ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Asavasampayuttadukam
             paticcavaro
   [363]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  asavasampayuttam  ekam  khandham  paticca tayo
khandha dve khandhe ... . Asavasampayuttam dhammam paticca asavavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   asavasampayutte   khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  domanassasahagate  khandhe  paticca moho
cittasamutthananca  rupam . asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto
ca   asavavippayutto   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
asavasampayuttam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... domanassasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha
moho cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {363.1}  Asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccaya: asavavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... domanassasahagatam vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Tayo mahabhute paticca ekam mahabhutam dve mahabhute paticca dve ... Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. {363.2} Asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha . asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam . asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... {363.3} Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: asavasampayutte khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam . asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

[364] Asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: asavasampayuttam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... . asavasampayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: domanassasahagate vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca moho . asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe .... {364.1} Asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: asavavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane vatthum paticca khandha . asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha . asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... [365] Asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: tini . asavavippayuttam dhammam paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

Asavavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: asavavippayuttam ekam khandham paticca tato khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... domanassasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam ... mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . Asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: domanassasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha. {365.1} Asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti adhipatipaccaya: domanassasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam . Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: domanassasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ... . asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: asavasampayutte khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam. {365.2} Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti adhipatipaccaya: domanassasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . evam sabbe paccaya vittharetabba. Sankhittam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

[366] Hetuya nava arammane cha adhipatiya nava anantare cha samanantare cha sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye cha purejate cha asevane cha kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava atthiya nava natthiya cha vigate cha avigate nava. Anulomam nitthitam. [367] Asavasampayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam asavavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhi yava asannasatta. [368] Asavasampayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati naarammanapaccaya: asavasampayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam . asavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati naarammanapaccaya: asavavippayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page203.

Khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... yava asannasatta . Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati naarammanapaccaya: asavasampayutte khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam. [369] Asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:. Sankhittam. [370] Asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe asavasampayuttam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... . asavasampayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho asavasampayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam. {370.1} Asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe ... . asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe asavavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

Asavavippayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhi yava asannasatta. {370.2} Asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha . Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... {370.3} Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati napurejatapaccaya: asavasampayutte khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam . dve . napacchajatapaccaya: nava naasevanapaccaya: nava. [371] Asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccaya: asavasampayutte khandhe paticca sampayuttaka cetana . asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo uppajjati nakammapaccaya: asavavippayutte khandhe paticca vippayuttaka cetana . asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccaya: domanassasahagatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

Vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka cetana . Asavasampayuttanca asavavippayuttanca dhammam paticca asavasampayutto dhammo uppajjati nakammapaccaya: domanassasahagate vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca sampayuttaka cetana . Navipakapaccaya: naaharapaccaya: naindriyapaccaya: najhanapaccaya: namaggapaccaya: nasampayuttapaccaya: navippayuttapaccaya: nonatthipaccaya: novigatapaccaya:. [372] Nahetuya dve naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. Paccaniyam nitthitam. [373] Hetupaccaya naarammane tini ... Napurejate cha navipake nava nasampayutte tini navippayutte cattari nonatthiya tini novigate tini. Anulomapaccaniyam nitthitam. [374] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve samanantare dve kamme dve vipake ekam ahare dve magge

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Ekam samupayutte dve vippayutte dve vigate dve avigate dve. Paccaniyanulomam nitthitam. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 198-206. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4004&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4004&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=363&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=363              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]