttakā ca khandhā uppajjanti .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  āsavānañca  āsavasampayuttakānañca  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [349] Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā  āsavā  purejātassa  imassa  kāyassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  noāsavo  dhammo  noāsavassa
dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: pacchājātā noāsavā khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo . āsavo ca
noāsavo  ca  dhammā  noāsavassa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo: pacchājātā āsavā ca sampayuttakā ca khandhā purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [350]  Āsavo  dhammo  āsavassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo: nava.
   [351]  Noāsavo  dhammo noāsavassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: noāsavā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  noāsavā  cetanā  vipākānaṃ khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . noāsavo dhammo
āsavassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  noāsavā  cetanā
sampayuttakānaṃ  āsavānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  noāsavo
dhammo  āsavassa  ca  noāsavassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  noāsavā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  āsavānañca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [352]  Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [353] Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo:   noāsavā   āhārā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa  āhārapaccayena paccayo .
Noāsavo  dhammo  āsavassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:
noāsavā  āhārā  sampayuttakānaṃ  āsavānaṃ  āhārapaccayena
paccayo  . noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  noāsavā  āhārā  sampayuttakānaṃ
Khandhānaṃ  āsavānañca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo.
   [354] Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:   noāsavā   indriyā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
cakkhundriyaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyindriyaṃ    kāyaviññāṇassa
indriyapaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena
paccayo  tīṇi  .  jhānapaccayena  paccayo:  tīṇi  . maggapaccayena
paccayo: nava. Sampayuttapaccayena paccayo: nava.
   [355]  Āsavo dhammo noāsavassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: āsavā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   .   pacchājātā:
āsavā  purejātassa  imassa  kāyassa vippayuttapaccayena paccayo .
Noāsavo  dhammo  noāsavassa  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  noāsavā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
khandhā   vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu   noāsavānaṃ   khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  noāsavā  khandhā
Purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {355.1} Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  āsavānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  āsavānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  āsavo  ca  noāsavo ca dhammā
noāsavassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ.
Sahajātā:  āsavā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   .   pacchājātā:
āsavā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [356]  Āsavo  dhammo  āsavassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  kāmāsavo  diṭṭhāsavassa  avijjāsavassa  atthipaccayena
paccayo . cakkaṃ . āsavo dhammo noāsavassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   sahajātaṃ   pacchājātaṃ   .   sahajātā:  āsavā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  āsavā  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena paccayo . āsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa ca
dhammassa   atthipaccayena   paccayo:   kāmāsavo   diṭṭhāsavassa
avijjāsavassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
Atthipaccayena paccayo.
   {356.1} Noāsavo dhammo noāsavassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajāto:
noāsavo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ yāva asaññasattā .
Purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  noāsavānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  . pacchājātā: noāsavā khandhā
purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {356.2}  Noāsavo  dhammo āsavassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: noāsavā khandhā āsavānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  āsavā  uppajjanti  vatthu  āsavānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  noāsavo  dhammo  āsavassa  ca
noāsavassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ .
Sahajāto:  noāsavo  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ āsavānañca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
Cakkaṃ . āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa dhammassa atthipaccayena
Paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  kāmāsavo  ca
noāsavā  sampayuttakā  ca  khandhā  diṭṭhāsavassa  avijjāsavassa
atthipaccayena paccayo . cakkaṃ . kāmāsavo ca vatthu ca diṭṭhāsavassa
avijjāsavassa atthipaccayena paccayo.
   {356.3} Āsavo ca noāsavo ca dhammā noāsavassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ . sahajāto: noāsavo eko khandho ca āsavā ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo
sahajātā  āsavā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  āsavā  ca  vatthu ca noāsavānaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  āsavā  ca  kabaḷiṃkāro
āhāro  ca  imassa  kāyassa  atthipaccayena paccayo pacchājātā:
āsavā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {356.4} Āsavo ca noāsavo ca dhammā āsavassa ca noāsavassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
noāsavo eko khandho ca kāmāsavo ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ diṭṭhāsavassa
avijjāsavassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo
dve khandhe ... . cakkaṃ bandhitabbaṃ. Sahajāto: kāmāsavo ca vatthu ca
diṭṭhāsavassa  avijjāsavassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo. Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   [357]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre
tīṇi  .  saṅkhittaṃ  .  magge  nava  sampayutte  nava  vippayutte
pañca atthiyā nava vigate nava avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [358]  Āsavo  dhammo  āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Āsavo  dhammo  noāsavassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:  .  āsavo  dhammo  āsavassa  ca  noāsavassa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  noāsavo  dhammo
noāsavassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:    pacchājātapaccayena    paccayo:    kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {358.1} Noāsavo dhammo āsavassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
Purejātapaccayena paccayo: . noāsavo dhammo āsavassa ca noāsavassa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:  .  āsavo  ca  noāsavo  ca  dhammā  āsavassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: . āsavo ca
noāsavo  ca  dhammā  noāsavassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Āsavo  ca  noāsavo  ca  dhammā  āsavassa  ca  noāsavassa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [359]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
sabbattha nava noavigate nava.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [360]  Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
satta  sabbattha  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
satta nonatthiyā satta novigate satta.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [361] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava anulomapadā
paripuṇṇā ... Avigate nava.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Āsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 182-197. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3686              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3686              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=343&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=343              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]